natuurkunde


Eigenschappen

Voorkeurslabelnatuurkunde
DefinitieNatuurkunde of fysica is de tak van wetenschap die algemene eigenschappen van materie en straling onderzoekt en beschrijft, zoals kracht, evenwicht en beweging, fasen en faseovergangen, straling, warmte, licht, geluid, magnetisme en elektriciteit, voor zover hierbij geen scheikundige veranderingen optreden. Dit wil zeggen dat de moleculaire samenstelling van stoffen niet verandert.
Synoniemfysica
Toelichting op definitieZoals de meeste natuurwetenschappen wordt de natuurkunde beoefend in een wisselwerking tussen theorie en experiment (de zogenaamde wetenschappelijke methode), waarbij theorieën leiden tot experimenten, experimenten kunnen dienen als inspiratie of aanwijzingen voor theorieën, en die theorieën weer kunnen worden getoetst aan experimenten. Natuurkundige theorieën kunnen zeer ingewikkeld worden, hoewel er in beginsel gestreefd wordt naar eenvoud. Een uitspraak van Albert Einstein luidt, dat een verklaring "zo eenvoudig mogelijk" moet zijn, "maar niet eenvoudiger", dus niet ten koste van de juistheid. Er bestaan vele vakgebieden en specialisaties binnen de natuurkunde, die raakvlakken met elkaar kunnen hebben, zoals de optica en het elektromagnetisme, de geofysica en de seismiek. Ontdekkingen in één vakdiscipline kunnen grote gevolgen hebben voor andere disciplines. Methoden en technieken die afkomstig zijn uit de natuurkunde blijken dikwijls in andere wetenschapsgebieden toepasbaar.
Exacte overeenkomsthttps://nl.wikipedia.org/wiki/Natuurkunde
Afbeelding van405px-Double-alaskan-rainbow.jpg
Dubbele regenboog (de tweede boog is vaag zichtbaar buiten de eerste). Overtallige regenbogen zijn binnen de eerste boog te zien. De schaduw van de camera is het middelpunt van de cirkelboog.
Video van

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
natuurkundeBreder
natuurkundeBron van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Wet van Bernoulli (Begrip)Bredernatuurkunde
thermodynamica (Begrip)Bredernatuurkunde
elektriciteit (Begrip)Deel vannatuurkunde
faseovergang (Begrip)Deel vannatuurkunde
smelten (Begrip)Deel vannatuurkunde
vaporisatie (Begrip)Deel vannatuurkunde
Rdf.jpg