doelstelling


Eigenschappen

Voorkeurslabeldoelstelling
AfkortingDSG
DefinitieEen toestand of conditie van de organisatie die tot stand moet worden gebracht of behouden.
Synoniemdoelstellingen, doel, doelen
Toelichting op definitieEen doelstelling kan abstract zijn, maar ook heel specifiek, meetbaar en tijdgebonden (ook wel: SMART). (Bron: ArchiXL)

Doel waarvoor een meting uitgevoerd wordt.

Ter verduidelijking een voorbeeld: het meten van bijvoorbeeld een zuurgraad en een concentratie van een bepaald zwaar metaal vindt in dit voorbeeldplaats op één fysiek meetpunt. De wijze waarop de zuurgraad wordt gemeten (lakmoespapiertje) verschilt met de wijze waarop de concentratie wordt gemeten (via een monster en de analyseer van). Derhalve zijn er twee entiteiten soortmeting op meetpunt vastgelegd, namelijk voor het lakmoespapiertje en voor de monstername. Beide entiteiten soort meting op meetpunt zijn gekoppeld aan een eigen set van meetnormen, relatie naar subjecten :- rol beherende instantie- opdracht gevende instantie. (Bron: Aquo)

  • 1. Een doel dat in de tijd haalbaar wordt verondersteld.
  • 2. Toekomstige situatie die de organisatie wil bereiken. (bron: Beheersystematiek Openbare Ruimte)

Bewering over een voorstelbare werkelijkheid met een bepaalde noodzakelijkheid (vereist, gewenst), waarin de persoon zich wil bevinden, of die een persoon wil vermijden. (bron: AOA Begrippen- en Definitielijst)
Te behalen resultaat (bron: Assetmanagement - Overzicht, principes en terminologie) (bron: Kwaliteitsmanagementsystemen - Grondbeginselen en verklarende woordenlijst) (bron: De nieuwe ISO-normen - Duurzame verandering in managementsystemen)

(bron: ABDL)
Exacte overeenkomsthttps://begrippen.archixl.nl/archixl/nl/page/Doelstelling, https://www.aquo.nl/index.php/Id-0aacf476-4ec8-4835-97fc-56ec06382a72
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
doelstellingBreder
doelstellingBron van
doelstellingGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
anti-verdrogingsdoelstellingen (Begrip)Brederdoelstelling
gebruiksdoel (Begrip)Brederdoelstelling
bepaling vergunning (Begrip)Gerelateerddoelstelling
meetwaarde (Begrip)Gerelateerddoelstelling
primair doel meting (Begrip)Gerelateerddoelstelling
Rdf.jpg