tunnel


Eigenschappen

Voorkeurslabeltunnel
DefinitieOndergrondse of onder water gelegen verbinding tussen twee punten, aan beide einden voorzien van een open bakconstructie.
Synoniemtunnels
Toelichting op definitie(Bron: BOKWA / Aquo / DIV)


Een tunnel is een kunstmatig aangelegde onderdoorgang om tussen twee punten transport, passage of communicatie mogelijk te maken. (bron: Wikipedia)

Kokervormig kunstwerk onder een of meerdere wegen, spoorwegen, waterwegen en/of andere hindernissen, als ondergrondse doorgang voor verkeer, leidingen of dieren. (bron: CROW 156)

Kokervormig kunstwerk onder een of meerdere wegen, spoorwegen, waterwegen en/of andere hindernissen, als ondergrondse doorgang voor verkeer, leidingen of dieren. (bron: RTD 1001)

Kokervormig kunstwerk onder een of meerdere wegen, spoorwegen, waterwegen en/of andere hindernissen, als ondergrondse doorgang voor verkeer, leidingen of dieren. (bron: Stelsel RWS Basisspecificaties)

Kokervormig kunstwerk waarmee een weg, spoorweg, waterweg of leiding door een hindernis of daar onderdoor wordt geleid. (bron: Digitaal Topografisch Bestand)

Kunstmatig aangelegde geboorde, afgezonken of in het droge gebouwde koker of buisvormige gang onder maaiveldniveau, dat aan beide zijdes is voorzien van een open bakconstructie, met als doel om spoor- en/ of wegverkeer tussen twee punten over een grote afstand mogelijk te maken. (bron: NPR 4768)

Kunstmatig aangelegde, koker- of buisvormige gang(gen) onder maaiveld aan beide einden voorzien van een open bakconstructie (geboord, afgezonken of in de droge gebouwd). (bron: Netwerkwerkmanagement Informatiesysteem (NIS) - Definities) altDef: Kunstmatig aangelegde, koker- of buisvormige gang onder maaiveld. (bron: OBR Kunstwerken droog zonder kosten)

Ondergrondse of onder water gelegen civiel-bouwkundige constructie, die onderdeel is van een (auto-, spoor- of water)weg bij kruising met een andere weg of een terreinverdieping waarbij aan beide zijden grond en/of (grond)water moet worden gekeerd en/of een overdekt gedeelde van meer dan 80 m ontstaat voor de onderdoorgaande weg. (bron: Regeling veiligheid primaire waterkeringen 2017) (bron: ABDL)
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-7e636cfa-a111-4828-95df-4b3101487639, http://www.rws.nl/abdl#DEF-3806, https://www.begrippenxl.nl/ABDL/en/page/DEF-3806?clang=nl, https://nl.wikipedia.org/wiki/Tunnel
Afbeelding vantunnel


tunnel
Tunnel.

DAMO functioneel model kunstwerk

DAMO functioneel model kunstwerk
Video van
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
tunnelBreder
tunnelBron van
tunnelLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
afsluitmiddel (Begrip)Gerelateerdtunnel
Rdf.jpg