bewering

Eigenschappen

VoorkeurslabelbeweringBetekenisvolle declaratieve zin die of waar of onwaar kan zijn.
DefinitieBetekenisvolle declaratieve zin die of waar of onwaar kan zijn.
SynoniembeweringenBetekenisvolle declaratieve zin die of waar of onwaar kan zijn.
Toelichting op definitie(bronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Geconcentreerde uitstroming van kwelwater.: WikipediaWikipedia is een online encyclopedie die ernaar streeft inhoud te bieden die vrij herbruikbaar, objectief en verifieerbaar is., de vrije encyclopedie (NL)) BeweringBetekenisvolle declaratieve zin die of waar of onwaar kan zijn. over een feitelijke werkelijkheid of voorstelbare werkelijkheden, die het resultaatVerzameling waarden, die tijdens een inwinning aan objecten gemeten of zijn berekend. is van een denkproces. (bronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Geconcentreerde uitstroming van kwelwater.: AOA Begrippen- en Definitielijst)
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.http://www.rws.nl/abdl#DEF-3856

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
beweringBetekenisvolle declaratieve zin die of waar of onwaar kan zijn.Breder
  • informatie object (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
beweringBetekenisvolle declaratieve zin die of waar of onwaar kan zijn.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt. van

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
analyse (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederbeweringBetekenisvolle declaratieve zin die of waar of onwaar kan zijn.
regel (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederbeweringBetekenisvolle declaratieve zin die of waar of onwaar kan zijn.
Rdf.jpg