dijk

Eigenschappen

Voorkeurslabeldijk
DefinitieGrondlichaam (al dan niet verdedigd) bestemd tot het keren van water.
Synoniemdijken, wakerdijk, wakerdijken
Toelichting op definitie(Bron: RWS: themagroep Kunstwerken / Aquo)


Een dijk is een door mensen aangelegde waterkering die het achterliggende land beschermt tegen schade als gevolg van hoogwater en overstromingen. Er zijn verschillende soorten dijken. Ze zijn grofweg onder te verdelen in zeewaterkerende, rivierwaterkerende en binnenwaterkerende lijnvormige landschapselementen.

Kunstmatige constructie die dient om het achterliggende land tegen overstromingen te beschermen. (Bron: DIV)
Voorbeeldhttps://opendata.hunzeenaas.nl/opendataportaal/srv/metadata/03dec104-9ceb-4ec4-a928-7f85be8bd353
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-b221af9d-60eb-4b31-ae86-e2cfeb3b2125
Bijna overeenkomsthttps://nl.wikipedia.org/wiki/Dijk_(waterkering)
Afbeelding vandoorsnede van een zeedijk

Opbouw / doorsnede van een zeedijk.

waterkering
waterkering

Waterkering van waterschap Hunze en Aa's.
Video van
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
dijkBreder
dijkBron van
dijkDeel van
dijkGerelateerd
dijkLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
IJkdijk (Begrip)Brederdijk
bandijk (Begrip)Brederdijk
dijktafelhoogte (Begrip)Brederdijk
dromerdijk (Begrip)Brederdijk
inlaagdijk (Begrip)Brederdijk
schaardijk (Begrip)Brederdijk
basis (Begrip)Deel vandijk
dijkpaal (Begrip)Deel vandijk
baggerindustrie (Begrip)Gerelateerddijk
beoordelingsprofiel (Begrip)Gerelateerddijk
berm (Begrip)Gerelateerddijk
dijkkwel (Begrip)Gerelateerddijk
kwelsloot (Begrip)Gerelateerddijk
Rdf.jpg