zuurgraad


Eigenschappen

Voorkeurslabelzuurgraad
DefinitieDe negatieve waarde van de logaritme van de relatieve concentratie van H3O+.
SynoniempH, zuurtegraad
Toelichting op definitiepH = -10log [H+] - Schaal van 1 tot 14 waarbij pH7 neutrale.Basisch milieu pH>7 Zuur milieu pH<7 (bron: J. Mourik en J.H. van Dijk, Chemie voor het HBO deel 1, Bohn Scheltema & Holkema, Utrecht 1988 / Aquo)


De negatieve logaritmen van de H-ionen concentratie. (bron: DIV)

De pH is een maat voor de zuurgraad (ook wel zuurtegraad) van een waterige oplossing. De pH van een neutrale waterige oplossing ligt bij kamertemperatuur rond de 7. Zure oplossingen hebben een pH lager dan 7, en dus een hoge zuurgraad. Basische oplossingen hebben een pH hoger dan 7 en dus een lage zuurgraad.

Het concept pH werd in 1909 geïntroduceerd door Søren Sørensen als PH in zijn publicatie Enzymstudien II: Uber die Messung und die Bedeutung der Wasserstoffionenkonzentration bei enzymatischen Prozessen, waarbij hij zich baseerde op eerder onderzoek door Svante Arrhenius.

De exacte betekenis van de 'p' is niet bekend. Verklaringen lopen uiteen van potentia hydrogenii of pondus hydrogenii tot Potenz (Duits) of puissance (Frans) wat in alle talen "macht" met betrekking tot machtsverheffen betekent, want de pH-schaal is immers logaritmisch. Een andere verklaring luidt dat de aanduiding staat voor de concentratie in de testoplossing (Cp) en de referentieoplossing (Cq) met de tamelijk gebruikelijke combinatie p en q. (bron: Wikipedia)
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-17ed59d3-eeeb-4bac-bf3c-632de08b7e85, https://nl.wikipedia.org/wiki/PH
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
zuurgraadBreder
zuurgraadBron van
zuurgraadLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
verzuring (Begrip)Gerelateerdzuurgraad
Rdf.jpg