verplichting


Eigenschappen

Voorkeurslabelverplichting
DefinitieJuridische verbintenis uit een overeenkomst tussen een opdrachtgever en een opdrachtnemer, die leidt, of kan leiden, tot de betaling van een geldsom.
Synoniemverplichtingen, last, noodzaak, obligatie, opdracht, plicht, schuld, taak, verbintenis, zorg
Toelichting op definitieDe betreffende overeenkomst wordt door de projecteigenaar aangegaan in het kader van de uitvoering van een goedgekeurd project. (bron: Handreiking Financieel Management)


De voorwaardelijke of onvoorwaardelijke verplichting tot het in de toekomst doen van een kasbetaling aan een derde of aan een ander dienstonderdeel; (bron: Comptabiliteitswet)
Juridische verbintenis die:

  • a) ontstaat op grond van een verdrag, een wet, een koninklijk besluit, een ministeriële regeling, een beschikking, een verbintenis of een op een controleerbare wijze vastgelegde afspraak tussen dienstonderdelen en die
  • b) tot uitgaven leidt of kan leiden. (bron: Begrippenlijst Verantwoordingsonderzoek)


Een verplichting is het tegenovergestelde van een recht. (Zorgeloos vastgoed thesaurus)
Exacte overeenkomsthttp://www.rws.nl/abdl#DEF-4064, http://mak.zorgeloosvastgoed.nl/id/concept/Verplichting
Bijna overeenkomsthttps://synoniemen.net/index.php?zoekterm=verplichting
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
verplichtingBreder
verplichtingBron van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
afnameverplichting (Begrip)Brederverplichting
algemene regel waterschapsverordening (Begrip)Brederverplichting
bedieningsplicht (Begrip)Brederverplichting
inspanningsverplichting (Begrip)Brederverplichting
meldingsplicht (Begrip)Brederverplichting
onderhoudsplicht (Begrip)Brederverplichting
resultaatsverplichting (Begrip)Brederverplichting
verbod (Begrip)Brederverplichting
vergunningplicht (Begrip)Brederverplichting
Rdf.jpg