zetting


Eigenschappen

Voorkeurslabelzetting
DefinitieBodemdaling als gevolg van inklinking, krimp en door het aanbrengen van een bovenbelasting.
Synoniemzakking
Toelichting op definitieZetting is het al of niet toelaatbaar inklinken van de grond ten gevolge van een hierop rustende belasting. Oorzaken van zetting kunnen o.m. zijn de bouw van aanbouwen, de bouw van belendende panden of tunnels, ophoging van de grond en (langdurige) bronbemaling. Met zettingberekeningen, zoals een belasting zettinggedrag en tijd zettinggedrag, worden de mogelijkheden bepaald om restzettingen in de tijd (toekomst) te beperken. Door een tijdelijke overhoogte, d.w.z. meer zand opbrengen dan berekend, of door verticale drainage kunnen restzettingen vaak worden beperkt.

Om een bepaalde graad van zettingen te weerstaan dient een gebouw voldoende stijfheid te bezitten.

Een aantal soorten zetting: - primaire zetting is de zetting die optreedt onmiddellijk na het aanbrengen van een (terrein)belasting - gelijkmatige zetting, waarbij het gebouw in zijn geheel zakt, is constructief niet erg interessant, mits de zetting niet te groot is en niet blijvend is (gelijkmatige zetting wordt ook minder duidelijk absolute zetting genoemd) - ongelijke of differentiële zetting treedt op bij zettingsverschillen; deze zettingen geven verzakkingen die constructief gevaarlijk kunnen zijn - blijvende zetting is de situatie waarbij de zetting zijn uiterste "stand" heeft bereikt - toelaatbare zetting is een zetting die constructief geen kwaad kan (wel kan esthetisch enig werk verricht moeten worden)

- restzetting is de zetting die optreedt na een bepaalde tijd (bijvoorbeeld bij nieuwe wegen, max. 300 mm 10 jaar na opleveren).
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-6b758913-8bde-49f7-b103-1ecc40ecfdd6, https://www.joostdevree.nl/shtmls/zetting.shtml
Afbeelding vanCivielOverhoogte.png


opleverhoogte%20aanleghoogte.jpg

metenvanzettingenmethetlpmhsysteem.jpg

zetting_1_argex_toepassen_tegen_zetting_www_argex_be.jpg

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
zettingBreder
zettingBron van
zettingLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Rdf.jpgfiguur-droogte-woningcorporaties.jpg