beoordelingsspoor

Eigenschappen

VoorkeurslabelbeoordelingsspoorHet geheel van te toetsen object (waterkering/kunstwerk), toetsaspect en belasting van het object.Eén van de aspecten aan de hand waarvan de toetsing op veiligheid van de waterkering wordt uitgevoerd.
AfkortingBSPHet geheel van te toetsen object (waterkering/kunstwerk), toetsaspect en belasting van het object.
DefinitieHet geheel van te toetsenHet controleren of de momentane toestand van de constructie nog voldoet aan de vigerende functionele en wettelijke eisen. Toetsing van kunstwerken en objecten dient te passen in de beoordelingsmethodiek zoals geformuleerd in de Leidraad Toetsing. objectEen object is een materieel (tastbaar) iets, veelal bestaand uit vaste, levenloze materie. (waterkeringEen waterkerende en / of scheidende, kunstmatige of natuurlijke hoogte of hooggelegen gronden inclusief de daarin aanwezige waterkerende elementen./kunstwerkCivieltechnisch werk voor de infrastructuur van wegen, water, spoorbanen, waterkeringen en/of leidingen niet bedoeld voor permanent menselijk verblijf.), toetsaspect en belasting van het objectEen object is een materieel (tastbaar) iets, veelal bestaand uit vaste, levenloze materie..
SynoniembeoordelingssporenHet geheel van te toetsen object (waterkering/kunstwerk), toetsaspect en belasting van het object.Eén van de aspecten aan de hand waarvan de toetsing op veiligheid van de waterkering wordt uitgevoerd.
Toelichting op definitieEen beoordelingsspoorHet geheel van te toetsen object (waterkering/kunstwerk), toetsaspect en belasting van het object.Eén van de aspecten aan de hand waarvan de toetsing op veiligheid van de waterkering wordt uitgevoerd. resulteert per dwarsprofielsegment in een toetsresultaat.
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://www.aquo.nl/index.php/Id-33a55106-5e76-4e4b-b00c-05854bbd16b8

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
beoordelingsspoorHet geheel van te toetsen object (waterkering/kunstwerk), toetsaspect en belasting van het object.Eén van de aspecten aan de hand waarvan de toetsing op veiligheid van de waterkering wordt uitgevoerd.Breder
  • toetsing (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
beoordelingsspoorHet geheel van te toetsen object (waterkering/kunstwerk), toetsaspect en belasting van het object.Eén van de aspecten aan de hand waarvan de toetsing op veiligheid van de waterkering wordt uitgevoerd.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt. van
beoordelingsspoorHet geheel van te toetsen object (waterkering/kunstwerk), toetsaspect en belasting van het object.Eén van de aspecten aan de hand waarvan de toetsing op veiligheid van de waterkering wordt uitgevoerd.Gerelateerd
  • belasting toetsing (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
  • kunstwerk (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
  • locatie (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
  • object (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
  • beoordelingsschema (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
beoordelingsschema (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdbeoordelingsspoorHet geheel van te toetsen object (waterkering/kunstwerk), toetsaspect en belasting van het object.Eén van de aspecten aan de hand waarvan de toetsing op veiligheid van de waterkering wordt uitgevoerd.
Rdf.jpg