ArchiXL begrippen

Eigenschappen

VoorkeurslabelArchiXL begrippen
DefinitieBetreft begrippen die uit de ArchiXL thesaurus komen.
Bronhttps://www.begrippenxl.nl/archixl/en/?clang=nl

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten

Link naar collectie : ArchiXL begrippen

Andere informatiebronnen

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Kritische Prestatie Indicator (Begrip)Bron vanArchiXL begrippen
Metamodel Informatie Modellering (Begrip)Bron vanArchiXL begrippen
Verantwoordelijk (Begrip)Bron vanArchiXL begrippen
Wiki (Begrip)Bron vanArchiXL begrippen
actualiteit (Begrip)Bron vanArchiXL begrippen
applicatie (Begrip)Bron vanArchiXL begrippen
applicatie-eigenaar (Begrip)Bron vanArchiXL begrippen
applicatiebeheer (Begrip)Bron vanArchiXL begrippen
applicatiecomponent (Begrip)Bron vanArchiXL begrippen
applicatieschema (Begrip)Bron vanArchiXL begrippen
architectuur (Begrip)Bron vanArchiXL begrippen
architectuurbeschrijving (Begrip)Bron vanArchiXL begrippen
associatie (Begrip)Bron vanArchiXL begrippen
associatieve relatie (Begrip)Bron vanArchiXL begrippen
attribuutwaarde (Begrip)Bron vanArchiXL begrippen
authenticiteit (Begrip)Bron vanArchiXL begrippen
bedrijfsfunctie (Begrip)Bron vanArchiXL begrippen
bedrijfsfunctiemodel (Begrip)Bron vanArchiXL begrippen
bedrijfsobjectenmodel (Begrip)Bron vanArchiXL begrippen
begrijpelijkheid (Begrip)Bron vanArchiXL begrippen
begrippenlijst (Begrip)Bron vanArchiXL begrippen
behoefte (Begrip)Bron vanArchiXL begrippen
belang (Begrip)Bron vanArchiXL begrippen
belanghebbende (Begrip)Bron vanArchiXL begrippen
beleidsuitgangspunt (Begrip)Bron vanArchiXL begrippen
beweegreden (Begrip)Bron vanArchiXL begrippen
brondata (Begrip)Bron vanArchiXL begrippen
bronhouder (Begrip)Bron vanArchiXL begrippen
bronsysteem (Begrip)Bron vanArchiXL begrippen
business architectuur (Begrip)Bron vanArchiXL begrippen
classificatie juistheid (Begrip)Bron vanArchiXL begrippen
compleetheid (Begrip)Bron vanArchiXL begrippen
compliance (Begrip)Bron vanArchiXL begrippen
conceptueel model (Begrip)Bron vanArchiXL begrippen
conceptuele consistentie (Begrip)Bron vanArchiXL begrippen
consistentie (Begrip)Bron vanArchiXL begrippen
content (Begrip)Bron vanArchiXL begrippen
data (Begrip)Bron vanArchiXL begrippen
data element (Begrip)Bron vanArchiXL begrippen
data homogeniteit (Begrip)Bron vanArchiXL begrippen
data integriteit (Begrip)Bron vanArchiXL begrippen
data nauwkeurigheid (Begrip)Bron vanArchiXL begrippen
data-architectuur (Begrip)Bron vanArchiXL begrippen
data-eigenaar (Begrip)Bron vanArchiXL begrippen
data-object (Begrip)Bron vanArchiXL begrippen
database (Begrip)Bron vanArchiXL begrippen
databehoefte (Begrip)Bron vanArchiXL begrippen
datakwaliteit (Begrip)Bron vanArchiXL begrippen
datamanagement (Begrip)Bron vanArchiXL begrippen
datamart (Begrip)Bron vanArchiXL begrippen
datamodel (Begrip)Bron vanArchiXL begrippen
datapunt (Begrip)Bron vanArchiXL begrippen
dataregel (Begrip)Bron vanArchiXL begrippen
datarelatie (Begrip)Bron vanArchiXL begrippen
dataset (Begrip)Bron vanArchiXL begrippen
dataset compleetheid (Begrip)Bron vanArchiXL begrippen
datawarehouse (Begrip)Bron vanArchiXL begrippen
deliverables (Begrip)Bron vanArchiXL begrippen
document (Begrip)Bron vanArchiXL begrippen
doelstelling (Begrip)Bron vanArchiXL begrippen
doelsysteem (Begrip)Bron vanArchiXL begrippen
domein van beschouwing (Begrip)Bron vanArchiXL begrippen
domeinconsistentie (Begrip)Bron vanArchiXL begrippen
eis (Begrip)Bron vanArchiXL begrippen
enterprise-architectuur (Begrip)Bron vanArchiXL begrippen
equivalentie relatie (Begrip)Bron vanArchiXL begrippen
formaatconsistentie (Begrip)Bron vanArchiXL begrippen
functie (Begrip)Bron vanArchiXL begrippen
functioneel beheer (Begrip)Bron vanArchiXL begrippen
fysiek datamodel (Begrip)Bron vanArchiXL begrippen
gebruiksdoel (Begrip)Bron vanArchiXL begrippen
gecontroleerde vocabulaire (Begrip)Bron vanArchiXL begrippen
geo-gerefereerd (Begrip)Bron vanArchiXL begrippen
geografische informatie (Begrip)Bron vanArchiXL begrippen
geometrische correctheid (Begrip)Bron vanArchiXL begrippen
herleidbaarheid (Begrip)Bron vanArchiXL begrippen
historische compleetheid (Begrip)Bron vanArchiXL begrippen
hiërarchische relatie (Begrip)Bron vanArchiXL begrippen
indicator (Begrip)Bron vanArchiXL begrippen
informatie (Begrip)Bron vanArchiXL begrippen
informatie-architectuur (Begrip)Bron vanArchiXL begrippen
informatiebehoefte (Begrip)Bron vanArchiXL begrippen
informatiebeleid (Begrip)Bron vanArchiXL begrippen
informatiebeveiliging (Begrip)Bron vanArchiXL begrippen
informatiemanagement (Begrip)Bron vanArchiXL begrippen
informatiemodel (Begrip)Bron vanArchiXL begrippen
informatieplan (Begrip)Bron vanArchiXL begrippen
informatieproduct (Begrip)Bron vanArchiXL begrippen
informatiesysteem (Begrip)Bron vanArchiXL begrippen
informatietechnologie (Begrip)Bron vanArchiXL begrippen
informatievoorziening (Begrip)Bron vanArchiXL begrippen
infrastructuurarchitectuur (Begrip)Bron vanArchiXL begrippen
interoperabiliteit (Begrip)Bron vanArchiXL begrippen
kennis (Begrip)Bron vanArchiXL begrippen
kennismanagement (Begrip)Bron vanArchiXL begrippen
kwaliteit (Begrip)Bron vanArchiXL begrippen
kwaliteitseis (Begrip)Bron vanArchiXL begrippen
kwaliteitsregel (Begrip)Bron vanArchiXL begrippen
kwantitatieve nauwkeurigheid (Begrip)Bron vanArchiXL begrippen
leesbaarheid (Begrip)Bron vanArchiXL begrippen
logisch datamodel (Begrip)Bron vanArchiXL begrippen
metadata (Begrip)Bron vanArchiXL begrippen
metadata compleetheid (Begrip)Bron vanArchiXL begrippen
metamodel (Begrip)Bron vanArchiXL begrippen
microthesaurus (Begrip)Bron vanArchiXL begrippen
model (Begrip)Bron vanArchiXL begrippen
model (Begrip)Bron vanArchiXL begrippen
modelleren (Begrip)Bron vanArchiXL begrippen
object compleetheid (Begrip)Bron vanArchiXL begrippen
objecttype (Begrip)Bron vanArchiXL begrippen
ontologie (Begrip)Bron vanArchiXL begrippen
operational data store (Begrip)Bron vanArchiXL begrippen
oplossingsarchitectuur (Begrip)Bron vanArchiXL begrippen
opslagprecisie (Begrip)Bron vanArchiXL begrippen
overcompleetheid (Begrip)Bron vanArchiXL begrippen
package (Begrip)Bron vanArchiXL begrippen
persoonsgegevens (Begrip)Bron vanArchiXL begrippen
plausibiliteit (Begrip)Bron vanArchiXL begrippen
positionele nauwkeurigheid (Begrip)Bron vanArchiXL begrippen
precisie (Begrip)Bron vanArchiXL begrippen
proces (Begrip)Bron vanArchiXL begrippen
proceseigenaar (Begrip)Bron vanArchiXL begrippen
procesmanagement (Begrip)Bron vanArchiXL begrippen
projectstartarchitectuur (Begrip)Bron vanArchiXL begrippen
referentie-architectuur (Begrip)Bron vanArchiXL begrippen
referentiële integriteit (Begrip)Bron vanArchiXL begrippen
registratie (Begrip)Bron vanArchiXL begrippen
registratiehouder (Begrip)Bron vanArchiXL begrippen
relevantie (Begrip)Bron vanArchiXL begrippen
representativiteit (Begrip)Bron vanArchiXL begrippen
resolutie (Begrip)Bron vanArchiXL begrippen
rol (Begrip)Bron vanArchiXL begrippen
semantiek (Begrip)Bron vanArchiXL begrippen
semantische relatie (Begrip)Bron vanArchiXL begrippen
semantische wiki (Begrip)Bron vanArchiXL begrippen
service level requirement (Begrip)Bron vanArchiXL begrippen
signaalregel (Begrip)Bron vanArchiXL begrippen
standaarden compliance (Begrip)Bron vanArchiXL begrippen
statistische precisie (Begrip)Bron vanArchiXL begrippen
stereotype (Begrip)Bron vanArchiXL begrippen
systeem (Begrip)Bron vanArchiXL begrippen
systematische afwijking (Begrip)Bron vanArchiXL begrippen
taxonomie (Begrip)Bron vanArchiXL begrippen
technisch beheer (Begrip)Bron vanArchiXL begrippen
temporele nauwkeurigheid (Begrip)Bron vanArchiXL begrippen
thematische nauwkeurigheid (Begrip)Bron vanArchiXL begrippen
thesaurus (Begrip)Bron vanArchiXL begrippen
tijdigheid (Begrip)Bron vanArchiXL begrippen
topologische consistentie (Begrip)Bron vanArchiXL begrippen
traceerbaarheid (Begrip)Bron vanArchiXL begrippen
validatie (Begrip)Bron vanArchiXL begrippen
vertrouwelijkheid (Begrip)Bron vanArchiXL begrippen
verwachting (Begrip)Bron vanArchiXL begrippen
waarschijnlijkheid (Begrip)Bron vanArchiXL begrippen
werkelijkheid (Begrip)Bron vanArchiXL begrippen
Kritische Prestatie Indicator (Begrip)Lid vanArchiXL begrippen
Metamodel Informatie Modellering (Begrip)Lid vanArchiXL begrippen
Verantwoordelijk (Begrip)Lid vanArchiXL begrippen
Wiki (Begrip)Lid vanArchiXL begrippen
actualiteit (Begrip)Lid vanArchiXL begrippen
applicatie (Begrip)Lid vanArchiXL begrippen
applicatie-eigenaar (Begrip)Lid vanArchiXL begrippen
applicatiebeheer (Begrip)Lid vanArchiXL begrippen
applicatiecomponent (Begrip)Lid vanArchiXL begrippen
applicatieschema (Begrip)Lid vanArchiXL begrippen
architectuur (Begrip)Lid vanArchiXL begrippen
architectuurbeschrijving (Begrip)Lid vanArchiXL begrippen
associatie (Begrip)Lid vanArchiXL begrippen
associatieve relatie (Begrip)Lid vanArchiXL begrippen
attribuutwaarde (Begrip)Lid vanArchiXL begrippen
authenticiteit (Begrip)Lid vanArchiXL begrippen
bedrijfsfunctie (Begrip)Lid vanArchiXL begrippen
bedrijfsfunctiemodel (Begrip)Lid vanArchiXL begrippen
bedrijfsobjectenmodel (Begrip)Lid vanArchiXL begrippen
begrijpelijkheid (Begrip)Lid vanArchiXL begrippen
begrippenlijst (Begrip)Lid vanArchiXL begrippen
behoefte (Begrip)Lid vanArchiXL begrippen
belang (Begrip)Lid vanArchiXL begrippen
belanghebbende (Begrip)Lid vanArchiXL begrippen
beleidsuitgangspunt (Begrip)Lid vanArchiXL begrippen
beweegreden (Begrip)Lid vanArchiXL begrippen
brondata (Begrip)Lid vanArchiXL begrippen
bronhouder (Begrip)Lid vanArchiXL begrippen
bronsysteem (Begrip)Lid vanArchiXL begrippen
business architectuur (Begrip)Lid vanArchiXL begrippen
classificatie juistheid (Begrip)Lid vanArchiXL begrippen
compleetheid (Begrip)Lid vanArchiXL begrippen
compliance (Begrip)Lid vanArchiXL begrippen
conceptueel model (Begrip)Lid vanArchiXL begrippen
conceptuele consistentie (Begrip)Lid vanArchiXL begrippen
consistentie (Begrip)Lid vanArchiXL begrippen
content (Begrip)Lid vanArchiXL begrippen
data (Begrip)Lid vanArchiXL begrippen
data element (Begrip)Lid vanArchiXL begrippen
data homogeniteit (Begrip)Lid vanArchiXL begrippen
data integriteit (Begrip)Lid vanArchiXL begrippen
data nauwkeurigheid (Begrip)Lid vanArchiXL begrippen
data-architectuur (Begrip)Lid vanArchiXL begrippen
data-eigenaar (Begrip)Lid vanArchiXL begrippen
data-object (Begrip)Lid vanArchiXL begrippen
database (Begrip)Lid vanArchiXL begrippen
databehoefte (Begrip)Lid vanArchiXL begrippen
datakwaliteit (Begrip)Lid vanArchiXL begrippen
datamanagement (Begrip)Lid vanArchiXL begrippen
datamart (Begrip)Lid vanArchiXL begrippen
datamodel (Begrip)Lid vanArchiXL begrippen
datapunt (Begrip)Lid vanArchiXL begrippen
dataregel (Begrip)Lid vanArchiXL begrippen
datarelatie (Begrip)Lid vanArchiXL begrippen
dataset (Begrip)Lid vanArchiXL begrippen
dataset compleetheid (Begrip)Lid vanArchiXL begrippen
datawarehouse (Begrip)Lid vanArchiXL begrippen
deliverables (Begrip)Lid vanArchiXL begrippen
document (Begrip)Lid vanArchiXL begrippen
doelstelling (Begrip)Lid vanArchiXL begrippen
doelsysteem (Begrip)Lid vanArchiXL begrippen
domein van beschouwing (Begrip)Lid vanArchiXL begrippen
domeinconsistentie (Begrip)Lid vanArchiXL begrippen
eis (Begrip)Lid vanArchiXL begrippen
enterprise-architectuur (Begrip)Lid vanArchiXL begrippen
equivalentie relatie (Begrip)Lid vanArchiXL begrippen
formaatconsistentie (Begrip)Lid vanArchiXL begrippen
functie (Begrip)Lid vanArchiXL begrippen
functioneel beheer (Begrip)Lid vanArchiXL begrippen
fysiek datamodel (Begrip)Lid vanArchiXL begrippen
gebruiksdoel (Begrip)Lid vanArchiXL begrippen
gecontroleerde vocabulaire (Begrip)Lid vanArchiXL begrippen
geo-gerefereerd (Begrip)Lid vanArchiXL begrippen
geografische informatie (Begrip)Lid vanArchiXL begrippen
geometrische correctheid (Begrip)Lid vanArchiXL begrippen
herleidbaarheid (Begrip)Lid vanArchiXL begrippen
historische compleetheid (Begrip)Lid vanArchiXL begrippen
hiërarchische relatie (Begrip)Lid vanArchiXL begrippen
indicator (Begrip)Lid vanArchiXL begrippen
informatie (Begrip)Lid vanArchiXL begrippen
informatie-architectuur (Begrip)Lid vanArchiXL begrippen
informatiebehoefte (Begrip)Lid vanArchiXL begrippen
informatiebeleid (Begrip)Lid vanArchiXL begrippen
informatiebeveiliging (Begrip)Lid vanArchiXL begrippen
informatiemanagement (Begrip)Lid vanArchiXL begrippen
informatiemodel (Begrip)Lid vanArchiXL begrippen
informatieplan (Begrip)Lid vanArchiXL begrippen
informatieproduct (Begrip)Lid vanArchiXL begrippen
informatiesysteem (Begrip)Lid vanArchiXL begrippen
informatietechnologie (Begrip)Lid vanArchiXL begrippen
informatievoorziening (Begrip)Lid vanArchiXL begrippen
infrastructuurarchitectuur (Begrip)Lid vanArchiXL begrippen
interoperabiliteit (Begrip)Lid vanArchiXL begrippen
kennis (Begrip)Lid vanArchiXL begrippen
kennismanagement (Begrip)Lid vanArchiXL begrippen
kwaliteit (Begrip)Lid vanArchiXL begrippen
kwaliteitseis (Begrip)Lid vanArchiXL begrippen
kwaliteitsregel (Begrip)Lid vanArchiXL begrippen
kwantitatieve nauwkeurigheid (Begrip)Lid vanArchiXL begrippen
leesbaarheid (Begrip)Lid vanArchiXL begrippen
logisch datamodel (Begrip)Lid vanArchiXL begrippen
metadata (Begrip)Lid vanArchiXL begrippen
metadata compleetheid (Begrip)Lid vanArchiXL begrippen
metamodel (Begrip)Lid vanArchiXL begrippen
microthesaurus (Begrip)Lid vanArchiXL begrippen
model (Begrip)Lid vanArchiXL begrippen
model (Begrip)Lid vanArchiXL begrippen
modelleren (Begrip)Lid vanArchiXL begrippen
object compleetheid (Begrip)Lid vanArchiXL begrippen
objecttype (Begrip)Lid vanArchiXL begrippen
ontologie (Begrip)Lid vanArchiXL begrippen
operational data store (Begrip)Lid vanArchiXL begrippen
oplossingsarchitectuur (Begrip)Lid vanArchiXL begrippen
opslagprecisie (Begrip)Lid vanArchiXL begrippen
overcompleetheid (Begrip)Lid vanArchiXL begrippen
package (Begrip)Lid vanArchiXL begrippen
persoonsgegevens (Begrip)Lid vanArchiXL begrippen
plausibiliteit (Begrip)Lid vanArchiXL begrippen
positionele nauwkeurigheid (Begrip)Lid vanArchiXL begrippen
precisie (Begrip)Lid vanArchiXL begrippen
proces (Begrip)Lid vanArchiXL begrippen
proceseigenaar (Begrip)Lid vanArchiXL begrippen
procesmanagement (Begrip)Lid vanArchiXL begrippen
projectstartarchitectuur (Begrip)Lid vanArchiXL begrippen
referentie-architectuur (Begrip)Lid vanArchiXL begrippen
referentiële integriteit (Begrip)Lid vanArchiXL begrippen
registratie (Begrip)Lid vanArchiXL begrippen
registratiehouder (Begrip)Lid vanArchiXL begrippen
relevantie (Begrip)Lid vanArchiXL begrippen
representativiteit (Begrip)Lid vanArchiXL begrippen
resolutie (Begrip)Lid vanArchiXL begrippen
rol (Begrip)Lid vanArchiXL begrippen
semantiek (Begrip)Lid vanArchiXL begrippen
semantische relatie (Begrip)Lid vanArchiXL begrippen
semantische wiki (Begrip)Lid vanArchiXL begrippen
service level requirement (Begrip)Lid vanArchiXL begrippen
signaalregel (Begrip)Lid vanArchiXL begrippen
standaarden compliance (Begrip)Lid vanArchiXL begrippen
statistische precisie (Begrip)Lid vanArchiXL begrippen
stereotype (Begrip)Lid vanArchiXL begrippen
systeem (Begrip)Lid vanArchiXL begrippen
systematische afwijking (Begrip)Lid vanArchiXL begrippen
taxonomie (Begrip)Lid vanArchiXL begrippen
technisch beheer (Begrip)Lid vanArchiXL begrippen
temporele nauwkeurigheid (Begrip)Lid vanArchiXL begrippen
thematische nauwkeurigheid (Begrip)Lid vanArchiXL begrippen
thesaurus (Begrip)Lid vanArchiXL begrippen
tijdigheid (Begrip)Lid vanArchiXL begrippen
topologische consistentie (Begrip)Lid vanArchiXL begrippen
traceerbaarheid (Begrip)Lid vanArchiXL begrippen
validatie (Begrip)Lid vanArchiXL begrippen
vertrouwelijkheid (Begrip)Lid vanArchiXL begrippen
verwachting (Begrip)Lid vanArchiXL begrippen
waarschijnlijkheid (Begrip)Lid vanArchiXL begrippen
werkelijkheid (Begrip)Lid vanArchiXL begrippen