remote sensing


Eigenschappen

Voorkeurslabelremote sensing
AfkortingRS
DefinitieRemote sensing is een verzamelterm voor technieken om informatie te verkrijgen over voorwerpen door middel van instrumenten die er niet rechtstreeks contact mee maken, dus in tegenstelling tot waarneming ter plaatse.
Toelichting op definitieDe waarneming heeft op afstand plaatsgevonden zonder dat er direct contact is geweest met het waar te nemen object en zonder dat er een fysiek monster van de lokatie is meegenomen.

Verzameling van informatie over een object of proces zonder dat door het meetinstrument fysiek contact wordt gemaakt met het object.

De waarneming heeft op afstand plaatsgevonden zonder dat er direct contact is geweest met het waar te nemen object en zonder dat er een fysiek monster van de lokatie is meegenomen.

In de praktijk wordt deze term vaak gereserveerd voor waarnemingen vanuit satellieten (of eventueel vliegtuigen)

Twee bekende voorbeelden van remote sensing zijn radar en lidar, waarmee de snelheid en de locatie van een voorwerp kunnen worden gemeten. Tegenwoordig wordt het begrip vooral gebruikt voor aardobservatie: het verzamelen van gegevens over het aardoppervlak door middel van satellieten, luchtballonnen, schepen (sonar) of andere hulpmiddelen. Gebieden die slecht bereikbaar of gevaarlijk zijn, kunnen dankzij teledetectie toch worden bekeken. Hieronder verstaat men voornamelijk satellietbeelden maar ook luchtfotografie. Remote sensing wordt voor verschillende doeleinden gebruikt; om milieuproblemen in kaart te brengen, voor meteorologische waarnemingen en voor defensiedoeleinden.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen passieve remote sensing systemen en actieve remote sensing systemen.
Voorbeeldhttps://www.spaceoffice.nl/nl/satellietdataportaal/
Exacte overeenkomsthttps://aquo.begrippenxl.nl/aquo/nl/page/Id-06c6a914-20f4-44fc-9af7-e4dc119a5e83, https://nl.wikipedia.org/wiki/Remote_sensing, https://precisielandbouw.groenkennisnet.nl/display/EL/Remote+sensing
Afbeelding vanRemote-Sensing-keten.png


260px-Global_Vegetation.jpg

remote sensing, CIR luchtfoto

Remote sensing, CIR luchtfoto.
Video van
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
remote sensingBreder
remote sensingBron van
remote sensingDeel van
remote sensingLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
actieve remote sensing (Begrip)Brederremote sensing
fotogrammetrie (Begrip)Brederremote sensing
luchtfotografie (Begrip)Brederremote sensing
luchtonderzoek (Begrip)Brederremote sensing
passieve remote sensing (Begrip)Brederremote sensing
remote sensing component (Begrip)Brederremote sensing
satelliettaken (Begrip)Deel vanremote sensing
Delta (Begrip)Gerelateerdremote sensing
Enhanced Automatic Terrain Extraction (Begrip)Gerelateerdremote sensing
Erdas Imagine (Begrip)Gerelateerdremote sensing
GLONASS (Begrip)Gerelateerdremote sensing
Galileo (Begrip)Gerelateerdremote sensing
Global Navigation Satellite System (Begrip)Gerelateerdremote sensing
Global Positioning System (Begrip)Gerelateerdremote sensing
Hexagon (Begrip)Gerelateerdremote sensing
Image Station (Begrip)Gerelateerdremote sensing
Image Station Automatic Elevations Extended (Begrip)Gerelateerdremote sensing
Image Station Manager (Begrip)Gerelateerdremote sensing
afbeeldingsresolutie (Begrip)Gerelateerdremote sensing
automatic terrain extraction (Begrip)Gerelateerdremote sensing
beeldmiddenoverzicht (Begrip)Gerelateerdremote sensing
byte (Begrip)Gerelateerdremote sensing
datakwaliteit (Begrip)Gerelateerdremote sensing
digitale schouw (Begrip)Gerelateerdremote sensing
elektromagnetisch spectrum (Begrip)Gerelateerdremote sensing
genormaliseerd verschil waterindex (Begrip)Gerelateerdremote sensing
geodetisch datum (Begrip)Gerelateerdremote sensing
getraind AI-model (Begrip)Gerelateerdremote sensing
ground sampling distance (Begrip)Gerelateerdremote sensing
hyperspectraal beeld (Begrip)Gerelateerdremote sensing
kaartprojectie (Begrip)Gerelateerdremote sensing
kleuren-infrarood (Begrip)Gerelateerdremote sensing
lidar (Begrip)Gerelateerdremote sensing
machine learning model (Begrip)Gerelateerdremote sensing
multispectraal beeld (Begrip)Gerelateerdremote sensing
mutatiesignalering (Begrip)Gerelateerdremote sensing
panchromatisch beeld (Begrip)Gerelateerdremote sensing
pixel resolutie (Begrip)Gerelateerdremote sensing
radiometrische resolutie (Begrip)Gerelateerdremote sensing
referentie-ellipsoïde (Begrip)Gerelateerdremote sensing
ruimtelijke resolutie (Begrip)Gerelateerdremote sensing
satelliet (Begrip)Gerelateerdremote sensing
satellietfoto (Begrip)Gerelateerdremote sensing
semi-global matching (Begrip)Gerelateerdremote sensing
sferoïde (Begrip)Gerelateerdremote sensing
spectrale resolutie (Begrip)Gerelateerdremote sensing
temporele resolutie (Begrip)Gerelateerdremote sensing
Rdf.jpg