berm


Eigenschappen

Voorkeurslabelberm
DefinitieHorizontale of licht hellende strook grond langs een weg, spoorweg, sloot of dijk.
Synoniembermen
Toelichting op definitie(bron: Aquo)


De berm kan bestaan uit midden- en zijbermen en wordt horizontaal begrensd door de bovenbouw en de werkgrens of de insteek talud watergang. De berm kan zowel op de onderbouw liggen als op de natuurlijke ondergrond en bestaat uit de volgende onderdelen: * A: Toplaag berm;

  • B: Bermaanvulling. (bron: CS 62)


Extra verbreding aan de binnendijkse of buitendijkse zijde van de dijk om het dijklichaam extra steun te bieden, zandmeevoerende wellen te voorkomen en de golfslag en /of golfoverslag te reduceren. (bron: Regeling veiligheid primaire waterkeringen 2017)

Gedeelte van de weg tussen verharde rijbanen of tussen een buitenste verharde rijbaan en de naastgelegen weggrens (platform). (bron: ROA Veilige Inrichting van Bermen)

Horizontale of licht hellende strook langs de weg, spoorweg of grondlichaam veelal begroeid met gras en/of beplanting (bron: NPR 4768)

Nagenoeg horizontaal, meestal niet verhard deel van een weg of grondlichaam, niet zijnde een kruin of watergang, dat bijna altijd is begroeid met gras en/of beplanting. (bron: CROW 156, CS 42, Stelsel RWS Basisspecificaties)

Strook grond langs een weg of spoorweg. (bron: Informatiemodel Grootschalige topografie)

Een berm is een strook grond langs een weg, die meestal jaarlijks eenmaal of enkele malen wordt gemaaid en die begroeid is met grasachtige en kruidachtige planten. Vaak zijn bermen ook beplant met bomen, we spreken dan van een laan of een allee (met een dubbele rij bomen aan weerszijden). Ook is de berm soms verhard met behulp van grasbetonblokken. (Bron: Wikipedia)
Exacte overeenkomsthttps://aquo.begrippenxl.nl/aquo/nl/page/Id-95f38c83-8fc6-42ba-b3df-923a1ee81681, https://nl.wikipedia.org/wiki/Berm_(strook), http://www.rws.nl/abdl#DEF-0435
Afbeelding vanberm langs de weg


34235_groot.jpg

Berm langs een weg.
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
bermBreder
bermBron van
bermGerelateerd
bermLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
dijk (Begrip)Gerelateerdberm
Rdf.jpg