hydrologie

Eigenschappen

Voorkeurslabelhydrologie

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
hydrologieBreder

Link naar Aquo collectie : hydrologie

Andere Aquo collecties

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
1d-dwarsprof-hoogte-breedte-rel (Begrip)Lid vanhydrologie
1d-interne randvoorwaarde (Begrip)Lid vanhydrologie
1d-vak afstand (Begrip)Lid vanhydrologie
Dollard (Gebied)Lid vanhydrologie
Eemskanaal (Gebied)Lid vanhydrologie
Eemsmonding (Gebied)Lid vanhydrologie
aanlandige wind (Begrip)Lid vanhydrologie
aannames van dupuit (Begrip)Lid vanhydrologie
aanslagpeil pomp gemaal (Begrip)Lid vanhydrologie
aanvoercapaciteit (Begrip)Lid vanhydrologie
aanvoeren (Begrip)Lid vanhydrologie
aanvullende waterbehoefte (Begrip)Lid vanhydrologie
aanwas (Begrip)Lid vanhydrologie
aanwezige pompovercapaciteit (Begrip)Lid vanhydrologie
absolute waterdruk (Begrip)Lid vanhydrologie
achtergrondwaarde (Begrip)Lid vanhydrologie
achterloopsheid (Begrip)Lid vanhydrologie
additionele berging (Begrip)Lid vanhydrologie
adsorptie (Begrip)Lid vanhydrologie
adsorptiecomplex (Begrip)Lid vanhydrologie
advectie (Begrip)Lid vanhydrologie
af-/aanvoervak (Begrip)Lid vanhydrologie
afgesloten grondwater (Begrip)Lid vanhydrologie
aflaat (Begrip)Lid vanhydrologie
aflandige wind (Begrip)Lid vanhydrologie
afsnijding (Begrip)Lid vanhydrologie
afstroming (Begrip)Lid vanhydrologie
afstromingdiepte (Begrip)Lid vanhydrologie
afvoer (Begrip)Lid vanhydrologie
afvoer tussen de oevers (Begrip)Lid vanhydrologie
afvoerbare neerslag (Begrip)Lid vanhydrologie
afvoercapaciteit (Begrip)Lid vanhydrologie
afvoercoëfficiënt (Begrip)Lid vanhydrologie
afvoerfrequentie (Begrip)Lid vanhydrologie
afvoergolf (Begrip)Lid vanhydrologie
afvoerhydrologie (Begrip)Lid vanhydrologie
afvoerkromme (Begrip)Lid vanhydrologie
afvoervak (Begrip)Lid vanhydrologie
afvoerverlooplijn (Begrip)Lid vanhydrologie
afwaaiing (Begrip)Lid vanhydrologie
afwatering (Begrip)Lid vanhydrologie
afwateringseenheid (Begrip)Lid vanhydrologie
afwijkend streefpeil (Begrip)Lid vanhydrologie
agger (Begrip)Lid vanhydrologie
alfanumerieke waarde (Begrip)Lid vanhydrologie
aquaduct (Begrip)Lid vanhydrologie
aquaflow (Begrip)Lid vanhydrologie
aquifer (Begrip)Lid vanhydrologie
artesische boring (Begrip)Lid vanhydrologie
artesische omstandigheden (Begrip)Lid vanhydrologie
astronomisch getij (Begrip)Lid vanhydrologie
b-water (Begrip)Lid vanhydrologie
bandijk (Begrip)Lid vanhydrologie
bank (Begrip)Lid vanhydrologie
basisafvoer (Begrip)Lid vanhydrologie
basisafvoer index (Begrip)Lid vanhydrologie
basiskaart overstromingsrisico (Begrip)Lid vanhydrologie
basispeil (Begrip)Lid vanhydrologie
bedvormende afvoer (Begrip)Lid vanhydrologie
beek (Begrip)Lid vanhydrologie
bekken (Begrip)Lid vanhydrologie
bekken voor hoogwaterbeheersing (Begrip)Lid vanhydrologie
bemalen (Begrip)Lid vanhydrologie
bemalinggebied (Begrip)Lid vanhydrologie
beneden rivier (Begrip)Lid vanhydrologie
beregening (Begrip)Lid vanhydrologie
bergbassin (Begrip)Lid vanhydrologie
bergend vermogen oppervlaktewater (Begrip)Lid vanhydrologie
bergende breedte (Begrip)Lid vanhydrologie
berging (Begrip)Lid vanhydrologie
berging in randvoorziening (Begrip)Lid vanhydrologie
berging meer (Begrip)Lid vanhydrologie
berging minder (Begrip)Lid vanhydrologie
berging op straat (Begrip)Lid vanhydrologie
berging rioolbemalinggebied (Begrip)Lid vanhydrologie
bergingscapaciteit (Begrip)Lid vanhydrologie
bijkomende gegevens (Begrip)Lid vanhydrologie
binnendijks (Begrip)Lid vanhydrologie
binnenwater (Begrip)Lid vanhydrologie
binnenwaterkering (Begrip)Lid vanhydrologie
bodemdaling (Begrip)Lid vanhydrologie
bodemruwheid (Begrip)Lid vanhydrologie
bodemtransport (Begrip)Lid vanhydrologie
bodemval (Begrip)Lid vanhydrologie
bodemwater (Begrip)Lid vanhydrologie
boezem (Begrip)Lid vanhydrologie
boezempeil (Begrip)Lid vanhydrologie
boezemwater (Begrip)Lid vanhydrologie
bovenrivier (Begrip)Lid vanhydrologie
bovenrivier (Begrip)Lid vanhydrologie
branding (Begrip)Lid vanhydrologie
breken van een golf (Begrip)Lid vanhydrologie
bronbemaling (Begrip)Lid vanhydrologie
bronnering (Begrip)Lid vanhydrologie
bronwater (Begrip)Lid vanhydrologie
buitendijks (Begrip)Lid vanhydrologie
buitenwater (Begrip)Lid vanhydrologie
capaciteit (Begrip)Lid vanhydrologie
capillair water (Begrip)Lid vanhydrologie
chorologische classificatie (Begrip)Lid vanhydrologie
compartiment (Begrip)Lid vanhydrologie
consolidatie (Begrip)Lid vanhydrologie
contractiecoëfficiënt (Begrip)Lid vanhydrologie
dagelijkse ongelijkheid (Begrip)Lid vanhydrologie
dam (Begrip)Lid vanhydrologie
debiet (Begrip)Lid vanhydrologie
deining (Begrip)Lid vanhydrologie
delta (Begrip)Lid vanhydrologie
diepzee (Begrip)Lid vanhydrologie
dirchlet randvoorwaarde (Begrip)Lid vanhydrologie
doodtij (Begrip)Lid vanhydrologie
drain (Begrip)Lid vanhydrologie
drainage (Begrip)Lid vanhydrologie
drainagebuis (Begrip)Lid vanhydrologie
drempel (Begrip)Lid vanhydrologie
drinkwater (Begrip)Lid vanhydrologie
drooglegging (Begrip)Lid vanhydrologie
droogte (Begrip)Lid vanhydrologie
druk (Begrip)Lid vanhydrologie
duiker (Begrip)Lid vanhydrologie
dwarsprofiel (Begrip)Lid vanhydrologie
eb (Begrip)Lid vanhydrologie
eenheid (Begrip)Lid vanhydrologie
gedeeltelijk afgesloten grondwater (Begrip)Lid vanhydrologie
getij (Begrip)Lid vanhydrologie
getijrivier (Begrip)Lid vanhydrologie
golfoploop (Begrip)Lid vanhydrologie
greppel (Begrip)Lid vanhydrologie
grondwaterspiegel (Begrip)Lid vanhydrologie
hoogwater zee (Begrip)Lid vanhydrologie
hoogwaterafvoer (Begrip)Lid vanhydrologie
hydraulische ruwheid (Begrip)Lid vanhydrologie
hydraulische straal (Begrip)Lid vanhydrologie
hydrologie (Begrip)Lid vanhydrologie
hydrostatische druk (Begrip)Lid vanhydrologie
infiltatie (Begrip)Lid vanhydrologie
infiltratie (Begrip)Lid vanhydrologie
infiltratie (Begrip)Lid vanhydrologie
infiltratie (Begrip)Lid vanhydrologie
infiltratie algemeen (Begrip)Lid vanhydrologie
infiltratie-intensiteit (Begrip)Lid vanhydrologie
inlaat (Begrip)Lid vanhydrologie
inlaatopening (Begrip)Lid vanhydrologie
inlaatsluis (Begrip)Lid vanhydrologie
kanaal (Begrip)Lid vanhydrologie
knooppunt (Begrip)Lid vanhydrologie
kreek (Begrip)Lid vanhydrologie
kritische afvoer (Begrip)Lid vanhydrologie
kwelder (Begrip)Lid vanhydrologie
meer (Begrip)Lid vanhydrologie
meetnet (Begrip)Lid vanhydrologie
molaire fractie van waterdamp (Begrip)Lid vanhydrologie
natte oppervlakte (Begrip)Lid vanhydrologie
neerslag (Begrip)Lid vanhydrologie
neerslagoverschot (Begrip)Lid vanhydrologie
neerslagtekort (Begrip)Lid vanhydrologie
onderbemaling waterkwaliteit (Begrip)Lid vanhydrologie
onverzadigde zone (Begrip)Lid vanhydrologie
oppervlaktewater (Begrip)Lid vanhydrologie
opwaaiing (Begrip)Lid vanhydrologie
overlaat (Begrip)Lid vanhydrologie
peilbeheer (Begrip)Lid vanhydrologie
peilbuis (Begrip)Lid vanhydrologie
peilschaal (Begrip)Lid vanhydrologie
polder (Begrip)Lid vanhydrologie
regenrivier (Begrip)Lid vanhydrologie
rioolstelsel (Begrip)Lid vanhydrologie
rivier (Begrip)Lid vanhydrologie
rivier (Begrip)Lid vanhydrologie
rivierbed (Begrip)Lid vanhydrologie
schor (Begrip)Lid vanhydrologie
sectie (Begrip)Lid vanhydrologie
sloot (Begrip)Lid vanhydrologie
sluisgang (Begrip)Lid vanhydrologie
smeltwater rivier (Begrip)Lid vanhydrologie
spaarbekken (Begrip)Lid vanhydrologie
spectrale deininghoogte (Begrip)Lid vanhydrologie
spuisluis (Begrip)Lid vanhydrologie
stormvloed (Begrip)Lid vanhydrologie
stormvloedkering (Begrip)Lid vanhydrologie
stroming (Begrip)Lid vanhydrologie
stroom (Begrip)Lid vanhydrologie
stuw (Begrip)Lid vanhydrologie
terp (Begrip)Lid vanhydrologie
uitlaat (Begrip)Lid vanhydrologie
uitwateringssluis (Begrip)Lid vanhydrologie
vaargeul (Begrip)Lid vanhydrologie
veenoxidatie (Begrip)Lid vanhydrologie
verdampingsproces (Begrip)Lid vanhydrologie
verlaging van het peil onder invloed van de wind. (Begrip)Lid vanhydrologie
verzilting (Begrip)Lid vanhydrologie
vijver (Begrip)Lid vanhydrologie
vispassage (Begrip)Lid vanhydrologie
vloed (Begrip)Lid vanhydrologie
wad (Begrip)Lid vanhydrologie
waterbeheer (Begrip)Lid vanhydrologie
waterdruk (Begrip)Lid vanhydrologie
waterloop (Begrip)Lid vanhydrologie
zeearm (Begrip)Lid vanhydrologie
zetting (Begrip)Lid vanhydrologie
zijrivier (Begrip)Lid vanhydrologie
zinker (Begrip)Lid vanhydrologie
1d-dwarsprof-hoogte-breedte-rel (Begrip)Lid van Aquohydrologie
1d-interne randvoorwaarde (Begrip)Lid van Aquohydrologie
1d-vak afstand (Begrip)Lid van Aquohydrologie
Dollard (Gebied)Lid van Aquohydrologie
Eemskanaal (Gebied)Lid van Aquohydrologie
Eemsmonding (Gebied)Lid van Aquohydrologie
aanlandige wind (Begrip)Lid van Aquohydrologie
aannames van dupuit (Begrip)Lid van Aquohydrologie
aanslagpeil pomp gemaal (Begrip)Lid van Aquohydrologie
aanvoercapaciteit (Begrip)Lid van Aquohydrologie
aanvoeren (Begrip)Lid van Aquohydrologie
aanvullende waterbehoefte (Begrip)Lid van Aquohydrologie
aanwas (Begrip)Lid van Aquohydrologie
aanwezige pompovercapaciteit (Begrip)Lid van Aquohydrologie
absolute waterdruk (Begrip)Lid van Aquohydrologie
achtergrondwaarde (Begrip)Lid van Aquohydrologie
achterloopsheid (Begrip)Lid van Aquohydrologie
additionele berging (Begrip)Lid van Aquohydrologie
adsorptie (Begrip)Lid van Aquohydrologie
adsorptiecomplex (Begrip)Lid van Aquohydrologie
advectie (Begrip)Lid van Aquohydrologie
af-/aanvoervak (Begrip)Lid van Aquohydrologie
afgesloten grondwater (Begrip)Lid van Aquohydrologie
aflaat (Begrip)Lid van Aquohydrologie
aflandige wind (Begrip)Lid van Aquohydrologie
afsnijding (Begrip)Lid van Aquohydrologie
afstroming (Begrip)Lid van Aquohydrologie
afstromingdiepte (Begrip)Lid van Aquohydrologie
afvoer (Begrip)Lid van Aquohydrologie
afvoer tussen de oevers (Begrip)Lid van Aquohydrologie
afvoerbare neerslag (Begrip)Lid van Aquohydrologie
afvoercapaciteit (Begrip)Lid van Aquohydrologie
afvoercoëfficiënt (Begrip)Lid van Aquohydrologie
afvoerfrequentie (Begrip)Lid van Aquohydrologie
afvoergolf (Begrip)Lid van Aquohydrologie
afvoerhydrologie (Begrip)Lid van Aquohydrologie
afvoerkromme (Begrip)Lid van Aquohydrologie
afvoervak (Begrip)Lid van Aquohydrologie
afvoerverlooplijn (Begrip)Lid van Aquohydrologie
afwaaiing (Begrip)Lid van Aquohydrologie
afwatering (Begrip)Lid van Aquohydrologie
afwateringseenheid (Begrip)Lid van Aquohydrologie
afwijkend streefpeil (Begrip)Lid van Aquohydrologie
agger (Begrip)Lid van Aquohydrologie
alfanumerieke waarde (Begrip)Lid van Aquohydrologie
aquaduct (Begrip)Lid van Aquohydrologie
aquaflow (Begrip)Lid van Aquohydrologie
aquifer (Begrip)Lid van Aquohydrologie
artesische boring (Begrip)Lid van Aquohydrologie
artesische omstandigheden (Begrip)Lid van Aquohydrologie
astronomisch getij (Begrip)Lid van Aquohydrologie
b-water (Begrip)Lid van Aquohydrologie
bandijk (Begrip)Lid van Aquohydrologie
bank (Begrip)Lid van Aquohydrologie
basisafvoer (Begrip)Lid van Aquohydrologie
basisafvoer index (Begrip)Lid van Aquohydrologie
basiskaart overstromingsrisico (Begrip)Lid van Aquohydrologie
basispeil (Begrip)Lid van Aquohydrologie
bedvormende afvoer (Begrip)Lid van Aquohydrologie
beek (Begrip)Lid van Aquohydrologie
bekken (Begrip)Lid van Aquohydrologie
bekken voor hoogwaterbeheersing (Begrip)Lid van Aquohydrologie
bemalen (Begrip)Lid van Aquohydrologie
bemalinggebied (Begrip)Lid van Aquohydrologie
beneden rivier (Begrip)Lid van Aquohydrologie
beregening (Begrip)Lid van Aquohydrologie
bergbassin (Begrip)Lid van Aquohydrologie
bergend vermogen oppervlaktewater (Begrip)Lid van Aquohydrologie
bergende breedte (Begrip)Lid van Aquohydrologie
berging (Begrip)Lid van Aquohydrologie
berging in randvoorziening (Begrip)Lid van Aquohydrologie
berging meer (Begrip)Lid van Aquohydrologie
berging minder (Begrip)Lid van Aquohydrologie
berging op straat (Begrip)Lid van Aquohydrologie
berging rioolbemalinggebied (Begrip)Lid van Aquohydrologie
bergingscapaciteit (Begrip)Lid van Aquohydrologie
bijkomende gegevens (Begrip)Lid van Aquohydrologie
binnendijks (Begrip)Lid van Aquohydrologie
binnenwater (Begrip)Lid van Aquohydrologie
binnenwaterkering (Begrip)Lid van Aquohydrologie
bodemdaling (Begrip)Lid van Aquohydrologie
bodemruwheid (Begrip)Lid van Aquohydrologie
bodemtransport (Begrip)Lid van Aquohydrologie
bodemval (Begrip)Lid van Aquohydrologie
bodemwater (Begrip)Lid van Aquohydrologie
boezem (Begrip)Lid van Aquohydrologie
boezempeil (Begrip)Lid van Aquohydrologie
boezemwater (Begrip)Lid van Aquohydrologie
bovenrivier (Begrip)Lid van Aquohydrologie
bovenrivier (Begrip)Lid van Aquohydrologie
branding (Begrip)Lid van Aquohydrologie
breken van een golf (Begrip)Lid van Aquohydrologie
bronbemaling (Begrip)Lid van Aquohydrologie
bronnering (Begrip)Lid van Aquohydrologie
bronwater (Begrip)Lid van Aquohydrologie
buitendijks (Begrip)Lid van Aquohydrologie
buitenwater (Begrip)Lid van Aquohydrologie
capaciteit (Begrip)Lid van Aquohydrologie
capillair water (Begrip)Lid van Aquohydrologie
chorologische classificatie (Begrip)Lid van Aquohydrologie
compartiment (Begrip)Lid van Aquohydrologie
consolidatie (Begrip)Lid van Aquohydrologie
contractiecoëfficiënt (Begrip)Lid van Aquohydrologie
dagelijkse ongelijkheid (Begrip)Lid van Aquohydrologie
dam (Begrip)Lid van Aquohydrologie
debiet (Begrip)Lid van Aquohydrologie
deining (Begrip)Lid van Aquohydrologie
delta (Begrip)Lid van Aquohydrologie
diepzee (Begrip)Lid van Aquohydrologie
dirchlet randvoorwaarde (Begrip)Lid van Aquohydrologie
doodtij (Begrip)Lid van Aquohydrologie
drain (Begrip)Lid van Aquohydrologie
drainage (Begrip)Lid van Aquohydrologie
drainagebuis (Begrip)Lid van Aquohydrologie
drempel (Begrip)Lid van Aquohydrologie
drinkwater (Begrip)Lid van Aquohydrologie
drooglegging (Begrip)Lid van Aquohydrologie
droogte (Begrip)Lid van Aquohydrologie
druk (Begrip)Lid van Aquohydrologie
duiker (Begrip)Lid van Aquohydrologie
dwarsprofiel (Begrip)Lid van Aquohydrologie
eb (Begrip)Lid van Aquohydrologie
eenheid (Begrip)Lid van Aquohydrologie
gedeeltelijk afgesloten grondwater (Begrip)Lid van Aquohydrologie
getij (Begrip)Lid van Aquohydrologie
getijrivier (Begrip)Lid van Aquohydrologie
golfoploop (Begrip)Lid van Aquohydrologie
greppel (Begrip)Lid van Aquohydrologie
grondwaterspiegel (Begrip)Lid van Aquohydrologie
hoogwater zee (Begrip)Lid van Aquohydrologie
hoogwaterafvoer (Begrip)Lid van Aquohydrologie
hydraulische ruwheid (Begrip)Lid van Aquohydrologie
hydraulische straal (Begrip)Lid van Aquohydrologie
hydrologie (Begrip)Lid van Aquohydrologie
hydrostatische druk (Begrip)Lid van Aquohydrologie
infiltatie (Begrip)Lid van Aquohydrologie
infiltratie (Begrip)Lid van Aquohydrologie
infiltratie (Begrip)Lid van Aquohydrologie
infiltratie (Begrip)Lid van Aquohydrologie
infiltratie algemeen (Begrip)Lid van Aquohydrologie
infiltratie-intensiteit (Begrip)Lid van Aquohydrologie
inlaat (Begrip)Lid van Aquohydrologie
inlaatopening (Begrip)Lid van Aquohydrologie
inlaatsluis (Begrip)Lid van Aquohydrologie
kanaal (Begrip)Lid van Aquohydrologie
knooppunt (Begrip)Lid van Aquohydrologie
kreek (Begrip)Lid van Aquohydrologie
kritische afvoer (Begrip)Lid van Aquohydrologie
kwelder (Begrip)Lid van Aquohydrologie
meer (Begrip)Lid van Aquohydrologie
meetnet (Begrip)Lid van Aquohydrologie
molaire fractie van waterdamp (Begrip)Lid van Aquohydrologie
natte oppervlakte (Begrip)Lid van Aquohydrologie
neerslag (Begrip)Lid van Aquohydrologie
neerslagoverschot (Begrip)Lid van Aquohydrologie
neerslagtekort (Begrip)Lid van Aquohydrologie
onderbemaling waterkwaliteit (Begrip)Lid van Aquohydrologie
onverzadigde zone (Begrip)Lid van Aquohydrologie
oppervlaktewater (Begrip)Lid van Aquohydrologie
opwaaiing (Begrip)Lid van Aquohydrologie
overlaat (Begrip)Lid van Aquohydrologie
peilbeheer (Begrip)Lid van Aquohydrologie
peilbuis (Begrip)Lid van Aquohydrologie
peilschaal (Begrip)Lid van Aquohydrologie
polder (Begrip)Lid van Aquohydrologie
regenrivier (Begrip)Lid van Aquohydrologie
rioolstelsel (Begrip)Lid van Aquohydrologie
rivier (Begrip)Lid van Aquohydrologie
rivier (Begrip)Lid van Aquohydrologie
rivierbed (Begrip)Lid van Aquohydrologie
schor (Begrip)Lid van Aquohydrologie
sectie (Begrip)Lid van Aquohydrologie
sloot (Begrip)Lid van Aquohydrologie
sluisgang (Begrip)Lid van Aquohydrologie
smeltwater rivier (Begrip)Lid van Aquohydrologie
spaarbekken (Begrip)Lid van Aquohydrologie
spectrale deininghoogte (Begrip)Lid van Aquohydrologie
spuisluis (Begrip)Lid van Aquohydrologie
stormvloed (Begrip)Lid van Aquohydrologie
stormvloedkering (Begrip)Lid van Aquohydrologie
stroming (Begrip)Lid van Aquohydrologie
stroom (Begrip)Lid van Aquohydrologie
stuw (Begrip)Lid van Aquohydrologie
terp (Begrip)Lid van Aquohydrologie
uitlaat (Begrip)Lid van Aquohydrologie
uitwateringssluis (Begrip)Lid van Aquohydrologie
vaargeul (Begrip)Lid van Aquohydrologie
veenoxidatie (Begrip)Lid van Aquohydrologie
verdampingsproces (Begrip)Lid van Aquohydrologie
verlaging van het peil onder invloed van de wind. (Begrip)Lid van Aquohydrologie
verzilting (Begrip)Lid van Aquohydrologie
vijver (Begrip)Lid van Aquohydrologie
vispassage (Begrip)Lid van Aquohydrologie
vloed (Begrip)Lid van Aquohydrologie
wad (Begrip)Lid van Aquohydrologie
waterbeheer (Begrip)Lid van Aquohydrologie
waterdruk (Begrip)Lid van Aquohydrologie
waterloop (Begrip)Lid van Aquohydrologie
zeearm (Begrip)Lid van Aquohydrologie
zetting (Begrip)Lid van Aquohydrologie
zijrivier (Begrip)Lid van Aquohydrologie
zinker (Begrip)Lid van Aquohydrologie