damwand


Eigenschappen

Voorkeurslabeldamwand
AfkortingKDW
DefinitieVerticale constructiedelen die in een opeenvolgende rij de grond worden gedreven, meestal om weerstand te bieden tegen zijkrachten.
Publieksvriendelijke toelichtingVerticale platen naast elkaar in de grond om grond of water tegen te houden.
Synoniemdamwanden
Toelichting op definitie(bron: UIVO-W / Aquo)


Verticale constructiedelen die in een opeenvolgende rij in de grond staan. Verticale platen naast elkaar in de grond om grond of water tegen te houden.

Grondkerende constructie op een insteek van een oppervlaktewaterlichaam of in het talud om afkalven en instorten van een oever en talud te voorkomen. (bron: Waterschapsverodening)

Damwanden worden in vele waterbouwkundige toepassingen gebruikt, hetzij permanent, hetzij tijdelijk: als kademuur langs een haven, als oeverbescherming langs een kanaal, als onderdeel van een dijk of andere waterkering, als wand van een bouwput of bouwkuip, als middel om bodemvervuiling te immobiliseren, als wand van een ondergrondse parkeergarage, als wand voor schuren, loodsen e.d. Bij een tijdelijke toepassing van een damwand, bijvoorbeeld bij een bouwput, wordt deze na voltooiing van het werk weer verwijderd. In andere gevallen is de damwand een permanent onderdeel van de constructie. (bron: NEN-ISO 6707-1:2004 en)

Een gesloten wand van nagenoeg verticaal geplaatste planken die door middel van een langsprofiel in elkaar grijpen. (DIV)
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-d21e4f25-7083-46e4-a850-9e83b71791a1, https://www.aquo.nl/index.php/Id-5f42177f-d978-44d8-ada0-de9be556330, https://www.hunzeenaas.nl/app/uploads/2020/01/3-Beschoeiing-op-damwand-in-schouwsloot.pdf
Afbeelding vanstalen damwand

Stalen damwand, oeverbescherming, Noord-Willemskanaal.

stalen damwand
Stalen damwand, oeverbescherming, De Vaart, Assen.

stalen damwand, Oosterdiep

stalen damwand, Oosterdiep
Stalen damwand, Oosterdiep, Veendam, 12-2022.
betonnen en stalen damwand
Betonnen damwand aangebracht naast bestaande stalen damwand.

betonnen damwand

betonnen damwand

betonnen damwand

Betonnen damwand profielen, Drentse Hoofdvaart, Assen.
Video van
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
damwandBreder
damwandBron van
damwandGerelateerd
damwandLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
heien (Begrip)Gerelateerddamwand
inbrengen van damwandprofielen (Begrip)Gerelateerddamwand
profielverdediging (Begrip)Gerelateerddamwand
trillen (Begrip)Gerelateerddamwand
Rdf.jpgijs

ijs
Stalen damwand.