Overige begrippen

Eigenschappen

VoorkeurslabelOverige begrippen
DefinitieBetreft begrippen op het internet die slechts een paar keer voorkomen op één informatiebron. Zie exacte overeenkomst voor de bron.

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten

Link naar collectie : Overige begrippen

Andere informatiebronnen

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
waterslag (Begrip)BrederOverige begrippen
Aquo-kit (Begrip)Bron vanOverige begrippen
ArcGIS_Collector (Begrip)Bron vanOverige begrippen
B-Flo (Begrip)Bron vanOverige begrippen
Bedrijfsvergelijkingen (Begrip)Bron vanOverige begrippen
Cross Origin Resource Sharing (Begrip)Bron vanOverige begrippen
DEEP (Begrip)Bron vanOverige begrippen
Data Protection Impact Assessment (Begrip)Bron vanOverige begrippen
Delta (Begrip)Bron vanOverige begrippen
Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (Begrip)Bron vanOverige begrippen
Digitaal Stelsel Omgevingswet (Begrip)Bron vanOverige begrippen
Enhanced Compression Wavelet versie 2 (Begrip)Bron vanOverige begrippen
GeoPackage (Begrip)Bron vanOverige begrippen
Geocat live (Begrip)Bron vanOverige begrippen
Geonovum (Begrip)Bron vanOverige begrippen
ISO 16354:2013 (Begrip)Bron vanOverige begrippen
Inlaat met vlotterunit (Begrip)Bron vanOverige begrippen
Landelijk Grondgebruikbestand Nederland (Begrip)Bron vanOverige begrippen
Meridian (Begrip)Bron vanOverige begrippen
Metamodel Informatie Modellering (Begrip)Bron vanOverige begrippen
Methodiek Interactieve Planning Waterbeheer (Begrip)Bron vanOverige begrippen
Multimode glasvezelkabel (Begrip)Bron vanOverige begrippen
NEN 2660 (Begrip)Bron vanOverige begrippen
NEN 2660-1 (Begrip)Bron vanOverige begrippen
NEN 2660-2 (Begrip)Bron vanOverige begrippen
NLCS (Begrip)Bron vanOverige begrippen
Nationaal Bestuursakkoord Water (Begrip)Bron vanOverige begrippen
Nationaal Bestuursakkoord Water toetsing wateroverlast (Begrip)Bron vanOverige begrippen
Nationaal Programma Landelijk Gebied (Begrip)Bron vanOverige begrippen
Nazca bodeminformatiesysteem (Begrip)Bron vanOverige begrippen
Normalized Difference Vegetation Index (Begrip)Bron vanOverige begrippen
POP3 subsidie (Begrip)Bron vanOverige begrippen
Provinciale Omgevingsvisie (Begrip)Bron vanOverige begrippen
Publieke Dienstverlening Op de Kaart (Begrip)Bron vanOverige begrippen
Regionale Energiestrategie (Begrip)Bron vanOverige begrippen
SDO_geometry (Begrip)Bron vanOverige begrippen
SPIROsol (Begrip)Bron vanOverige begrippen
Sentinel-1 (Begrip)Bron vanOverige begrippen
Simple Knowledge Organization System juridische extensie (Begrip)Bron vanOverige begrippen
Small Business Innovation Research (Begrip)Bron vanOverige begrippen
Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (Begrip)Bron vanOverige begrippen
Stroomgebiedsbrede Ecologische Systeem Analyse (Begrip)Bron vanOverige begrippen
Transitie Landelijk Gebied (Begrip)Bron vanOverige begrippen
Waterschapspeil (Begrip)Bron vanOverige begrippen
Waterwijzer Landbouw (Begrip)Bron vanOverige begrippen
abstract object (Begrip)Bron vanOverige begrippen
administratieve grens waterschap (Begrip)Bron vanOverige begrippen
afvoergebied overnamepunt (Begrip)Bron vanOverige begrippen
axiaalpomp (Begrip)Bron vanOverige begrippen
basisregistratie gewaspercelen (Begrip)Bron vanOverige begrippen
beheergrens waterschap (Begrip)Bron vanOverige begrippen
belanghebbenden (Begrip)Bron vanOverige begrippen
belastingen (Begrip)Bron vanOverige begrippen
beleidsnotitie (Begrip)Bron vanOverige begrippen
beraad voor Geo-Informatie (Begrip)Bron vanOverige begrippen
bestektekening (Begrip)Bron vanOverige begrippen
bodemerosie (Begrip)Bron vanOverige begrippen
bodemfrezen (Begrip)Bron vanOverige begrippen
bodemfysische-eenhedenkaart (Begrip)Bron vanOverige begrippen
boeggolf (Begrip)Bron vanOverige begrippen
botulisme (Begrip)Bron vanOverige begrippen
bouwstof (Begrip)Bron vanOverige begrippen
brandpuntsafstand (Begrip)Bron vanOverige begrippen
brandput (Begrip)Bron vanOverige begrippen
buffer-operator (Begrip)Bron vanOverige begrippen
centrifugaalpomp (Begrip)Bron vanOverige begrippen
cirkelmaaier (Begrip)Bron vanOverige begrippen
code (Begrip)Bron vanOverige begrippen
compartimenterende waterkering (Begrip)Bron vanOverige begrippen
coördinaat (Begrip)Bron vanOverige begrippen
cultureel erfgoed (Begrip)Bron vanOverige begrippen
damsluis (Begrip)Bron vanOverige begrippen
datalogger (Begrip)Bron vanOverige begrippen
depot (Begrip)Bron vanOverige begrippen
diadroom (Begrip)Bron vanOverige begrippen
digitale schouw (Begrip)Bron vanOverige begrippen
digitale transformatie (Begrip)Bron vanOverige begrippen
digitale transitie (Begrip)Bron vanOverige begrippen
dijkinspectie (Begrip)Bron vanOverige begrippen
drijverstuw (Begrip)Bron vanOverige begrippen
droogteschade (Begrip)Bron vanOverige begrippen
drukken (Begrip)Bron vanOverige begrippen
drukriool (Begrip)Bron vanOverige begrippen
dubbel kerende keersluis (Begrip)Bron vanOverige begrippen
duurzaam aanbesteden (Begrip)Bron vanOverige begrippen
ecologisch maaien (Begrip)Bron vanOverige begrippen
enkel kerende keersluis (Begrip)Bron vanOverige begrippen
epidemie (Begrip)Bron vanOverige begrippen
ex-situ bodemsanering (Begrip)Bron vanOverige begrippen
faunabeheerplan (Begrip)Bron vanOverige begrippen
faunaduiker (Begrip)Bron vanOverige begrippen
feature class (Begrip)Bron vanOverige begrippen
feature dataset (Begrip)Bron vanOverige begrippen
flauwe oever (Begrip)Bron vanOverige begrippen
gebouwd (Begrip)Bron vanOverige begrippen
geheel zelfwerkende uitwateringssluis (Begrip)Bron vanOverige begrippen
gemengd rioolstelsel (Begrip)Bron vanOverige begrippen
geo-tinderen (Begrip)Bron vanOverige begrippen
geodatabase (Begrip)Bron vanOverige begrippen
geografische analyse (Begrip)Bron vanOverige begrippen
geotechniek (Begrip)Bron vanOverige begrippen
gescheiden rioolstelsel (Begrip)Bron vanOverige begrippen
gronddruk (Begrip)Bron vanOverige begrippen
grondmechanica (Begrip)Bron vanOverige begrippen
grote waternavel (Begrip)Bron vanOverige begrippen
hekgolf (Begrip)Bron vanOverige begrippen
hermeanderen (Begrip)Bron vanOverige begrippen
hernieuwbare grondstof (Begrip)Bron vanOverige begrippen
hittestress (Begrip)Bron vanOverige begrippen
hoogveen (Begrip)Bron vanOverige begrippen
horizontale drainbemaling (Begrip)Bron vanOverige begrippen
hydamo (Begrip)Bron vanOverige begrippen
ijserosie (Begrip)Bron vanOverige begrippen
immissie (Begrip)Bron vanOverige begrippen
in-situ bodemsanering (Begrip)Bron vanOverige begrippen
industrieel afvalwater (Begrip)Bron vanOverige begrippen
informatie architect (Begrip)Bron vanOverige begrippen
ingezetene (Begrip)Bron vanOverige begrippen
inlaatsluis (Begrip)Bron vanOverige begrippen
instabiliteit (Begrip)Bron vanOverige begrippen
institutioneel beleid (Begrip)Bron vanOverige begrippen
integratielaag (Begrip)Bron vanOverige begrippen
inundatiesluis (Begrip)Bron vanOverige begrippen
jachthaven (Begrip)Bron vanOverige begrippen
keersluis (Begrip)Bron vanOverige begrippen
kennisbanken (Begrip)Bron vanOverige begrippen
kernregistratie (Begrip)Bron vanOverige begrippen
kielzog (Begrip)Bron vanOverige begrippen
klepelmaaier (Begrip)Bron vanOverige begrippen
kleuren-infrarood (Begrip)Bron vanOverige begrippen
kogelkraan (Begrip)Bron vanOverige begrippen
kostentoedeling (Begrip)Bron vanOverige begrippen
kunstmatige waterloop (Begrip)Bron vanOverige begrippen
laag laag water spring (Begrip)Bron vanOverige begrippen
laag salderend gewas (Begrip)Bron vanOverige begrippen
laagveen (Begrip)Bron vanOverige begrippen
luchtonderzoek (Begrip)Bron vanOverige begrippen
materieel (Begrip)Bron vanOverige begrippen
mechanische visbarrière (Begrip)Bron vanOverige begrippen
meebewegende boezem (Begrip)Bron vanOverige begrippen
mesafsluiter (Begrip)Bron vanOverige begrippen
middelen (Begrip)Bron vanOverige begrippen
middenspanningskabel (Begrip)Bron vanOverige begrippen
modelleren (Begrip)Bron vanOverige begrippen
muskusrattenbestrijding (Begrip)Bron vanOverige begrippen
naaldafsluiter (Begrip)Bron vanOverige begrippen
nabij infrarood (Begrip)Bron vanOverige begrippen
natuurlijke waterloop (Begrip)Bron vanOverige begrippen
niet zelfwerkende uitwateringssluis (Begrip)Bron vanOverige begrippen
niet-kerende grondbewerking (Begrip)Bron vanOverige begrippen
niet-kerende grondbewerking (Begrip)Bron vanOverige begrippen
omgevingsloket online (Begrip)Bron vanOverige begrippen
onderzoeken (Begrip)Bron vanOverige begrippen
ontplofbare oorlogsresten (Begrip)Bron vanOverige begrippen
open uitwateringssluis (Begrip)Bron vanOverige begrippen
open uitwateringssluis binnen tijgebied (Begrip)Bron vanOverige begrippen
open uitwateringssluis buiten tijgebied (Begrip)Bron vanOverige begrippen
opendata portaal (Begrip)Bron vanOverige begrippen
opgedrukt stroomsysteem (Begrip)Bron vanOverige begrippen
opofferingsanode (Begrip)Bron vanOverige begrippen
opofferingssysteem (Begrip)Bron vanOverige begrippen
overstortschuif (Begrip)Bron vanOverige begrippen
pacht (Begrip)Bron vanOverige begrippen
pas toe of leg uit beleid (Begrip)Bron vanOverige begrippen
peil (Begrip)Bron vanOverige begrippen
pivot (Begrip)Bron vanOverige begrippen
plaatafsluiter (Begrip)Bron vanOverige begrippen
plas (Begrip)Bron vanOverige begrippen
plugafsluiter (Begrip)Bron vanOverige begrippen
populatiedichtheid (Begrip)Bron vanOverige begrippen
populatiegrootte (Begrip)Bron vanOverige begrippen
primaire bouwstoffen (Begrip)Bron vanOverige begrippen
prioritaire stof (Begrip)Bron vanOverige begrippen
quick ortho (Begrip)Bron vanOverige begrippen
radiometrische resolutie (Begrip)Bron vanOverige begrippen
regiem (Begrip)Bron vanOverige begrippen
relinen (Begrip)Bron vanOverige begrippen
remote sensing (Begrip)Bron vanOverige begrippen
reuzenbereklauw (Begrip)Bron vanOverige begrippen
rioleringsgebied op gemeentelijk schaal (Begrip)Bron vanOverige begrippen
rrd (Begrip)Bron vanOverige begrippen
ruwheid (Begrip)Bron vanOverige begrippen
samenhangende objectenregistratie (Begrip)Bron vanOverige begrippen
satelliettaken (Begrip)Bron vanOverige begrippen
scheepvaartbericht (Begrip)Bron vanOverige begrippen
scheepvaartstremming (Begrip)Bron vanOverige begrippen
secundaire bouwstoffen (Begrip)Bron vanOverige begrippen
sensor drift (Begrip)Bron vanOverige begrippen
soort (Begrip)Bron vanOverige begrippen
spaarkom (Begrip)Bron vanOverige begrippen
standpijp (Begrip)Bron vanOverige begrippen
streefpeil (Begrip)Bron vanOverige begrippen
tariefdifferentiatie (Begrip)Bron vanOverige begrippen
tool (Begrip)Bron vanOverige begrippen
true orthofoto (Begrip)Bron vanOverige begrippen
uitwateringssluis (Begrip)Bron vanOverige begrippen
vaarkaart (Begrip)Bron vanOverige begrippen
vaarrecreatie (Begrip)Bron vanOverige begrippen
valgewicht-deflectiemeting (Begrip)Bron vanOverige begrippen
veen (Begrip)Bron vanOverige begrippen
veenoxidatie (Begrip)Bron vanOverige begrippen
veranderen (Begrip)Bron vanOverige begrippen
verontreinigingsheffing (Begrip)Bron vanOverige begrippen
verplichte standaarden (Begrip)Bron vanOverige begrippen
versieweergave (Begrip)Bron vanOverige begrippen
verwering (Begrip)Bron vanOverige begrippen
view (Begrip)Bron vanOverige begrippen
vijzelen (Begrip)Bron vanOverige begrippen
vis gedragsbarrière (Begrip)Bron vanOverige begrippen
viswering (Begrip)Bron vanOverige begrippen
vlinderklep (Begrip)Bron vanOverige begrippen
volgstroom (Begrip)Bron vanOverige begrippen
waterontspanner (Begrip)Bron vanOverige begrippen
waterschapsbelastingen (Begrip)Bron vanOverige begrippen
waterschapsgrens (Begrip)Bron vanOverige begrippen
webservice applicatie (Begrip)Bron vanOverige begrippen
zekerheidsstelling (Begrip)Bron vanOverige begrippen
zelfbedieningssleutel (Begrip)Bron vanOverige begrippen
zoutgehalte (Begrip)Bron vanOverige begrippen
zouttong (Begrip)Bron vanOverige begrippen
zuiging (Begrip)Bron vanOverige begrippen
zwerfobject (Begrip)Bron vanOverige begrippen
Aquo-kit (Begrip)Lid vanOverige begrippen
ArcGIS_Collector (Begrip)Lid vanOverige begrippen
B-Flo (Begrip)Lid vanOverige begrippen
Bedrijfsvergelijkingen (Begrip)Lid vanOverige begrippen
Cross Origin Resource Sharing (Begrip)Lid vanOverige begrippen
DEEP (Begrip)Lid vanOverige begrippen
Data Protection Impact Assessment (Begrip)Lid vanOverige begrippen
Delta (Begrip)Lid vanOverige begrippen
Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (Begrip)Lid vanOverige begrippen
Digitaal Stelsel Omgevingswet (Begrip)Lid vanOverige begrippen
Enhanced Compression Wavelet versie 2 (Begrip)Lid vanOverige begrippen
GeoPackage (Begrip)Lid vanOverige begrippen
Geocat live (Begrip)Lid vanOverige begrippen
Geonovum (Begrip)Lid vanOverige begrippen
ISO 16354:2013 (Begrip)Lid vanOverige begrippen
Inlaat met vlotterunit (Begrip)Lid vanOverige begrippen
Landelijk Grondgebruikbestand Nederland (Begrip)Lid vanOverige begrippen
Meridian (Begrip)Lid vanOverige begrippen
Metamodel Informatie Modellering (Begrip)Lid vanOverige begrippen
Methodiek Interactieve Planning Waterbeheer (Begrip)Lid vanOverige begrippen
Multimode glasvezelkabel (Begrip)Lid vanOverige begrippen
NEN 2660 (Begrip)Lid vanOverige begrippen
NEN 2660-1 (Begrip)Lid vanOverige begrippen
NEN 2660-2 (Begrip)Lid vanOverige begrippen
NLCS (Begrip)Lid vanOverige begrippen
Nationaal Bestuursakkoord Water (Begrip)Lid vanOverige begrippen
Nationaal Bestuursakkoord Water toetsing wateroverlast (Begrip)Lid vanOverige begrippen
Nationaal Programma Landelijk Gebied (Begrip)Lid vanOverige begrippen
Nazca bodeminformatiesysteem (Begrip)Lid vanOverige begrippen
Normalized Difference Vegetation Index (Begrip)Lid vanOverige begrippen
POP3 subsidie (Begrip)Lid vanOverige begrippen
Provinciale Omgevingsvisie (Begrip)Lid vanOverige begrippen
Publieke Dienstverlening Op de Kaart (Begrip)Lid vanOverige begrippen
Regionale Energiestrategie (Begrip)Lid vanOverige begrippen
SDO_geometry (Begrip)Lid vanOverige begrippen
SPIROsol (Begrip)Lid vanOverige begrippen
Sentinel-1 (Begrip)Lid vanOverige begrippen
Simple Knowledge Organization System juridische extensie (Begrip)Lid vanOverige begrippen
Small Business Innovation Research (Begrip)Lid vanOverige begrippen
Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (Begrip)Lid vanOverige begrippen
Stroomgebiedsbrede Ecologische Systeem Analyse (Begrip)Lid vanOverige begrippen
Transitie Landelijk Gebied (Begrip)Lid vanOverige begrippen
Waterschapspeil (Begrip)Lid vanOverige begrippen
Waterwijzer Landbouw (Begrip)Lid vanOverige begrippen
abstract object (Begrip)Lid vanOverige begrippen
administratieve grens waterschap (Begrip)Lid vanOverige begrippen
afvoergebied overnamepunt (Begrip)Lid vanOverige begrippen
axiaalpomp (Begrip)Lid vanOverige begrippen
basisregistratie gewaspercelen (Begrip)Lid vanOverige begrippen
beheergrens waterschap (Begrip)Lid vanOverige begrippen
belanghebbenden (Begrip)Lid vanOverige begrippen
belastingen (Begrip)Lid vanOverige begrippen
beleidsnotitie (Begrip)Lid vanOverige begrippen
beraad voor Geo-Informatie (Begrip)Lid vanOverige begrippen
bestektekening (Begrip)Lid vanOverige begrippen
bodemerosie (Begrip)Lid vanOverige begrippen
bodemfrezen (Begrip)Lid vanOverige begrippen
bodemfysische-eenhedenkaart (Begrip)Lid vanOverige begrippen
boeggolf (Begrip)Lid vanOverige begrippen
botulisme (Begrip)Lid vanOverige begrippen
bouwstof (Begrip)Lid vanOverige begrippen
brandpuntsafstand (Begrip)Lid vanOverige begrippen
brandput (Begrip)Lid vanOverige begrippen
buffer-operator (Begrip)Lid vanOverige begrippen
centrifugaalpomp (Begrip)Lid vanOverige begrippen
cirkelmaaier (Begrip)Lid vanOverige begrippen
code (Begrip)Lid vanOverige begrippen
compartimenterende waterkering (Begrip)Lid vanOverige begrippen
coördinaat (Begrip)Lid vanOverige begrippen
cultureel erfgoed (Begrip)Lid vanOverige begrippen
damsluis (Begrip)Lid vanOverige begrippen
datalogger (Begrip)Lid vanOverige begrippen
depot (Begrip)Lid vanOverige begrippen
diadroom (Begrip)Lid vanOverige begrippen
digitale schouw (Begrip)Lid vanOverige begrippen
digitale transformatie (Begrip)Lid vanOverige begrippen
digitale transitie (Begrip)Lid vanOverige begrippen
dijkinspectie (Begrip)Lid vanOverige begrippen
drijverstuw (Begrip)Lid vanOverige begrippen
droogteschade (Begrip)Lid vanOverige begrippen
drukken (Begrip)Lid vanOverige begrippen
drukriool (Begrip)Lid vanOverige begrippen
dubbel kerende keersluis (Begrip)Lid vanOverige begrippen
duurzaam aanbesteden (Begrip)Lid vanOverige begrippen
ecologisch maaien (Begrip)Lid vanOverige begrippen
enkel kerende keersluis (Begrip)Lid vanOverige begrippen
epidemie (Begrip)Lid vanOverige begrippen
ex-situ bodemsanering (Begrip)Lid vanOverige begrippen
faunabeheerplan (Begrip)Lid vanOverige begrippen
faunaduiker (Begrip)Lid vanOverige begrippen
feature class (Begrip)Lid vanOverige begrippen
feature dataset (Begrip)Lid vanOverige begrippen
flauwe oever (Begrip)Lid vanOverige begrippen
gebouwd (Begrip)Lid vanOverige begrippen
geheel zelfwerkende uitwateringssluis (Begrip)Lid vanOverige begrippen
gemengd rioolstelsel (Begrip)Lid vanOverige begrippen
geo-tinderen (Begrip)Lid vanOverige begrippen
geodatabase (Begrip)Lid vanOverige begrippen
geografische analyse (Begrip)Lid vanOverige begrippen
geotechniek (Begrip)Lid vanOverige begrippen
gescheiden rioolstelsel (Begrip)Lid vanOverige begrippen
gronddruk (Begrip)Lid vanOverige begrippen
grondmechanica (Begrip)Lid vanOverige begrippen
grote waternavel (Begrip)Lid vanOverige begrippen
hekgolf (Begrip)Lid vanOverige begrippen
hermeanderen (Begrip)Lid vanOverige begrippen
hernieuwbare grondstof (Begrip)Lid vanOverige begrippen
hittestress (Begrip)Lid vanOverige begrippen
hoogveen (Begrip)Lid vanOverige begrippen
horizontale drainbemaling (Begrip)Lid vanOverige begrippen
hydamo (Begrip)Lid vanOverige begrippen
ijserosie (Begrip)Lid vanOverige begrippen
immissie (Begrip)Lid vanOverige begrippen
in-situ bodemsanering (Begrip)Lid vanOverige begrippen
industrieel afvalwater (Begrip)Lid vanOverige begrippen
informatie architect (Begrip)Lid vanOverige begrippen
ingezetene (Begrip)Lid vanOverige begrippen
inlaatsluis (Begrip)Lid vanOverige begrippen
instabiliteit (Begrip)Lid vanOverige begrippen
institutioneel beleid (Begrip)Lid vanOverige begrippen
integratielaag (Begrip)Lid vanOverige begrippen
inundatiesluis (Begrip)Lid vanOverige begrippen
jachthaven (Begrip)Lid vanOverige begrippen
keersluis (Begrip)Lid vanOverige begrippen
kennisbanken (Begrip)Lid vanOverige begrippen
kernregistratie (Begrip)Lid vanOverige begrippen
kielzog (Begrip)Lid vanOverige begrippen
klepelmaaier (Begrip)Lid vanOverige begrippen
kleuren-infrarood (Begrip)Lid vanOverige begrippen
kogelkraan (Begrip)Lid vanOverige begrippen
kostentoedeling (Begrip)Lid vanOverige begrippen
kunstmatige waterloop (Begrip)Lid vanOverige begrippen
laag laag water spring (Begrip)Lid vanOverige begrippen
laag salderend gewas (Begrip)Lid vanOverige begrippen
laagveen (Begrip)Lid vanOverige begrippen
luchtonderzoek (Begrip)Lid vanOverige begrippen
materieel (Begrip)Lid vanOverige begrippen
mechanische visbarrière (Begrip)Lid vanOverige begrippen
meebewegende boezem (Begrip)Lid vanOverige begrippen
mesafsluiter (Begrip)Lid vanOverige begrippen
middelen (Begrip)Lid vanOverige begrippen
middenspanningskabel (Begrip)Lid vanOverige begrippen
modelleren (Begrip)Lid vanOverige begrippen
muskusrattenbestrijding (Begrip)Lid vanOverige begrippen
naaldafsluiter (Begrip)Lid vanOverige begrippen
nabij infrarood (Begrip)Lid vanOverige begrippen
natuurlijke waterloop (Begrip)Lid vanOverige begrippen
niet zelfwerkende uitwateringssluis (Begrip)Lid vanOverige begrippen
niet-kerende grondbewerking (Begrip)Lid vanOverige begrippen
niet-kerende grondbewerking (Begrip)Lid vanOverige begrippen
omgevingsloket online (Begrip)Lid vanOverige begrippen
onderzoeken (Begrip)Lid vanOverige begrippen
ontplofbare oorlogsresten (Begrip)Lid vanOverige begrippen
open uitwateringssluis (Begrip)Lid vanOverige begrippen
open uitwateringssluis binnen tijgebied (Begrip)Lid vanOverige begrippen
open uitwateringssluis buiten tijgebied (Begrip)Lid vanOverige begrippen
opendata portaal (Begrip)Lid vanOverige begrippen
opgedrukt stroomsysteem (Begrip)Lid vanOverige begrippen
opofferingsanode (Begrip)Lid vanOverige begrippen
opofferingssysteem (Begrip)Lid vanOverige begrippen
overstortschuif (Begrip)Lid vanOverige begrippen
pacht (Begrip)Lid vanOverige begrippen
pas toe of leg uit beleid (Begrip)Lid vanOverige begrippen
peil (Begrip)Lid vanOverige begrippen
pivot (Begrip)Lid vanOverige begrippen
plaatafsluiter (Begrip)Lid vanOverige begrippen
plas (Begrip)Lid vanOverige begrippen
plugafsluiter (Begrip)Lid vanOverige begrippen
populatiedichtheid (Begrip)Lid vanOverige begrippen
populatiegrootte (Begrip)Lid vanOverige begrippen
primaire bouwstoffen (Begrip)Lid vanOverige begrippen
prioritaire stof (Begrip)Lid vanOverige begrippen
quick ortho (Begrip)Lid vanOverige begrippen
radiometrische resolutie (Begrip)Lid vanOverige begrippen
regiem (Begrip)Lid vanOverige begrippen
relinen (Begrip)Lid vanOverige begrippen
remote sensing (Begrip)Lid vanOverige begrippen
reuzenbereklauw (Begrip)Lid vanOverige begrippen
rioleringsgebied op gemeentelijk schaal (Begrip)Lid vanOverige begrippen
rrd (Begrip)Lid vanOverige begrippen
ruwheid (Begrip)Lid vanOverige begrippen
samenhangende objectenregistratie (Begrip)Lid vanOverige begrippen
satelliettaken (Begrip)Lid vanOverige begrippen
scheepvaartbericht (Begrip)Lid vanOverige begrippen
scheepvaartstremming (Begrip)Lid vanOverige begrippen
secundaire bouwstoffen (Begrip)Lid vanOverige begrippen
sensor drift (Begrip)Lid vanOverige begrippen
soort (Begrip)Lid vanOverige begrippen
spaarkom (Begrip)Lid vanOverige begrippen
standpijp (Begrip)Lid vanOverige begrippen
streefpeil (Begrip)Lid vanOverige begrippen
tariefdifferentiatie (Begrip)Lid vanOverige begrippen
tool (Begrip)Lid vanOverige begrippen
true orthofoto (Begrip)Lid vanOverige begrippen
uitwateringssluis (Begrip)Lid vanOverige begrippen
vaarkaart (Begrip)Lid vanOverige begrippen
vaarrecreatie (Begrip)Lid vanOverige begrippen
valgewicht-deflectiemeting (Begrip)Lid vanOverige begrippen
veen (Begrip)Lid vanOverige begrippen
veenoxidatie (Begrip)Lid vanOverige begrippen
veranderen (Begrip)Lid vanOverige begrippen
verontreinigingsheffing (Begrip)Lid vanOverige begrippen
verplichte standaarden (Begrip)Lid vanOverige begrippen
versieweergave (Begrip)Lid vanOverige begrippen
verwering (Begrip)Lid vanOverige begrippen
view (Begrip)Lid vanOverige begrippen
vijzelen (Begrip)Lid vanOverige begrippen
vis gedragsbarrière (Begrip)Lid vanOverige begrippen
viswering (Begrip)Lid vanOverige begrippen
vlinderklep (Begrip)Lid vanOverige begrippen
volgstroom (Begrip)Lid vanOverige begrippen
waterontspanner (Begrip)Lid vanOverige begrippen
waterschapsbelastingen (Begrip)Lid vanOverige begrippen
waterschapsgrens (Begrip)Lid vanOverige begrippen
webservice applicatie (Begrip)Lid vanOverige begrippen
zekerheidsstelling (Begrip)Lid vanOverige begrippen
zelfbedieningssleutel (Begrip)Lid vanOverige begrippen
zoutgehalte (Begrip)Lid vanOverige begrippen
zouttong (Begrip)Lid vanOverige begrippen
zuiging (Begrip)Lid vanOverige begrippen
zwerfobject (Begrip)Lid vanOverige begrippen