meer

Eigenschappen

VoorkeurslabelmeerEen massa stilstaand landoppervlaktewater.
DefinitieEen massa stilstaand landoppervlaktewater.
SynoniemmerenEen massa stilstaand landoppervlaktewater., seeEen massa stilstaand landoppervlaktewater.
Toelichting op definitieEen meerEen massa stilstaand landoppervlaktewater. is een door landEen topografische - en internationaal rechtserkende eenheid. omringde watervlakteEen verlaging in het aardoppervlak van natuurlijke of kunstmatige oorsprong, die permanent of periodiek water bevat.. De meeste merenEen massa stilstaand landoppervlaktewater. hebben een of meerEen massa stilstaand landoppervlaktewater. voedende en afwaterende rivierenHet water, dat ten atmosferische neerslag op hellende terreinen valt, vloeit, voor zover het niet verdampt of door planten wordt opgenomen, tezamen tot een waterloop en stroomt naar laaggelegen streken. Zulk een natuurlijke afvloeiing heet een rivier.Een binnenwaterlichaam dat grotendeels bovengronds stroomt, maar dat voor een deel van zijn traject ondergronds kan stromen.Een brede natuurlijke waterloop die de afwatering van een stroomgebied verzorgt.. Veel merenEen massa stilstaand landoppervlaktewater., zoals het Bodenmeer in de Rijn, worden beschouwd als onderdeel van een rivierHet water, dat ten atmosferische neerslag op hellende terreinen valt, vloeit, voor zover het niet verdampt of door planten wordt opgenomen, tezamen tot een waterloop en stroomt naar laaggelegen streken. Zulk een natuurlijke afvloeiing heet een rivier.Een binnenwaterlichaam dat grotendeels bovengronds stroomt, maar dat voor een deel van zijn traject ondergronds kan stromen.Een brede natuurlijke waterloop die de afwatering van een stroomgebied verzorgt.. Zo'n rivierHet water, dat ten atmosferische neerslag op hellende terreinen valt, vloeit, voor zover het niet verdampt of door planten wordt opgenomen, tezamen tot een waterloop en stroomt naar laaggelegen streken. Zulk een natuurlijke afvloeiing heet een rivier.Een binnenwaterlichaam dat grotendeels bovengronds stroomt, maar dat voor een deel van zijn traject ondergronds kan stromen.Een brede natuurlijke waterloop die de afwatering van een stroomgebied verzorgt. is echter geen criterium voor een meerEen massa stilstaand landoppervlaktewater.; de afwateringDe afvoer van water via een stelsel van open waterlopen naar een lozingspunt van het afwateringsgebied. kan ook gebeuren door verdamping en de watertoevoer kan ook direct afkomstig zijn van neerslagWater in vaste of vloeibare vorm dat uit de atmosfeer op het aardoppervlak valt..
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.http://www.aquolex.nl/html5/?id=26763&type=term, https://nl.wikipedia.org/wiki/Meer_(watervlakte)
Afbeelding vanLauwersmeer.
Lauwersmeer.
Video van
StatusConceptMentale representatie van een soort ding.

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
meerEen massa stilstaand landoppervlaktewater.Breder
  • watervlakte (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
meerEen massa stilstaand landoppervlaktewater.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
Hondshalstermeer (GebiedHet geheel van virtuele en fysieke (aanwijsbare) opdelingen en indelingen van het aardoppervlak.)BredermeerEen massa stilstaand landoppervlaktewater.
Oldambtmeer (GebiedHet geheel van virtuele en fysieke (aanwijsbare) opdelingen en indelingen van het aardoppervlak.)BredermeerEen massa stilstaand landoppervlaktewater.
Schildmeer (GebiedHet geheel van virtuele en fysieke (aanwijsbare) opdelingen en indelingen van het aardoppervlak.)BredermeerEen massa stilstaand landoppervlaktewater.
Zuidlaardermeer (GebiedHet geheel van virtuele en fysieke (aanwijsbare) opdelingen en indelingen van het aardoppervlak.)BredermeerEen massa stilstaand landoppervlaktewater.
vaarweg (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdmeerEen massa stilstaand landoppervlaktewater.
Rdf.jpgZellersee