Aquo-standaard


Eigenschappen

VoorkeurslabelAquo-standaard
DefinitieUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.
SynoniemAquo
Toelichting op definitieDe Aquo-standaard maakt het mogelijk om op een uniforme manier gegevens uit te wisselen tussen partijen die betrokken zijn bij het waterbeheer en draagt daarmee bij aan een kwaliteitsverbetering van het waterbeheer. Het eenvoudig en eenduidig delen van informatie leveren tijd- en geldwinst op.

De Aquo-standaard, of liever gezegd de Aquo-standaard en haar voorlopers, is één van de oudste semantische sectorstandaarden die we in Nederland kennen. Dit is ook logisch, want het waterbeheer heeft altijd al om samenwerking gevraagd. Er waren en zijn veel organisaties actief terwijl het water zich niet aan grenzen houdt.

De Aquo-standaard is een semantische standaard binnen de Nederlandse watersector. Aquo is een informatiemodel, dat het mogelijk maakt om op een uniforme manier gegevens uit te wisselen tussen partijen die betrokken zijn bij het waterbeheer. Daarmee draagt Aquo bij aan een kwaliteitsverbetering. Aquo is een open standaard: alle informatie is vrij toegankelijk en gratis te downloaden vanaf www.aquo.nl

Aquo bestaat uit​:

  • Aquo-lex

In de Aquo-lexicon zijn de betekenis van begrippen die gebruikt worden in de Aquo-uitwisselformaten en Aquo-domeintabellen opgenomen.

  • Aquo-domeintabellen

Aquo-domeintabellen zijn lijsten met domeinwaarden. In een domeintabel zijn de toegestane waarden die mogen worden uitgewisseld vastgelegd.

  • Aquo-schematisaties

Hierin zijn de soorten gegevens, die kunnen worden uitgewisseld, en de relaties van die gegevens gedefinieerd. De schematisaties Informatiemodel Water (IMWA) en Informatiemodel Metingen (IM Metingen) behoren tot de Aquo-standaard. Beide schematisaties zijn praktische uitwerkingen van de Nederlandse norm ‘NEN 3610 - Basismodel Geo-informatie’. Deze norm bevat termen, definities, relaties en algemene regels voor het uitwisselen van Geo-informatie. De NEN 3610 is in volledige overeenstemming met Europese INSPIRE-richtlijn.

  • Aquo-uitwisselformaten

Hierin is de technische manier, waarop gegevens kunnen worden uitgewisseld, vastgelegd. Dat zijn richtlijnen voor de uitwisseling van gegevens in een bepaald technisch formaat, bijvoorbeeld XML, CSV of SHP.

Het Informatiehuis Water (IHW) beheert de Aquo-standaard.
Exacte overeenkomsthttp://www.aquo.nl/; http://www.aquo.nl/over-aquo/historie/; https://nl.wikipedia.org/wiki/Aquo-standaard
Afbeelding vanAquo logo.png
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
Aquo-standaardBreder
Aquo-standaardBron van
Aquo-standaardGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Aquo-model (Begrip)Deel vanAquo-standaard
Aquo-kit (Begrip)GerelateerdAquo-standaard
Informatiehuis Water (Begrip)GerelateerdAquo-standaard
Informatiemodel Water Watersysteem (Begrip)GerelateerdAquo-standaard
Informatiemodel Water Waterveiligheid (Begrip)GerelateerdAquo-standaard
Rdf.jpg