onderhoud

Eigenschappen

Voorkeurslabelonderhoud
DefinitieMaatregelen om de functionele kwaliteit in stand te houden of te herstellen en dus de levensduur van een (object)onderdeel te realiseren c.q. te verlengen.
Synoniemonderhoud
Toelichting op definitieDe werkzaamheden voor fysieke instandhouding, jaarlijks dan wel niet-jaarlijks, vast dan wel variabel vallen in het algemeen onder onderhoud. Onderhoud vindt plaats op basis van onderhoudsinspecties, gefiatteerde instandhoudingplannen en (meerjarige) onderhoudsplanningen in tijd, personeel en geld. (bron: Wegwijzer BOP, versie 1.1, 14 juni 1996 / Aquo)


Onderhoud wordt uitgevoerd om één of meer functies in stand te houden en dus de levensduur van een (object)onderdeel te verlengen. Binnen het onderhoud kan onderscheid worden gemaakt tussen vast en variabel onderhoud. (bron: DIV)
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-06760094-abc1-4731-ba73-bec43f3bcf57
Afbeelding vanonderhoud waterloop
Onderhoud waterloop.
Video van
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
onderhoudBreder
onderhoudBron van
onderhoudGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
basisonderhoudsniveau (Begrip)Brederonderhoud
bijzonder onderhoud (Begrip)Brederonderhoud
gebruiksvriendelijk onderhoud (Begrip)Brederonderhoud
gewoon onderhoud (Begrip)Brederonderhoud
levensduurverlengend onderhoud (Begrip)Brederonderhoud
milieuvriendelijk onderhoud (Begrip)Brederonderhoud
onderhoud beheer (Begrip)Brederonderhoud
onderhoud slibverwerkingsinstallaties (Begrip)Brederonderhoud
onderhoudsplichtige (Begrip)Brederonderhoud
pakket inhoud (Begrip)Brederonderhoud
productiemeting maaien (Begrip)Brederonderhoud
storingsafhankelijk onderhoud (Begrip)Brederonderhoud
toestandsafhankelijk onderhoud (Begrip)Brederonderhoud
vast onderhoud (Begrip)Brederonderhoud
onderhoudsmaatregel (Begrip)Deel vanonderhoud
baggerindustrie (Begrip)Gerelateerdonderhoud
maaien (Begrip)Gerelateerdonderhoud
onderhoudslocatie (Begrip)Gerelateerdonderhoud
onderhoudsplicht (Begrip)Gerelateerdonderhoud
onderhoudsverordening (Begrip)Gerelateerdonderhoud
schraperzuiger (Begrip)Gerelateerdonderhoud
Rdf.jpg