assetmanagement

Eigenschappen

VoorkeurslabelassetmanagementBeheren van bedrijfsmiddelen en objecten.
DefinitieBeheren van bedrijfsmiddelen en objectenEen object is een materieel (tastbaar) iets, veelal bestaand uit vaste, levenloze materie..
Toelichting op definitieDe kern van assetmanagementBeheren van bedrijfsmiddelen en objecten. is dat op elk gewenst moment kan worden beschikt over een actueel inzicht in de omvang, de aard en de onderhoudstoestand van de beheerde arealen en objectenEen object is een materieel (tastbaar) iets, veelal bestaand uit vaste, levenloze materie..
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.http://www.aquolex.nl/html5/?id=30716&type=term

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
assetmanagementBeheren van bedrijfsmiddelen en objecten.Breder
  • beheer (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
assetmanagementBeheren van bedrijfsmiddelen en objecten.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
asset (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdassetmanagementBeheren van bedrijfsmiddelen en objecten.
Rdf.jpg