gebied

Eigenschappen

Voorkeurslabelgebied
AfkortingGEB
DefinitieHet geheel van virtuele en fysieke (aanwijsbare) opdelingen en indelingen van het aardoppervlak.
Synoniemgebieden
Toelichting op definitieEen gebied wordt door (denkbeeldige) lijnen begrensd en heeft tot doel het geografisch beschrijfbaar maken van een deel van een terrein. (bron: Adventus / Aquo)


Een door denkbeeldige lijnen begrensd deel van de aardoppervlakte. (bron: DIV)

Begrensd ruimtelijk object dat een op- of indeling van het aardoppervlak vormt op basis van een functioneel criterium. (bron: Informatiemodel Grip)

Begrensd ruimtelijk object dat een op- of indeling van het aardoppervlak vormt op basis van een functioneel criterium. (bron: Objecttypenbibliotheek Rijkswaterstaat (NL), code: OB00100)

Begrensde geografische ruimte op, boven en/of onder het aardoppervlak, dat de verzameling bevat van alle objecten waarvoor ten behoeve van een project (dan wel contract) werkzaamheden moeten worden verricht. (bron: Opstellen van een objectenboom)
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-6354a8ce-5fcd-4fdf-9fab-f4a437832d45, http://www.rws.nl/abdl#DEF-1338
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
gebiedBreder
gebiedBron van
gebiedLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
1d-gebied (Begrip)Bredergebied
Dollard (Gebied)Bredergebied
Eemsmonding (Gebied)Bredergebied
Nationaal Park Drentsche Aa (Begrip)Bredergebied
Natura 2000-gebied (Begrip)Bredergebied
Veenkoloniën (Gebied)Bredergebied
Westerwolde (Gebied)Bredergebied
achterland (Begrip)Bredergebied
achterland (Begrip)Bredergebied
administratief gebied (Begrip)Bredergebied
af-/aanvoergebied (Begrip)Bredergebied
bebouwde kom (Begrip)Bredergebied
bebouwingscluster (Begrip)Bredergebied
bebouwingslint (Begrip)Bredergebied
beekdal (Begrip)Bredergebied
beheersgebied (Begrip)Bredergebied
bemonsteringstraject (Begrip)Bredergebied
benedenbeloop (Begrip)Bredergebied
beperkingengebied (Begrip)Bredergebied
beregeningsverbod gebied (Begrip)Bredergebied
bergingsgebied (Begrip)Bredergebied
beschermd gebied (Begrip)Bredergebied
beschermingszone (Begrip)Bredergebied
bijkomend oppervlak (Begrip)Bredergebied
binnenberm (Begrip)Bredergebied
bovenbeloop (Begrip)Bredergebied
buitenberm (Begrip)Bredergebied
buitendijks (Begrip)Bredergebied
buitendijks gebied (Begrip)Bredergebied
buitengebied (Begrip)Bredergebied
compartiment (waterkering) (Begrip)Bredergebied
delta (Begrip)Bredergebied
dijkring (Begrip)Bredergebied
district (Begrip)Bredergebied
ecologische verbindingszone (Begrip)Bredergebied
functioneel gebied (Begrip)Bredergebied
gedraineerd gebied (Begrip)Bredergebied
getijvlakte (Begrip)Bredergebied
grensvlak (Begrip)Bredergebied
kadastraal perceel (Begrip)Bredergebied
kernrandzone (Begrip)Bredergebied
landschap (Begrip)Bredergebied
natuurlijk gebied (Begrip)Bredergebied
planetair oppervlaktegebruiksgebied (Begrip)Bredergebied
regio (Begrip)Bredergebied
reservoir (Begrip)Bredergebied
rioleringsgebied (Begrip)Bredergebied
rioolbemalinggebied (Begrip)Bredergebied
stedelijk gebied (Begrip)Bredergebied
stroomgebieddistrict (Begrip)Bredergebied
terrein (Begrip)Bredergebied
water (Begrip)Bredergebied
water (Begrip)Bredergebied
watergebied (Begrip)Bredergebied
waterstaatswerk (Begrip)Bredergebied
werkingsgebied (Begrip)Bredergebied
zone (Begrip)Bredergebied
zonering (Begrip)Bredergebied
zuiveringseenheid (Begrip)Bredergebied
aard van het oppervlak (Begrip)Deel vangebied
Eems Dollard Regio (Gebied)Gerelateerdgebied
alluvierecht (Begrip)Gerelateerdgebied
alluvium (Begrip)Gerelateerdgebied
beherende instantie (Begrip)Gerelateerdgebied
berging rioolbemalinggebied (Begrip)Gerelateerdgebied
boomvakdeel (Begrip)Gerelateerdgebied
gebiedseigen water (Begrip)Gerelateerdgebied
groenvakdeel (Begrip)Gerelateerdgebied
heffingsobject (Begrip)Gerelateerdgebied
vaarweg (Begrip)Gerelateerdgebied
vak (Begrip)Gerelateerdgebied
het Wad (Gebied)Is exemplaar vangebied
Rdf.jpg