dijk

Eigenschappen

VoorkeurslabeldijkGrondlichaam (al dan niet verdedigd) bestemd tot het keren van water.
DefinitieGrondlichaamEen dijk van zand en/of klei dat beschermd moet worden tegen de inwerking van de waterbeweging. (al dan niet verdedigd) bestemd tot het keren van waterDe meest algemene, over de gehele aarde verbreide vloeistof die, als zij zuiver is, geen kleur, reuk of smaak heeft en waarvan de moleculen uit twee atomen waterstof en één atoom zuurstof bestaan (H2O)..
SynoniemdijkenGrondlichaam (al dan niet verdedigd) bestemd tot het keren van water.
Toelichting op definitieEen dijk is een door mensenHet hoogst ontwikkelde, in biologische zin tot de klasse der zoogdieren behorende wezen, dat zich vooral door zijn rede en zijn taal van de dieren onderscheidt. aangelegde waterkering die het achterliggende landEen topografische - en internationaal rechtserkende eenheid. beschermt tegen schade als gevolg van hoogwater en overstromingenOnder water raken van ofwel de begrenzingen van een stroom of een ander oppervlaktewaterlichaam, ofwel van gebieden die normaal niet onder water staan.. Er zijn verschillende soorten dijkenGrondlichaam (al dan niet verdedigd) bestemd tot het keren van water.. Ze zijn grofweg onder te verdelen in zeewaterkerende, rivierwaterkerende en binnenwaterkerende lijnvormige landschapselementenEen landschapselement is een onderdeel van het landschap dat als een vrij homogeen deel van het totale beeld wordt ervaren..
Voorbeeldhttps://opendata.hunzeenaas.nl/opendataportaal/srv/metadata/03dec104-9ceb-4ec4-a928-7f85be8bd353
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.http://www.aquolex.nl/html5/?id=24507&type=term
Bijna overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://nl.wikipedia.org/wiki/Dijk_(waterkering)
Afbeelding vanwaterkering

waterkering

WaterkeringKunstmatige hoogte, natuurlijke hoogte of gedeelte daarvan, of hoge gronden met ondersteunende kunstwerken, die een waterkerende of mede een waterkerende functie hebben. van waterschap Hunze en Aa'sHet waterschap Hunze en Aa's is een groot waterschap in de Nederlandse provincies Groningen en Drenthe..

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
dijkGrondlichaam (al dan niet verdedigd) bestemd tot het keren van water.Breder
  • waterkering (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
dijkGrondlichaam (al dan niet verdedigd) bestemd tot het keren van water.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
dijkGrondlichaam (al dan niet verdedigd) bestemd tot het keren van water.Deel van
dijkGrondlichaam (al dan niet verdedigd) bestemd tot het keren van water.Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
IJkdijk (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederdijkGrondlichaam (al dan niet verdedigd) bestemd tot het keren van water.
bandijk (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederdijkGrondlichaam (al dan niet verdedigd) bestemd tot het keren van water.
dijktafelhoogte (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederdijkGrondlichaam (al dan niet verdedigd) bestemd tot het keren van water.
basis (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Deel vandijkGrondlichaam (al dan niet verdedigd) bestemd tot het keren van water.
baggerindustrie (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerddijkGrondlichaam (al dan niet verdedigd) bestemd tot het keren van water.
beoordelingsprofiel (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerddijkGrondlichaam (al dan niet verdedigd) bestemd tot het keren van water.
Rdf.jpg