object


Eigenschappen

Voorkeurslabelobject
DefinitieEen object is een materieel (tastbaar) iets, veelal bestaand uit vaste, levenloze materie.
Synoniemobjecten, object
Toelichting op definitieEen object kan zowel onroerend goed, met name gebouwen en (infrastructurele) kunstwerken, als roerend goed (voorwerpen) betreffen, bijvoorbeeld meubilair, auto's. Soms wordt een object vervaardigd uit kunstzinnige overwegingen: een kunstobject.

In bijvoorbeeld de natuurkunde kan de term in zodanig ruime zin gebruikt worden dat mensen en dieren er ook onder vallen. In een andere context kan het reduceren van mensen (en van dieren) tot objecten als immoreel beschouwd worden. Bij mensen kan het ingaan tegen de rechten van de mens om personen als objecten te behandelen. Toch worden mensen wel gebruikt als lustobject en bestaat er slavernij, twee vormen van ontmenselijking, waarbij individuen worden aangetast in hun autonomie. (bron: Wikipedia)

Door de mens geproduceerd of gerealiseerd voorwerp, constructie, bouwwerk. Binnen de zuiveringsinfrastructuur een onderdeel dat een directe relatie heeft met het primair proces. (bron: VROM, 1995: Gegevenswoordenboek milieubeheer, Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 1 juni 1995, pag. 161. / Aquo / DIV)

Functiehomogene delen binnen een watersysteem. (bron: DIV)
Exacte overeenkomsthttps://nl.wikipedia.org/wiki/Object_(ding), https://www.aquo.nl/index.php/Id-2d323cd4-a93b-4c3d-95eb-635a44d0e0af
Bijna overeenkomsthttp://ont.cbnl.org/cb/def/CB00001
Afbeelding vanObject (klepstuw) in hoofdwatergang.
Object (klepstuw) in hoofdwatergang.
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
objectBreder
objectBron van
objectGerelateerd
objectLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
abstract object (Begrip)Brederobject
afrastering (Begrip)Brederobject
eigendom (Begrip)Brederobject
functionele ruimte (Begrip)Brederobject
fysiek object (Begrip)Brederobject
fysieke kenmerken (Begrip)Brederobject
gegevensobject (Begrip)Brederobject
geo-object (Begrip)Brederobject
gereedschap en uitrusting (Begrip)Brederobject
heffingsobject (Begrip)Brederobject
hemellichaam (Begrip)Brederobject
informatieobject (Begrip)Brederobject
infrastructureel object (Begrip)Brederobject
kaart (Begrip)Brederobject
niet-waterkerend object (Begrip)Brederobject
object eigenaar (Begrip)Brederobject
objecttype MIM (Begrip)Brederobject
obstakel (Begrip)Brederobject
ruimtelijk object (Begrip)Brederobject
symbolische en expressieve en informatiedragende objecten (Begrip)Brederobject
vegetatie object (Begrip)Brederobject
verkeersongeval object (Begrip)Brederobject
zwerfobject (Begrip)Brederobject
beheers- en onderhoudsplan (Begrip)Gerelateerdobject
beoordelingsspoor (Begrip)Gerelateerdobject
bepaling vergunning (Begrip)Gerelateerdobject
beschikbaarheidseis (Begrip)Gerelateerdobject
objectcategorie (Begrip)Gerelateerdobject
onderdeel (Begrip)Gerelateerdobject
opmerking (Begrip)Gerelateerdobject
Rdf.jpg