kunstwerk


Eigenschappen

Voorkeurslabelkunstwerk
AfkortingKWK
DefinitieCivieltechnisch werk voor de infrastructuur van wegen, water, spoorbanen, waterkeringen en/of leidingen niet bedoeld voor permanent menselijk verblijf.
Synoniemkunstwerken, waterbouwkundige constructie, waterbouwkundige constructies, civieltechnisch werk, civieltechnische werken
Toelichting op definitieEen kunstwerk onderscheidt zich van andere civieltechnische werken en installaties, doordat het met het oog op de infrastructuur van wateren en/of waterkeringen een zekere functie vervult zoals waterkwantiteits-, waterkwaliteits- en/of waterkeringenbeheer. Door de modulaire opzet kan een civieltechnisch(e) werk of installatie uit meerdere kunstwerken bestaan. Wat het gebruik van de termen lengte en breedte betreft, gaan we voor de oriëntatie uit van het kunstwerk (object) zelf. Zo is bijvoorbeeld de lengte van een brug de breedte van de haaks overspannen waterloop. Voorbeelden: Overbruggingen, waterstaatkundige werken en waterkerende constructies. Overbruggingen kunnen zijn: brug, viaduct, aquaduct enz. Een voorbeeld van een waterstaatkundig werk is een sluis. Voorbeelden van waterkerende constructies zijn stuw en vaste dam. (bron: Beleidsplan vastgoedinformatie, gewijzigd / Aquo)

Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-2ec10971-be51-4223-b448-9d204ebdb6ff
Afbeelding vanKunstwerk, sluis

Kunstwerk, sluis.

DAMO functioneel model kunstwerk

DAMO functioneel model kunstwerk
Video van
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
kunstwerkBreder
kunstwerkBron van
kunstwerkDeel van
kunstwerkLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
1d-kunstwerk (Begrip)Brederkunstwerk
afmeerconstructie (Begrip)Brederkunstwerk
ankergebied (Begrip)Brederkunstwerk
ankerplaats (Begrip)Brederkunstwerk
aquaduct (Begrip)Brederkunstwerk
baken (Begrip)Brederkunstwerk
bellenscherm (Begrip)Brederkunstwerk
bergingsvoorzieningen voor water (Begrip)Brederkunstwerk
biologisch kunstwerk (Begrip)Brederkunstwerk
bodemval (Begrip)Brederkunstwerk
bouwwerk (Begrip)Brederkunstwerk
bron (Begrip)Brederkunstwerk
brug (Begrip)Brederkunstwerk
bunkerstation (Begrip)Brederkunstwerk
coupure (Begrip)Brederkunstwerk
dijknol (Begrip)Brederkunstwerk
doorlaatwerk (Begrip)Brederkunstwerk
duiker (Begrip)Brederkunstwerk
ecoduct (Begrip)Brederkunstwerk
faunavoorziening (Begrip)Brederkunstwerk
fundatie (Begrip)Brederkunstwerk
geleidewerk (Begrip)Brederkunstwerk
gemaal (Begrip)Brederkunstwerk
haven (Begrip)Brederkunstwerk
hevel (Begrip)Brederkunstwerk
inlaatopening (Begrip)Brederkunstwerk
keerwand (Begrip)Brederkunstwerk
kerende constructie (Begrip)Brederkunstwerk
krooshekreiniger (Begrip)Brederkunstwerk
kunstwerkdeel (Begrip)Brederkunstwerk
kwelscherm (Begrip)Brederkunstwerk
licht (Begrip)Brederkunstwerk
locatie (Begrip)Brederkunstwerk
lozingspunt (Begrip)Brederkunstwerk
meetlocatie (Begrip)Brederkunstwerk
meetpunt (Begrip)Brederkunstwerk
nautisch kunstwerk (Begrip)Brederkunstwerk
naviduct (Begrip)Brederkunstwerk
onderhoudslocatie (Begrip)Brederkunstwerk
overkluizing (Begrip)Brederkunstwerk
put (Begrip)Brederkunstwerk
put/meetvoorziening (Begrip)Brederkunstwerk
radarpost (Begrip)Brederkunstwerk
remmingwerk (Begrip)Brederkunstwerk
rioolwaterzuiveringsinstallatie (Begrip)Brederkunstwerk
rioolwaterzuiveringsinstallatie - complex (Begrip)Brederkunstwerk
rol subject (Begrip)Brederkunstwerk
scherm (Begrip)Brederkunstwerk
sein (Begrip)Brederkunstwerk
sifon (Begrip)Brederkunstwerk
sluis (Begrip)Brederkunstwerk
sluiscomplex (Begrip)Brederkunstwerk
stormvloedkering (Begrip)Brederkunstwerk
tunnel (Begrip)Brederkunstwerk
vaste dam (Begrip)Brederkunstwerk
vispassage (Begrip)Brederkunstwerk
visvriendelijk kunstwerk (Begrip)Brederkunstwerk
vlonder (Begrip)Brederkunstwerk
voorde (Begrip)Brederkunstwerk
vuilvang (Begrip)Brederkunstwerk
wacht-/ligplaats (Begrip)Brederkunstwerk
wachtplaats (Begrip)Brederkunstwerk
wandconstructie (Begrip)Brederkunstwerk
waterkerend kunstwerk (Begrip)Brederkunstwerk
waterkering (Begrip)Brederkunstwerk
waterreguleringswerk (Begrip)Brederkunstwerk
zandvang (Begrip)Brederkunstwerk
zuiveringsinstallatie (Begrip)Brederkunstwerk
zwaaiplaats (Begrip)Brederkunstwerk
afsluitmiddel (Begrip)Deel vankunstwerk
doorstroomhoogte (Begrip)Deel vankunstwerk
frontmuur (Begrip)Deel vankunstwerk
infrastructuur (Begrip)Deel vankunstwerk
kerende hoogte (Begrip)Deel vankunstwerk
klep (Begrip)Deel vankunstwerk
kunstwerk opening (Begrip)Deel vankunstwerk
onderdeel (Begrip)Deel vankunstwerk
regelmiddel (Begrip)Deel vankunstwerk
vleugelmuur (Begrip)Deel vankunstwerk
aansluitconstructie (Begrip)Gerelateerdkunstwerk
aanvoercapaciteit (Begrip)Gerelateerdkunstwerk
afvoercapaciteit (Begrip)Gerelateerdkunstwerk
bediening (Begrip)Gerelateerdkunstwerk
beoordelingsspoor (Begrip)Gerelateerdkunstwerk
bepaling vergunning (Begrip)Gerelateerdkunstwerk
bodembescherming (Begrip)Gerelateerdkunstwerk
boomvakdeel (Begrip)Gerelateerdkunstwerk
doorstroomhoogte (Begrip)Gerelateerdkunstwerk
groenvakdeel (Begrip)Gerelateerdkunstwerk
haven (Begrip)Gerelateerdkunstwerk
kunstwerkvak (Begrip)Gerelateerdkunstwerk
onderhoud (Begrip)Gerelateerdkunstwerk
onderhoudsplicht (Begrip)Gerelateerdkunstwerk
rioolwaterzuiveringsinstallatie (Begrip)Gerelateerdkunstwerk
rol adres (Begrip)Gerelateerdkunstwerk
schuif (Begrip)Gerelateerdkunstwerk
situatietekening (Begrip)Gerelateerdkunstwerk
technisch instrument (Begrip)Gerelateerdkunstwerk
waterinfrastructureel erfgoed (Begrip)Gerelateerdkunstwerk
wegonderdeel (Begrip)Gerelateerdkunstwerk
Rdf.jpg