basis

Eigenschappen

VoorkeurslabelbasisHet gedeelte van het dijklichaam dat de ondergrond vormt voor een granulair filter of een geotextiel.
DefinitieHet gedeelte van het dijklichaam dat de ondergrond vormt voor een granulair filterEen tussenlaag in de taludbekleding die uitspoeling van fijnkorrelig materiaal uit de ondergrond door de bovenliggende laag van de bekleding voorkomt.Apparaat waarin een scheiding van stoffen plaatsvindt door middel van drukverschil door een poreus medium of rooster.Poreus voorwerp of voorwerp met gaatjes dat gassen of vloeistoffen doorlaat en tegelijk zuivert. of een geotextielEen vlak doorlatend weefsel of vlies, in contact met grond en/of andere materialen toegepast in geotechnische en civieltechnische constructies..
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.http://www.aquolex.nl/html5/?id=23450&type=term

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
basisHet gedeelte van het dijklichaam dat de ondergrond vormt voor een granulair filter of een geotextiel.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
basisHet gedeelte van het dijklichaam dat de ondergrond vormt voor een granulair filter of een geotextiel.Deel van
  • dijk (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
basisHet gedeelte van het dijklichaam dat de ondergrond vormt voor een granulair filter of een geotextiel.Gerelateerd
  • Basisregistratie Ondergrond (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
basisHet gedeelte van het dijklichaam dat de ondergrond vormt voor een granulair filter of een geotextiel.Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
Rdf.jpg