Hunze en Aa's begrippen

Eigenschappen

VoorkeurslabelHunze en Aa's begrippen
DefinitieBetreft begrippen die binnen waterschap Hunze en Aa's gedefinieerd zijn.
Bronwww.kennis.hunzeenaas.nl

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten

Link naar collectie : Hunze en Aa's begrippen

Andere informatiebronnen

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
DIV Hunze en Aa's begrippen (Informatiebron)BrederHunze en Aa's begrippen
Waterbeheerprogramma Hunze & Aa's begrippen (Informatiebron)BrederHunze en Aa's begrippen
Waterschapsverordening Hunze en Aa's begrippen (Informatiebron)BrederHunze en Aa's begrippen
06-GPS (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
06-GPS referentiestation (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
1d-oppervlaktewatermodel (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
Apollo Essentials (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
Basisregistratie water (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
Beleid, Projecten & Laboratorium (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
DAMO Afvalwaterketen (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
DAMO Watersysteem (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
Datastromen (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
Differentiële Global Navigation Satellite System (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
Differentiële Global Position System (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
Distributed denial of service aanval (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
Dollarddijk (Gebied)Bron vanHunze en Aa's begrippen
ECW Header Editer (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
ERDAS IMAGINE File Format (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
Enhanced Automatic Terrain Extraction (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
Environmental Systems Research Institute (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
Erdas Imagine (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
Gegevens Knooppunt Groningen (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
Gegevensknooppunt Waterschappen (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
General Packet Radio System (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
Geocat (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
Geocat Bridge (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
Geocompressor (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
Geonetwork (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
Geoweb (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
Hexagon pointcloud (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
Human Machine Interface (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
Hunze en Aa's Eigen Informatiesysteem (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
Image Station (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
Image Station Automatic Elevations Extended (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
Image Station Image Formatter (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
Image Station Manager (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
Individuele Behandeling Afvalwater duiker (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
Infor EAM (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
Inlaat met vlotterunit (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
Integraal Maatregelenplan Zuidlaardermeer (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
Ionosfeer (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
JPEG 2000 (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
Keersluis Pekela (Gebied)Bron vanHunze en Aa's begrippen
Laboratoriuminformatiebeheersysteem (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
Legger primaire watergangen (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
Managementteam (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
Modelbuilder (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
Nationaal Programma Landelijk Gebied (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
Oude Zeesluis Delfzijl (Gebied)Bron vanHunze en Aa's begrippen
Passive Integrated Transponder (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
Personeelszaken, Financiën & Bedrijfsvoering (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
ProcessPro (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
Python voor ArcGIS (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
SDO_geometry (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
SPIROsol (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
Schoon Water (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
Smart M.App (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
Spatial Modeler (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
Staf en directie (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
Styled Layer Descriptor (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
Transitie Landelijk Gebied (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
Veiligheid en Voldoende Water (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
WISKI (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
WS-hoofdwater (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
Waaiboei (Gebied)Bron vanHunze en Aa's begrippen
Waterschapsverordening (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
WebGIS Publisher (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
Wet Herverdeling Wegenbeheer (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
Witterdiep (Gebied)Bron vanHunze en Aa's begrippen
aalgoot (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
aangrenzende eigenaar (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
aanvoercapaciteit (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
aanvoeren (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
aanvoervak (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
achtergrondwaarde (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
acute toxiciteitstoets (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
aerotriangulatie bestand (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
af en aanvoergemaal (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
aflaat (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
aflaatpeil (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
afnameverplichting (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
afslagpeil pomp gemaal (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
afsluitmiddel (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
afvoeren van water (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
afvoergebied van de 1e gebiedsorde (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
afvoergebied van de 2e gebiedsorde (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
akkerrand (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
algemene regel waterschapsverordening (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
algemene regels grondwateronttrekking (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
algemene regels keur (waterschap Hunze en Aa's) (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
algendrijflaag (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
analysemethode (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
analysevariant (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
antigraafgaas (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
aquatisch (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
artikelonderdeel (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
associatie (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
astronomisch getij (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
automatic terrain extraction (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
auxiliary file (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
baggeren (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
baggerspecie (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
basis op orde (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
basisafvoer (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
bebouwingszone (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
bedieningsruimte (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
beekbedding (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
beeldmiddenoverzicht (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
beleidsnotitie schouw (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
bellenscherm (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
bellyboat (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
beluchtingstank (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
bemonsterende instantie (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
bemonsteringsapparaattype (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
bemonsteringswijze (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
bemonsteringswijze meting (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
beregend perceel (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
beregening (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
beregeningsverbod (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
beregeningsverbod gebied (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
beregeningsverbod grondwater (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
beregeningsverbod grondwater Drentsche Aa (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
beregeningsverbod oppervlaktewater (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
beschermingszone primair oppervlaktewaterlichaam (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
beschikbaarheidseis (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
beschoeiing (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
beschrijving profielpunt (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
beslissingsondersteunend systeem hoogwater (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
bewerkingsmethode (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
bezinking (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
bezwaar (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
bijkomend oppervlak (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
bijzondere bepaling (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
bijzondere weglaag (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
binnensloot (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
binnenwijk (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
biochemisch zuurstofverbruik (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
biodiversiteit (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
biologisch afbreekbaar vlies (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
blijvende hardheid (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
blockfile (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
bodemdalingsgemaal (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
boezemkanaal (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
brede groene dijk (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
breedspoortractor (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
breedtevak (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
bron (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
broon (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
buioscillatie (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
buisbochtstuw (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
buitendijks (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
buitenwater (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
calamiteiten aflaat (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
calamiteitengemaal (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
calamiteiteninlaat (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
calamiteitenpunten persleidingen (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
camera calibratierapport (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
capaciteit (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
categorietelling (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
chronische toxiciteitstoets (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
chronische toxiteit (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
combi wasplaats (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
commen ground (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
compartiment (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
compartimenterende waterkering (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
concept schouwslotenlegger (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
consolidatie (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
contracteigenaar (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
coördinaten referentie systeem (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
coördinatentransformatie (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
cyberaanval (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
data interoperabiliteit (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
datalek (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
deelwateraanvoergebied (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
deep learning model (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
dempen (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
dijkinspecteur (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
district (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
doekfiltratie (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
doorstroombreedte (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
drainagemiddel (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
drempel (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
droge sloot (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
dromerdijk (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
droog-natte ecoduiker (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
droogte inspectie (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
dubbel kerende keersluis (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
dubbele dijk (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
duiker (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
duikerbrug (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
duikerspuit (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
eiprofiel (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
elektrovis apparaat (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
enkel kerende keersluis (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
exterior orientation (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
externe oriëntatieparameters (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
fietsvoorde (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
fosfaatverwijderingsinstallatie (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
fotogrammetrisch project (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
gebiedsorde (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
gedeeltelijk beregeningsverbod oppervlaktewater (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
geheel zelfwerkende uitwateringssluis (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
gemaal (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
gemaal Duurswold (Gebied)Bron vanHunze en Aa's begrippen
gemaal H. Küpers (Gebied)Bron vanHunze en Aa's begrippen
gemaal droge opstelling (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
gemaal natte opstelling (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
geo-beheerobject (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
geometrisch profiel (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
georefereren (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
geparametriseerde weergave (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
gesloten schroefpomp (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
getraind AI-model (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
getraind model (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
golfoverslagbak (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
gridpunt (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
grondsanering (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
grondwateronttrekking (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
grondwatersanering (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
harde kering (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
herschouw (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
het Wad (Gebied)Bron vanHunze en Aa's begrippen
heulprofiel (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
hevelpassage (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
hevelstuw (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
hoge gronden (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
hoog salderend gewas (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
hoogste stuwpeil (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
hoogwaterbeschermingsprogramma (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
houten pendam (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
hyperspectraal beeld (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
in- uitstroomput (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
infiltratiesloot (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
inlaat (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
inlaat met klep (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
inlaat met overstortschuif (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
inlaat met schuif (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
inrichtingselement waterkering (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
insteek (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
instellen (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
interior orientation (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
interne oriëntatieparameters (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
invasieve exoot (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
kabel (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
kanoduiker (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
kanovaarweg (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
kantelstuw (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
kattenluik (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
keersluis (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
kennisbank waterschap Hunze en Aa's (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
kerende hoogte (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
keringenlegger (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
kernzone primair oppervlaktewaterlichaam (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
klepstuw (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
knijpstuw (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
kraag (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
krooshekreiniger (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
kunstobject (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
kunstwerkvak (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
laagste stuwpeil (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
las (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
layerfile (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
laz (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
linker oever (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
lokstroom (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
lokstroomgemaal (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
lozen van water (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
luwe zone (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
maaiboot (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
maaipadduiker (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
maatgevende afvoer (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
machine learning model (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
materieel (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
maximum peil (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
meebewegende boezem (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
meebewegende waterberging (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
meetpunt oppervlaktewaterstand (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
meldingsplicht (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
met file (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
middelen (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
minimum peil (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
monitoringsfuik (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
monsternamepunt (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
muddruk (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
multi-plate (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
mutatie signaleren (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
mutatiemeldingobject (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
mutatiesignalering (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
muteren (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
najaarsschouw (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
natuurvriendelijke oever (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
neerslaghoeveelheid (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
niet zelfwerkende uitwateringssluis (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
object eigenaar (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
obliek foto (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
omvalling (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
onbemand luchtvaartuig (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
onderhoudsverordening (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
onttrekken van oppervlaktewater (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
open schroefpomp (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
open uitwateringssluis (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
opgaande (hout)beplanting (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
opkisten (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
oppervlaktewatermodel (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
oppervlaktewaterpeil (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
opwaaiing (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
orthofoto (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
orthorectificatie (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
otter (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
overig oppervlaktewaterlichaam (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
overige waterkering (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
overige waterkering overig A (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
overige waterkering overig C (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
overnamepunt (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
overstortschuif (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
parametreren (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
paspunt (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
peilbeheer (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
peilgebied (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
penvoerder (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
pixel grootte (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
primaire waterkering (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
primaire waterkering (categorie A) (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
primaire waterkering (categorie B) (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
primaire waterkering (categorie C) (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
primaire waterkering (categorie D) (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
primairslibgemaal (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
principle point (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
procesregistratie (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
productiemeting maaien (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
pseudovak (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
quick AT bestand (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
ransomeware (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
rayon (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
rechter oever (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
rechthoekig profiel (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
redacteur (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
referentiepunt (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
referentiestation (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
regelbaar automatisch (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
regelbaar niet automatisch (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
regelbaar telemetrie (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
regenwater (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
regenwaterafvoerduiker (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
regionale waterkering (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
registratie (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
reguleren (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
reliëf (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
remote sensing (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
retourbemaling (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
retourslibgemaal (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
retourslibleiding (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
rijksfinanciën (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
rover (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
rrd (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
ruitervoorde (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
satelliettaken (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
schotbalkstuw (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
schouw (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
schouwsloot (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
schouwslotenlegger (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
schouwverordening (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
secretaris-directeur (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
segmentstuw (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
semi-global matching (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
signed indicator (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
situatietekening (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
slibgemaal (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
slootduiker (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
smalspoortractoren (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
snoeischouw (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
spear fishing (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
spie (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
spike (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
spindelschuif (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
sponning (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
spui (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
spuien (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
spuisluis (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
spuitvrije zone (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
stedelijk gebied (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
steenhelling (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
steiger (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
stereo luchtfoto (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
stereokarteerstation (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
stereokarteren (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
stilling well constructie (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
stochastische fout (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
stortebed (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
stromingskoker (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
stroomafwaarts (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
stuw met schuif (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
stuwende duiker (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
tariefdifferentiatie (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
tariefdifferentiatiekaart (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
taxon (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
teeltvrije zone (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
teen overgangsconstructie (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
tertiair oppervlaktewaterlichaam (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
tertiair water (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
tijgebied (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
topologisch editen (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
tractie (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
transitie (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
true orthofoto (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
true pixel (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
tussenduiker (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
uitwateringssluis (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
unsigned indicator (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
vaarweglegger (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
vast peil (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
vaste stuw (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
verdeelwerk (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
vergunningplicht (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
verspreid liggend kunstwerk (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
verziltingsbestrijding (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
virtueel particulier netwerk (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
vissluis zonder lokstroompompen (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
visveilig (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
visveilig gemaal (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
visvriendelijk beheer en onderhoud (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
visvriendelijk kunstwerk (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
visvriendelijk schutsluisbeheer (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
visvriendelijk spuisluisbeheer (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
viswering (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
vlonder (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
voorziening met een bergend vermogen (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
vrij verval passage (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
was- en spoelwater sloot (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
waterbaas (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
waterreguleringswerk (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
waterschapscode (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
werkingsgebied primaire oppervlaktewaterlichamen (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
werkplaats Siddeburen (Gebied)Bron vanHunze en Aa's begrippen
werkplaats Veele (Gebied)Bron vanHunze en Aa's begrippen
winterpeil (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
wiperware (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
woelbak (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
zLAS (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
zaakdossier (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
zomerpeil (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
zomerschouw (Begrip)Bron vanHunze en Aa's begrippen
06-GPS (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
06-GPS referentiestation (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
1d-oppervlaktewatermodel (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
Apollo Essentials (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
Basisregistratie water (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
Beleid, Projecten & Laboratorium (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
DAMO Afvalwaterketen (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
DAMO Watersysteem (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
Datastromen (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
Differentiële Global Navigation Satellite System (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
Differentiële Global Position System (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
Distributed denial of service aanval (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
Dollarddijk (Gebied)Lid vanHunze en Aa's begrippen
ECW Header Editer (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
ERDAS IMAGINE File Format (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
Enhanced Automatic Terrain Extraction (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
Environmental Systems Research Institute (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
Erdas Imagine (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
Gegevens Knooppunt Groningen (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
Gegevensknooppunt Waterschappen (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
General Packet Radio System (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
Geocat (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
Geocat Bridge (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
Geocompressor (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
Geonetwork (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
Geoweb (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
Hexagon pointcloud (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
Human Machine Interface (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
Hunze en Aa's Eigen Informatiesysteem (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
Image Station (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
Image Station Automatic Elevations Extended (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
Image Station Image Formatter (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
Image Station Manager (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
Individuele Behandeling Afvalwater duiker (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
Infor EAM (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
Inlaat met vlotterunit (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
Integraal Maatregelenplan Zuidlaardermeer (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
Ionosfeer (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
JPEG 2000 (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
Keersluis Pekela (Gebied)Lid vanHunze en Aa's begrippen
Laboratoriuminformatiebeheersysteem (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
Legger primaire watergangen (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
Managementteam (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
Modelbuilder (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
Nationaal Programma Landelijk Gebied (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
Oude Zeesluis Delfzijl (Gebied)Lid vanHunze en Aa's begrippen
Passive Integrated Transponder (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
Personeelszaken, Financiën & Bedrijfsvoering (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
ProcessPro (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
Python voor ArcGIS (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
SDO_geometry (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
SPIROsol (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
Schoon Water (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
Smart M.App (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
Spatial Modeler (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
Staf en directie (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
Styled Layer Descriptor (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
Transitie Landelijk Gebied (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
Veiligheid en Voldoende Water (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
WISKI (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
WS-hoofdwater (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
Waaiboei (Gebied)Lid vanHunze en Aa's begrippen
Waterschapsverordening (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
WebGIS Publisher (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
Wet Herverdeling Wegenbeheer (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
Witterdiep (Gebied)Lid vanHunze en Aa's begrippen
aalgoot (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
aangrenzende eigenaar (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
aanvoercapaciteit (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
aanvoeren (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
aanvoervak (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
achtergrondwaarde (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
acute toxiciteitstoets (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
aerotriangulatie bestand (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
af en aanvoergemaal (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
aflaat (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
aflaatpeil (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
afnameverplichting (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
afslagpeil pomp gemaal (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
afsluitmiddel (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
afvoeren van water (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
afvoergebied van de 1e gebiedsorde (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
afvoergebied van de 2e gebiedsorde (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
akkerrand (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
algemene regel waterschapsverordening (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
algemene regels grondwateronttrekking (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
algemene regels keur (waterschap Hunze en Aa's) (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
algendrijflaag (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
analysemethode (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
analysevariant (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
antigraafgaas (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
aquatisch (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
artikelonderdeel (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
associatie (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
astronomisch getij (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
automatic terrain extraction (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
auxiliary file (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
baggeren (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
baggerspecie (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
basis op orde (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
basisafvoer (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
bebouwingszone (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
bedieningsruimte (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
beekbedding (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
beeldmiddenoverzicht (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
beleidsnotitie schouw (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
bellenscherm (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
bellyboat (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
beluchtingstank (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
bemonsterende instantie (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
bemonsteringsapparaattype (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
bemonsteringswijze (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
bemonsteringswijze meting (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
beregend perceel (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
beregening (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
beregeningsverbod (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
beregeningsverbod gebied (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
beregeningsverbod grondwater (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
beregeningsverbod grondwater Drentsche Aa (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
beregeningsverbod oppervlaktewater (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
beschermingszone primair oppervlaktewaterlichaam (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
beschikbaarheidseis (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
beschoeiing (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
beschrijving profielpunt (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
beslissingsondersteunend systeem hoogwater (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
bewerkingsmethode (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
bezinking (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
bezwaar (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
bijkomend oppervlak (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
bijzondere bepaling (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
bijzondere weglaag (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
binnensloot (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
binnenwijk (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
biochemisch zuurstofverbruik (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
biodiversiteit (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
biologisch afbreekbaar vlies (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
blijvende hardheid (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
blockfile (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
bodemdalingsgemaal (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
boezemkanaal (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
brede groene dijk (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
breedspoortractor (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
breedtevak (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
bron (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
broon (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
buioscillatie (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
buisbochtstuw (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
buitendijks (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
buitenwater (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
calamiteiten aflaat (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
calamiteitengemaal (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
calamiteiteninlaat (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
calamiteitenpunten persleidingen (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
camera calibratierapport (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
capaciteit (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
categorietelling (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
chronische toxiciteitstoets (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
chronische toxiteit (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
combi wasplaats (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
commen ground (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
compartiment (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
compartimenterende waterkering (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
concept schouwslotenlegger (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
consolidatie (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
contracteigenaar (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
coördinaten referentie systeem (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
coördinatentransformatie (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
cyberaanval (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
data interoperabiliteit (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
datalek (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
deelwateraanvoergebied (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
deep learning model (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
dempen (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
dijkinspecteur (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
district (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
doekfiltratie (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
doorstroombreedte (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
drainagemiddel (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
drempel (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
droge sloot (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
dromerdijk (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
droog-natte ecoduiker (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
droogte inspectie (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
dubbel kerende keersluis (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
dubbele dijk (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
duiker (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
duikerbrug (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
duikerspuit (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
eiprofiel (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
elektrovis apparaat (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
enkel kerende keersluis (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
exterior orientation (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
externe oriëntatieparameters (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
fietsvoorde (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
fosfaatverwijderingsinstallatie (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
fotogrammetrisch project (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
gebiedsorde (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
gedeeltelijk beregeningsverbod oppervlaktewater (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
geheel zelfwerkende uitwateringssluis (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
gemaal (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
gemaal Duurswold (Gebied)Lid vanHunze en Aa's begrippen
gemaal H. Küpers (Gebied)Lid vanHunze en Aa's begrippen
gemaal droge opstelling (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
gemaal natte opstelling (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
geo-beheerobject (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
geometrisch profiel (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
georefereren (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
geparametriseerde weergave (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
gesloten schroefpomp (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
getraind AI-model (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
getraind model (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
golfoverslagbak (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
gridpunt (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
grondsanering (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
grondwateronttrekking (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
grondwatersanering (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
harde kering (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
herschouw (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
het Wad (Gebied)Lid vanHunze en Aa's begrippen
heulprofiel (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
hevelpassage (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
hevelstuw (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
hoge gronden (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
hoog salderend gewas (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
hoogste stuwpeil (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
hoogwaterbeschermingsprogramma (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
houten pendam (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
hyperspectraal beeld (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
in- uitstroomput (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
infiltratiesloot (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
inlaat (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
inlaat met klep (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
inlaat met overstortschuif (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
inlaat met schuif (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
inrichtingselement waterkering (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
insteek (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
instellen (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
interior orientation (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
interne oriëntatieparameters (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
invasieve exoot (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
kabel (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
kanoduiker (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
kanovaarweg (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
kantelstuw (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
kattenluik (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
keersluis (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
kennisbank waterschap Hunze en Aa's (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
kerende hoogte (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
keringenlegger (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
kernzone primair oppervlaktewaterlichaam (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
klepstuw (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
knijpstuw (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
kraag (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
krooshekreiniger (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
kunstobject (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
kunstwerkvak (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
laagste stuwpeil (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
las (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
layerfile (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
laz (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
linker oever (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
lokstroom (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
lokstroomgemaal (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
lozen van water (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
luwe zone (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
maaiboot (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
maaipadduiker (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
maatgevende afvoer (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
machine learning model (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
materieel (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
maximum peil (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
meebewegende boezem (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
meebewegende waterberging (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
meetpunt oppervlaktewaterstand (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
meldingsplicht (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
met file (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
middelen (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
minimum peil (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
monitoringsfuik (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
monsternamepunt (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
muddruk (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
multi-plate (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
mutatie signaleren (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
mutatiemeldingobject (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
mutatiesignalering (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
muteren (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
najaarsschouw (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
natuurvriendelijke oever (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
neerslaghoeveelheid (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
niet zelfwerkende uitwateringssluis (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
object eigenaar (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
obliek foto (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
omvalling (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
onbemand luchtvaartuig (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
onderhoudsverordening (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
onttrekken van oppervlaktewater (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
open schroefpomp (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
open uitwateringssluis (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
opgaande (hout)beplanting (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
opkisten (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
oppervlaktewatermodel (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
oppervlaktewaterpeil (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
opwaaiing (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
orthofoto (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
orthorectificatie (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
otter (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
overig oppervlaktewaterlichaam (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
overige waterkering (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
overige waterkering overig A (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
overige waterkering overig C (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
overnamepunt (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
overstortschuif (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
parametreren (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
paspunt (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
peilbeheer (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
peilgebied (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
penvoerder (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
pixel grootte (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
primaire waterkering (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
primaire waterkering (categorie A) (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
primaire waterkering (categorie B) (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
primaire waterkering (categorie C) (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
primaire waterkering (categorie D) (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
primairslibgemaal (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
principle point (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
procesregistratie (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
productiemeting maaien (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
pseudovak (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
quick AT bestand (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
ransomeware (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
rayon (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
rechter oever (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
rechthoekig profiel (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
redacteur (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
referentiepunt (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
referentiestation (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
regelbaar automatisch (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
regelbaar niet automatisch (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
regelbaar telemetrie (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
regenwater (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
regenwaterafvoerduiker (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
regionale waterkering (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
registratie (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
reguleren (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
reliëf (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
remote sensing (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
retourbemaling (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
retourslibgemaal (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
retourslibleiding (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
rijksfinanciën (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
rover (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
rrd (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
ruitervoorde (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
satelliettaken (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
schotbalkstuw (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
schouw (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
schouwsloot (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
schouwslotenlegger (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
schouwverordening (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
secretaris-directeur (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
segmentstuw (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
semi-global matching (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
signed indicator (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
situatietekening (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
slibgemaal (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
slootduiker (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
smalspoortractoren (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
snoeischouw (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
spear fishing (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
spie (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
spike (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
spindelschuif (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
sponning (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
spui (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
spuien (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
spuisluis (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
spuitvrije zone (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
stedelijk gebied (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
steenhelling (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
steiger (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
stereo luchtfoto (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
stereokarteerstation (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
stereokarteren (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
stilling well constructie (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
stochastische fout (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
stortebed (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
stromingskoker (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
stroomafwaarts (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
stuw met schuif (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
stuwende duiker (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
tariefdifferentiatie (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
tariefdifferentiatiekaart (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
taxon (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
teeltvrije zone (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
teen overgangsconstructie (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
tertiair oppervlaktewaterlichaam (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
tertiair water (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
tijgebied (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
topologisch editen (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
tractie (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
transitie (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
true orthofoto (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
true pixel (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
tussenduiker (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
uitwateringssluis (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
unsigned indicator (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
vaarweglegger (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
vast peil (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
vaste stuw (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
verdeelwerk (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
vergunningplicht (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
verspreid liggend kunstwerk (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
verziltingsbestrijding (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
virtueel particulier netwerk (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
vissluis zonder lokstroompompen (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
visveilig (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
visveilig gemaal (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
visvriendelijk beheer en onderhoud (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
visvriendelijk kunstwerk (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
visvriendelijk schutsluisbeheer (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
visvriendelijk spuisluisbeheer (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
viswering (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
vlonder (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
voorziening met een bergend vermogen (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
vrij verval passage (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
was- en spoelwater sloot (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
waterbaas (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
waterreguleringswerk (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
waterschapscode (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
werkingsgebied primaire oppervlaktewaterlichamen (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
werkplaats Siddeburen (Gebied)Lid vanHunze en Aa's begrippen
werkplaats Veele (Gebied)Lid vanHunze en Aa's begrippen
winterpeil (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
wiperware (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
woelbak (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
zLAS (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
zaakdossier (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
zomerpeil (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen
zomerschouw (Begrip)Lid vanHunze en Aa's begrippen

https://www.hunzeenaas.nl