achterloopsheid


Eigenschappen

Voorkeurslabelachterloopsheid
DefinitieLekstroom achter een constructie om.
Toelichting op definitieBij een strandhoofd treedt achterloopsheid op als tussen de landwaartse beëindiging van het strandhoofd en het duin of de duinvoetverdediging relatief gemakkelijk water kan stromen. (bron: Aquo)


Bij achterloopsheid stroomt kwelwater langs een kunstwerk.

Om achterloopsheid tegen te gaan wordt er naast de constructie ook een damwand geplaatst, haaks op de richting van de grondwaterstroming. Een belangrijk constructief probleem hierbij is dat bij ongelijkmatige zetting van de ondergrond het scherm soms los wil komen van de constructie, waardoor de werking wegvalt. In bijgaande figuur zijn duidelijk de stalen damwanden te zien die achterloopsheid tegen gaan. Met name bij de schermen aan de zijkant van het gemaal is de toename van de kwelweglengte duidelijk te zien. (bron: Wikipedia)
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-fdfc04f4-797b-40a9-b33f-25d298a0dd0a, https://nl.wikipedia.org/wiki/Piping
Afbeelding vanKwelweg.png


kwelwegen rond een gemaal (achterloopsheid)
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
achterloopsheidBreder
achterloopsheidBron van
achterloopsheidGerelateerd
achterloopsheidLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
constructie (Begrip)Gerelateerdachterloopsheid
Rdf.jpg