waterkering


Eigenschappen

Voorkeurslabelwaterkering
AfkortingDWK
DefinitieKunstmatige hoogte, natuurlijke hoogte of gedeelte daarvan, of hoge gronden met ondersteunende kunstwerken, die een waterkerende of mede een waterkerende functie hebben.
Publieksvriendelijke toelichtingHoogte in het landschap die water kan tegenhouden.
Synoniemwaterkeringen
Toelichting op definitieWaterkeringen worden ingedeeld in de categorieën: primaire waterkeringen, regionale waterkeringen en overige waterkeringen. Voorbeelden van waterkeringen zijn: dijken, dammen, duinen, kunstwerken en hoge gronden. (bron: Beleidsplan vastgoedinformatie / Aquo)


Een waterkering is een waterkerende en / of scheidende, kunstmatige of natuurlijke hoogte of hooggelegen gronden inclusief de daarin aanwezige waterkerende elementen.

Dam, dijk, duinen, havenhoofd of sluiswerk dat dient als scheiding tussen twee gebieden met een verschillend waterniveau.

Waterkeringen worden ingededeeld in de categoriën:

  • primaire waterkeringen (type A),
  • regionale waterkeringen (type-B) en
  • overige waterkeringen (type-C).


Voorbeelden van waterkeringen zijn:

  • dijken,
  • dammen,
  • duinen,
  • kunstwerken,
  • hoge gronden.


(Bron: Beleidsplan vastgoedinformatie / Wegwijzer BOP, versie 1.1, 14 juni 1996 / UIVO-W / Aquo)

Oever of kunstwerk met een waterkerende functie en/of een scheidende functie tussen watersystemen. (bron: DIV)
Voorbeeldhttps://opendata.hunzeenaas.nl/opendataportaal/srv/metadata/03dec104-9ceb-4ec4-a928-7f85be8bd353
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-a08f373c-c01b-4fed-8877-defd595536b5, https://www.begrippenxl.nl/droogte/nl/page/waterkering, https://damo.hetwaterschapshuis.nl/DAMO%202.2/Objectenhandboek%20DAMO%202.2/HTML/Waterkering.html
Afbeelding vanwaterkering


waterkering
Waterkering van waterschap Hunze en Aa's.


Video van
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
waterkeringBreder
waterkeringBron van
waterkeringDeel van
waterkeringGerelateerd
waterkeringLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
binnenwaterkering (Begrip)Brederwaterkering
boezemkade (Begrip)Brederwaterkering
dijk (Begrip)Brederwaterkering
dijktraject (Begrip)Brederwaterkering
dubbele dijk (Begrip)Brederwaterkering
duin (Begrip)Brederwaterkering
flexibele waterkering (Begrip)Brederwaterkering
harde kering (Begrip)Brederwaterkering
hoge gronden (Begrip)Brederwaterkering
hoofdwaterkering (Begrip)Brederwaterkering
hoogwaterkering (Begrip)Brederwaterkering
inspectievak (Begrip)Brederwaterkering
kade (Begrip)Brederwaterkering
keersluis (Begrip)Brederwaterkering
kernopbouw (Begrip)Brederwaterkering
kruin (Begrip)Brederwaterkering
overige waterkering (Begrip)Brederwaterkering
primaire waterkering (Begrip)Brederwaterkering
regionale waterkering (Begrip)Brederwaterkering
voorlandkering (Begrip)Brederwaterkering
wet op de waterkering (Begrip)Brederwaterkering
antigraafgaas (Begrip)Deel vanwaterkering
basaltzuil (Begrip)Deel vanwaterkering
bekleding waterkering (Begrip)Deel vanwaterkering
benedenbeloop (Begrip)Deel vanwaterkering
binnenberm (Begrip)Deel vanwaterkering
bovenbeloop (Begrip)Deel vanwaterkering
buitenberm (Begrip)Deel vanwaterkering
damsluis (Begrip)Deel vanwaterkering
deltahoogte (Begrip)Deel vanwaterkering
dijknol (Begrip)Deel vanwaterkering
dijkvak (Begrip)Deel vanwaterkering
gras (Begrip)Deel vanwaterkering
grondlichaam (Begrip)Deel vanwaterkering
grondmechanisch aspect (Begrip)Deel vanwaterkering
invloedsgebied (Begrip)Deel vanwaterkering
keersluis (Begrip)Deel vanwaterkering
kistdam (Begrip)Deel vanwaterkering
kreukelbermverdediging (Begrip)Deel vanwaterkering
lengteprofiel waterkering (Begrip)Deel vanwaterkering
spuisluis (Begrip)Deel vanwaterkering
stortsteen (Begrip)Deel vanwaterkering
teen overgangsconstructie (Begrip)Deel vanwaterkering
uitwateringssluis (Begrip)Deel vanwaterkering
waterkerend kunstwerk (Begrip)Deel vanwaterkering
waterkering stelsel aggregatie (Begrip)Deel vanwaterkering
waterkeringsectie (Begrip)Deel vanwaterkering
waterontspanner (Begrip)Deel vanwaterkering
waterstaatswerk waterkering (Begrip)Deel vanwaterkering
zeereep (Begrip)Deel vanwaterkering
Deltawet (Begrip)Gerelateerdwaterkering
aanleghoogte (Begrip)Gerelateerdwaterkering
achterloopsheid (Begrip)Gerelateerdwaterkering
afschuiving (Begrip)Gerelateerdwaterkering
afstand tot nulpunt waterkering (Begrip)Gerelateerdwaterkering
afwaaiing (Begrip)Gerelateerdwaterkering
beheersregister (Begrip)Gerelateerdwaterkering
belasting (Begrip)Gerelateerdwaterkering
beoordelingsspoor (Begrip)Gerelateerdwaterkering
bermfactor (Begrip)Gerelateerdwaterkering
bestorting (Begrip)Gerelateerdwaterkering
bezwijkmechanisme (Begrip)Gerelateerdwaterkering
binnendijks (Begrip)Gerelateerdwaterkering
binnenteen (Begrip)Gerelateerdwaterkering
bodemlaag (Begrip)Gerelateerdwaterkering
buitenteen (Begrip)Gerelateerdwaterkering
coupure (Begrip)Gerelateerdwaterkering
dijkinspecteur (Begrip)Gerelateerdwaterkering
dijkinspectie (Begrip)Gerelateerdwaterkering
dijkpaal (Begrip)Gerelateerdwaterkering
dijkwacht (Begrip)Gerelateerdwaterkering
erosiesnelheid (Begrip)Gerelateerdwaterkering
functioneel gebied kering (Begrip)Gerelateerdwaterkering
golfklap (Begrip)Gerelateerdwaterkering
golfklapzone (Begrip)Gerelateerdwaterkering
golfneerloop (Begrip)Gerelateerdwaterkering
golfoploop (Begrip)Gerelateerdwaterkering
golfoverslag (Begrip)Gerelateerdwaterkering
golfoverslagbak (Begrip)Gerelateerdwaterkering
hoogwaterbeschermingsprogramma (Begrip)Gerelateerdwaterkering
hydraulische randvoorwaarde (Begrip)Gerelateerdwaterkering
hydraulische randvoorwaarde lijn (Begrip)Gerelateerdwaterkering
kanoduiker (Begrip)Gerelateerdwaterkering
keerwand (Begrip)Gerelateerdwaterkering
kenmerkende profiellijn (Begrip)Gerelateerdwaterkering
keringenlegger (Begrip)Gerelateerdwaterkering
kernzone waterkering (Begrip)Gerelateerdwaterkering
kolk (Begrip)Gerelateerdwaterkering
kruiend ijs (Begrip)Gerelateerdwaterkering
kustlijn (Begrip)Gerelateerdwaterkering
kwel (Begrip)Gerelateerdwaterkering
maatgevende hoogwaterstand (Begrip)Gerelateerdwaterkering
niet-waterkerend object (Begrip)Gerelateerdwaterkering
noodmaatregelen waterkering (Begrip)Gerelateerdwaterkering
onderhoudsbeheerplan (Begrip)Gerelateerdwaterkering
onderloopsheid (Begrip)Gerelateerdwaterkering
opwaaiing (Begrip)Gerelateerdwaterkering
overlopen (Begrip)Gerelateerdwaterkering
overslagdebiet (Begrip)Gerelateerdwaterkering
piping (Begrip)Gerelateerdwaterkering
polder (Begrip)Gerelateerdwaterkering
profiel van vrije ruimte (Begrip)Gerelateerdwaterkering
scherm (Begrip)Gerelateerdwaterkering
situatietekening (Begrip)Gerelateerdwaterkering
stabiliteit (Begrip)Gerelateerdwaterkering
stabiliteit binnentalud (Begrip)Gerelateerdwaterkering
stabiliteitszone (Begrip)Gerelateerdwaterkering
teenconstructie (Begrip)Gerelateerdwaterkering
terp (Begrip)Gerelateerdwaterkering
toetsen (Begrip)Gerelateerdwaterkering
toetsing (Begrip)Gerelateerdwaterkering
toplaag (Begrip)Gerelateerdwaterkering
toplaag betonbekleding (Begrip)Gerelateerdwaterkering
verweking (Begrip)Gerelateerdwaterkering
waterkeren (Begrip)Gerelateerdwaterkering
waterkerende hoogte (Begrip)Gerelateerdwaterkering
waterstaatkundige zonering (Begrip)Gerelateerdwaterkering
wel (Begrip)Gerelateerdwaterkering
zomerdijk (Begrip)Gerelateerdwaterkering
Rdf.jpghttps://www.sebasvandenbrink.nl/werk/taal-van-de-waterkering/