gebied


Eigenschappen

Voorkeurslabelgebied
AfkortingGEB
DefinitieHet geheel van virtuele en fysieke (aanwijsbare) opdelingen en indelingen van het aardoppervlak.
Synoniemgebieden
Toelichting op definitieEen gebied wordt door (denkbeeldige) lijnen begrensd en heeft tot doel het geografisch beschrijfbaar maken van een deel van een terrein. (bron: Adventus / Aquo)


Een door denkbeeldige lijnen begrensd deel van de aardoppervlakte. (bron: DIV)

Begrensd ruimtelijk object dat een op- of indeling van het aardoppervlak vormt op basis van een functioneel criterium. (bron: Informatiemodel Grip)

Begrensd ruimtelijk object dat een op- of indeling van het aardoppervlak vormt op basis van een functioneel criterium. (bron: Objecttypenbibliotheek Rijkswaterstaat (NL), code: OB00100)

Begrensde geografische ruimte op, boven en/of onder het aardoppervlak, dat de verzameling bevat van alle objecten waarvoor ten behoeve van een project (dan wel contract) werkzaamheden moeten worden verricht. (bron: Opstellen van een objectenboom)
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-6354a8ce-5fcd-4fdf-9fab-f4a437832d45, http://www.rws.nl/abdl#DEF-1338
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
gebiedBreder
gebiedBron van
gebiedLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
1d-gebied (Begrip)Bredergebied
Drents Plateau (Gebied)Bredergebied
Johannes Kerkhovenpolder (Gebied)Bredergebied
Runde (Gebied)Bredergebied
aardatmosfeer (Begrip)Bredergebied
aardoppervlak (Begrip)Bredergebied
achterland (Begrip)Bredergebied
administratief gebied (Begrip)Bredergebied
af-/aanvoergebied (Begrip)Bredergebied
alignement (Begrip)Bredergebied
bebouwde kom (Begrip)Bredergebied
bebouwingscluster (Begrip)Bredergebied
bebouwingslint (Begrip)Bredergebied
beekdal (Begrip)Bredergebied
beheersgebied (Begrip)Bredergebied
bemonsteringstraject (Begrip)Bredergebied
benedenbeloop (Begrip)Bredergebied
benedenrivierengebied (Begrip)Bredergebied
beperkingengebied (Begrip)Bredergebied
beregeningsverbod gebied (Begrip)Bredergebied
bergingsgebied (Begrip)Bredergebied
beschermd gebied (Begrip)Bredergebied
beschermingszone (Begrip)Bredergebied
bijkomend oppervlak (Begrip)Bredergebied
binnenberm (Begrip)Bredergebied
bovenbeloop (Begrip)Bredergebied
buitenberm (Begrip)Bredergebied
buitendijks (Begrip)Bredergebied
buitendijks gebied (Begrip)Bredergebied
buitengebied (Begrip)Bredergebied
calamiteitengebied (Begrip)Bredergebied
compartiment (waterkering) (Begrip)Bredergebied
delta (Begrip)Bredergebied
dijkring (Begrip)Bredergebied
district (Begrip)Bredergebied
droger oevergebied (Begrip)Bredergebied
ecologische verbindingszone (Begrip)Bredergebied
functioneel gebied (Begrip)Bredergebied
gedraineerd gebied (Begrip)Bredergebied
getijvlakte (Begrip)Bredergebied
grensvlak (Begrip)Bredergebied
incidentgebied (Begrip)Bredergebied
invloedsgebied (Begrip)Bredergebied
kaarteenheid (Begrip)Bredergebied
kadastraal perceel (Begrip)Bredergebied
kernrandzone (Begrip)Bredergebied
kilometerhok (Begrip)Bredergebied
kustverdediging (Begrip)Bredergebied
landschap (Begrip)Bredergebied
littoraal (Begrip)Bredergebied
natuurgebied (Begrip)Bredergebied
natuurlijk gebied (Begrip)Bredergebied
oever (Begrip)Bredergebied
onderhoudspad (Begrip)Bredergebied
park (Begrip)Bredergebied
planetair oppervlaktegebruiksgebied (Begrip)Bredergebied
rampgebied (Begrip)Bredergebied
referentievlak (Begrip)Bredergebied
refugium (Begrip)Bredergebied
regio (Begrip)Bredergebied
reservoir (Begrip)Bredergebied
rioleringsgebied (Begrip)Bredergebied
rioolbemalinggebied (Begrip)Bredergebied
stedelijk gebied (Begrip)Bredergebied
stijghoogteoppervlak (Begrip)Bredergebied
stroomgebieddistrict (Begrip)Bredergebied
talud (Begrip)Bredergebied
talweg (Begrip)Bredergebied
terrein (Begrip)Bredergebied
territorium (Begrip)Bredergebied
tijgebied (Begrip)Bredergebied
uiterwaard (Begrip)Bredergebied
uurhok (Begrip)Bredergebied
water (Begrip)Bredergebied
watergebied (Begrip)Bredergebied
waterstaatswerk (Begrip)Bredergebied
watersysteem (Begrip)Bredergebied
werkingsgebied (Begrip)Bredergebied
winterbed (Begrip)Bredergebied
winzone (Begrip)Bredergebied
woonplaats (Begrip)Bredergebied
zeespiegel (Begrip)Bredergebied
zomerbed (Begrip)Bredergebied
zone (Begrip)Bredergebied
zonering (Begrip)Bredergebied
zuiveringseenheid (Begrip)Bredergebied
aard van het oppervlak (Begrip)Deel vangebied
alluvierecht (Begrip)Gerelateerdgebied
alluvium (Begrip)Gerelateerdgebied
beherende instantie (Begrip)Gerelateerdgebied
berging rioolbemalinggebied (Begrip)Gerelateerdgebied
boomvakdeel (Begrip)Gerelateerdgebied
gebiedseigen water (Begrip)Gerelateerdgebied
groenvakdeel (Begrip)Gerelateerdgebied
heffingsobject (Begrip)Gerelateerdgebied
intergetijdengebied (Begrip)Gerelateerdgebied
situatietekening (Begrip)Gerelateerdgebied
spatzone (Begrip)Gerelateerdgebied
vaarweg (Begrip)Gerelateerdgebied
vak (Begrip)Gerelateerdgebied
waterhuishouding (Begrip)Gerelateerdgebied
wegnaam (Begrip)Gerelateerdgebied
wegonderdeel (Begrip)Gerelateerdgebied
Rdf.jpg