temporele resolutie

Eigenschappen

Voorkeurslabeltemporele resolutieDe temporele resolutie is een maat voor de herhalingscyclus of frequentie waarmee een sensor hetzelfde deel van het aardoppervlak opnieuw bezoekt.
AfkortingTRDe temporele resolutie is een maat voor de herhalingscyclus of frequentie waarmee een sensor hetzelfde deel van het aardoppervlak opnieuw bezoekt.
DefinitieDe temporele resolutieDe temporele resolutie is een maat voor de herhalingscyclus of frequentie waarmee een sensor hetzelfde deel van het aardoppervlak opnieuw bezoekt. is een maat voor de herhalingscyclus of frequentie waarmee een sensorEen sensor is een kunstmatige uitvoering van wat in de biologie een zintuig wordt genoemd. hetzelfde deel van het aardoppervlak opnieuw bezoekt.
Synoniemtemporal resolutionDe temporele resolutie is een maat voor de herhalingscyclus of frequentie waarmee een sensor hetzelfde deel van het aardoppervlak opnieuw bezoekt., trDe temporele resolutie is een maat voor de herhalingscyclus of frequentie waarmee een sensor hetzelfde deel van het aardoppervlak opnieuw bezoekt.
Toelichting op definitieMet temporele resolutieDe temporele resolutie is een maat voor de herhalingscyclus of frequentie waarmee een sensor hetzelfde deel van het aardoppervlak opnieuw bezoekt. wordt bedoeld hoe vaak een satelliet over komt. Temporele resolutieDe temporele resolutie is een maat voor de herhalingscyclus of frequentie waarmee een sensor hetzelfde deel van het aardoppervlak opnieuw bezoekt. verwijst naar de discrete resolutieResolutie is in de informatica en in de digitale beeldbewerking een term die wordt gebruikt om het aantal gebruikte pixels op bijvoorbeeld een beeldscherm te beschrijven. Hoe hoger dat aantal, hoe hoger de maximale resolutie van het scherm. van een metingMeten is het uitdrukken van een waargenomen grootheid in een getal met een relevante eenheid die vergeleken kan worden met andere waardes van eenzelfde grootheid. Hiervoor kunnen meetinstrumenten worden gebruikt. Meting is echter niet beperkt tot natuurkundige grootheden, maar strekt zich uit tot een kwantitatieve beschrijving van de gehele werkelijkheid.het kwantitatief invullen van de toestand van een grootheid, verkregen uit één waarneming, één opname of één monstername op één meetlocatie. met betrekking tot tijdTijd in klassieke zin is het verschijnsel dat van een gebeurtenis gezegd kan worden dat deze na of voor een andere gebeurtenis plaatsvindt. Een gebeurtenis vindt plaats op een tijdstip of moment..
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/temporal-resolution, https://en.wikipedia.org/wiki/Temporal_resolution, https://www.youtube.com/watch?v=K8MpROLvNdk&feature=emb_rel_end
Afbeelding vanPrincipals+of+Remote+Sensing.jpg
Relation-of-spatial-temporal-and-spectral-resolution-of-satellite-images-106.png
Video van

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
temporele resolutieDe temporele resolutie is een maat voor de herhalingscyclus of frequentie waarmee een sensor hetzelfde deel van het aardoppervlak opnieuw bezoekt.Breder
  • afbeeldingsresolutie (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
temporele resolutieDe temporele resolutie is een maat voor de herhalingscyclus of frequentie waarmee een sensor hetzelfde deel van het aardoppervlak opnieuw bezoekt.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
temporele resolutieDe temporele resolutie is een maat voor de herhalingscyclus of frequentie waarmee een sensor hetzelfde deel van het aardoppervlak opnieuw bezoekt.Gerelateerd
  • remote sensing (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
Rdf.jpg