standaard

Eigenschappen

VoorkeurslabelstandaardEen norm of standaard is een document met erkende afspraken, specificaties of criteria over een product, een dienst of een methode.
DefinitieEen norm of standaardEen norm of standaard is een document met erkende afspraken, specificaties of criteria over een product, een dienst of een methode. is een documentEen bundeling van verschillende vormen van content die als geheel bewerkt kan worden en in bestandsvorm wordt opgeslagen. met erkende afspraken, specificaties of criteria over een product, een dienst of een methode.
SynoniemstandaardenEen norm of standaard is een document met erkende afspraken, specificaties of criteria over een product, een dienst of een methode., normAlgemene regel m.b.t. een parameter met een bepaalde mate van bindendheid, al dan niet mede in kwantitatieve termen uitgedrukt.Een norm of standaard is een document met erkende afspraken, specificaties of criteria over een product, een dienst of een methode., normenAlgemene regel m.b.t. een parameter met een bepaalde mate van bindendheid, al dan niet mede in kwantitatieve termen uitgedrukt.Een norm of standaard is een document met erkende afspraken, specificaties of criteria over een product, een dienst of een methode.
Toelichting op definitieStandaarden kunnen vastgelegd worden binnen een bedrijf of organisatieOrganisatorische eenheid voor de uitoefening van een bepaalde functie die niet aan het bestaan en de belangen van een individueel persoon is gebonden en een afgescheiden vermogen met eigen aansprakelijkheid bezit en een eigen bestaan leidt.Doelgerichte samenbundeling van kennis, vaardigheden en kracht tussen personen die primair middelen en activiteiten aanwendt om te voorzien in de behoefte aan producten en/of diensten in haar omgeving., binnen een consortium van organisatiesOrganisatorische eenheid voor de uitoefening van een bepaalde functie die niet aan het bestaan en de belangen van een individueel persoon is gebonden en een afgescheiden vermogen met eigen aansprakelijkheid bezit en een eigen bestaan leidt.Doelgerichte samenbundeling van kennis, vaardigheden en kracht tussen personen die primair middelen en activiteiten aanwendt om te voorzien in de behoefte aan producten en/of diensten in haar omgeving. of door erkende standaardisatieorganisaties. Erkende standaardisatieorganisaties (zowel nationale als internationale) werkenDe uitvoering van een aantal samenhangende werkzaamheden (in of aan een watersysteem) met vooraf omschreven doel en qua tijd en kosten afgebakend. volgens een bepaald procesEen proces is een ontwikkelingsgang, verloop of voortgang van gebeurtenissen (volgens en min of meer vast stramien, eventueel gestuurd) waarbij een product ontstaat uit een of meer vooraf bestaande materialen of objecten. Bij de in de tijd geordende reeks van gebeurtenissen wordt een ingangsproduct omgezet in een al of niet bedoeld uitgangsproduct. en volgens bepaalde regelsBewering over hoe de werkelijkheid eruit moet zien. voor vertegenwoordiging:

in nationale standaardisatieorganisaties zoals NBN (België) en NEN (Nederland) moeten dit personen of organisatiesOrganisatorische eenheid voor de uitoefening van een bepaalde functie die niet aan het bestaan en de belangen van een individueel persoon is gebonden en een afgescheiden vermogen met eigen aansprakelijkheid bezit en een eigen bestaan leidt.Doelgerichte samenbundeling van kennis, vaardigheden en kracht tussen personen die primair middelen en activiteiten aanwendt om te voorzien in de behoefte aan producten en/of diensten in haar omgeving. zijn die in het landEen topografische - en internationaal rechtserkende eenheid. gevestigd zijn en belang hebben bij het onderwerp van de standaardEen norm of standaard is een document met erkende afspraken, specificaties of criteria over een product, een dienst of een methode.; in sommige Europese en internationale standaardisatieorganisaties, zoals CEN en ISO, kan enkel de meest representatieve standaardisatieorganisatie van een landEen topografische - en internationaal rechtserkende eenheid. volwaardig lid zijn; in sommige andere Europese en internationale standaardisatieorganisaties, zoals ETSI en ITU, kunnen ook bedrijven normaal lid worden. Het standaardisatieproces volgt bepaalde regelsBewering over hoe de werkelijkheid eruit moet zien..

Het is ook mogelijk dat een producent zijn standaardEen norm of standaard is een document met erkende afspraken, specificaties of criteria over een product, een dienst of een methode. (al dan niet opzettelijk) niet heeft beschermd (al van niet onbedoeld) zodat het alsnog de standaardEen norm of standaard is een document met erkende afspraken, specificaties of criteria over een product, een dienst of een methode. wordt; we noemen dit een de facto standaardEen norm of standaard is een document met erkende afspraken, specificaties of criteria over een product, een dienst of een methode.. Een voorbeeld is de Centronics printer poort van Centronics Data ComputerEen computer is een apparaat waarmee gegevens volgens formele procedures (algoritmen) kunnen worden verwerkt. Meestal wordt met het woord computer een elektronisch, digitaal apparaat bedoeld, maar er bestaan ook mechanische en analoge computers. Daarnaast kan een computer in verschillende talstelsels zoals het decimale (tientallige) of binaire (tweetallige) stelsel werken. De huidige computers werken altijd in het binaire stelsel. Corporation.
Voorbeeldhttps://nl.wikipedia.org/wiki/NEN
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://nl.wikipedia.org/wiki/Norm_(standaard)

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
standaardEen norm of standaard is een document met erkende afspraken, specificaties of criteria over een product, een dienst of een methode.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
Aquo-standaard (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederstandaardEen norm of standaard is een document met erkende afspraken, specificaties of criteria over een product, een dienst of een methode.
Informatiehuis Water (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederstandaardEen norm of standaard is een document met erkende afspraken, specificaties of criteria over een product, een dienst of een methode.
NEderlandse Norm (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederstandaardEen norm of standaard is een document met erkende afspraken, specificaties of criteria over een product, een dienst of een methode.
geo-standaarden (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederstandaardEen norm of standaard is een document met erkende afspraken, specificaties of criteria over een product, een dienst of een methode.
gesloten standaard (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederstandaardEen norm of standaard is een document met erkende afspraken, specificaties of criteria over een product, een dienst of een methode.
open standaard (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederstandaardEen norm of standaard is een document met erkende afspraken, specificaties of criteria over een product, een dienst of een methode.
structured query language (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederstandaardEen norm of standaard is een document met erkende afspraken, specificaties of criteria over een product, een dienst of een methode.
Geonovum (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdstandaardEen norm of standaard is een document met erkende afspraken, specificaties of criteria over een product, een dienst of een methode.
Rdf.jpg