open standaard

Eigenschappen

Voorkeurslabelopen standaardEen open standaard (of norm) is publiekelijk beschikbaar. De specificaties van de standaard mogen vrij van licentierechten worden toegepast, gebruikt en gehanteerd.
DefinitieEen open standaardEen open standaard (of norm) is publiekelijk beschikbaar. De specificaties van de standaard mogen vrij van licentierechten worden toegepast, gebruikt en gehanteerd. (of normAlgemene regel m.b.t. een parameter met een bepaalde mate van bindendheid, al dan niet mede in kwantitatieve termen uitgedrukt.Een norm of standaard is een document met erkende afspraken, specificaties of criteria over een product, een dienst of een methode.) is publiekelijk beschikbaar. De specificaties van de standaardEen norm of standaard is een document met erkende afspraken, specificaties of criteria over een product, een dienst of een methode. mogen vrij van licentierechten worden toegepast, gebruikt en gehanteerd.
Synoniemopen standaardenEen open standaard (of norm) is publiekelijk beschikbaar. De specificaties van de standaard mogen vrij van licentierechten worden toegepast, gebruikt en gehanteerd.
Toelichting op definitieDe term wordt vooral gebruikt bij hard- en softwareSoftware of programmatuur is een geheel van computerprogramma's met bijbehorende data, die bewerkingen en taken uitvoeren., omdat juist daar ook veel gesloten standaardenEen norm of standaard is een document met erkende afspraken, specificaties of criteria over een product, een dienst of een methode. worden gebruikt, waarbij men voor de inzage van de specificaties, een licentieEen licentie (van het Latijnse woord licere, toegestaan zijn) is de formele of wettelijke toestemming om iets te doen. Het woord kan ook betrekking hebben op het document waarin staat dat die toestemming is gegeven. dient aan te vragen.

Het doel van open standaardenEen open standaard (of norm) is publiekelijk beschikbaar. De specificaties van de standaard mogen vrij van licentierechten worden toegepast, gebruikt en gehanteerd. is de uitwisselbaarheid tussen verschillende informatiesystemenEen informatiesysteem is een systeem waarmee informatie over objecten of personen beheerd - verzameld, bewerkt, geanalyseerd, geïntegreerd en gepresenteerd - kan worden., of nog belangrijker: gegevensverzamelingenEen gegevensverzameling of dataset is een verzameling van gegevens (data), meestal gepresenteerd in tabelvorm., te vergroten en de mensheid informatie te laten vastleggen in een toekomstvast formaat. Een neveneffect van open standaardenEen open standaard (of norm) is publiekelijk beschikbaar. De specificaties van de standaard mogen vrij van licentierechten worden toegepast, gebruikt en gehanteerd. is meerEen massa stilstaand landoppervlaktewater. keuzevrijheid in (en daarmee minder afhankelijkheden van) de leveranciers.

Ook het fenomeen “Open StandaardEen norm of standaard is een document met erkende afspraken, specificaties of criteria over een product, een dienst of een methode.” is min of meerEen massa stilstaand landoppervlaktewater. gestandaardiseerd. In ieder geval bestaat er een duidelijke definitie uitgegeven door de EIF (European Internet Foundation), een organisatieOrganisatorische eenheid voor de uitoefening van een bepaalde functie die niet aan het bestaan en de belangen van een individueel persoon is gebonden en een afgescheiden vermogen met eigen aansprakelijkheid bezit en een eigen bestaan leidt.Doelgerichte samenbundeling van kennis, vaardigheden en kracht tussen personen die primair middelen en activiteiten aanwendt om te voorzien in de behoefte aan producten en/of diensten in haar omgeving. die voorstaat dat Europa politiek gehoord wordt in de digitale wereldDe Aarde (soms de wereld of Terra genoemd) is vanaf de Zon gerekend de derde planeet van het zonnestelsel..

Onder een 'open standaardEen open standaard (of norm) is publiekelijk beschikbaar. De specificaties van de standaard mogen vrij van licentierechten worden toegepast, gebruikt en gehanteerd.' verstaan we een standaardEen norm of standaard is een document met erkende afspraken, specificaties of criteria over een product, een dienst of een methode. die voldoet aan de volgende eisen:

De standaardEen norm of standaard is een document met erkende afspraken, specificaties of criteria over een product, een dienst of een methode. is geadopteerd en zal worden onderhoudenActie tijdens de gebruiksfase van een product of bouwwerk om ervoor te zorgen dat het in een conditie blijft waarbij het in staat is zijn functie uit te blijven voeren zoals vereist. (bron: Lexicon Circulair Bouwen) en gehandhaafd door een non-profitorganisatie op basisHet gedeelte van het dijklichaam dat de ondergrond vormt voor een granulair filter of een geotextiel. van openlijk toegankelijke besluitvorming-procedures voor alle geïnteresseerde partijen, op democratische grondslag; De standaardEen norm of standaard is een document met erkende afspraken, specificaties of criteria over een product, een dienst of een methode. is gepubliceerd en over de specificaties kan vrijelijk, of tegen een nominale bijdrage, worden beschikt; Het intellectueel eigendom van, en mogelijke patenten op de gehele standaardEen norm of standaard is een document met erkende afspraken, specificaties of criteria over een product, een dienst of een methode. of delen daarvan, zijn onherroepelijk vrijgesteld van licentierechten; Er zijn geen beperkingen omtrent het hergebruik van de standaardEen norm of standaard is een document met erkende afspraken, specificaties of criteria over een product, een dienst of een methode..

Het gebruik van open standaardenEen open standaard (of norm) is publiekelijk beschikbaar. De specificaties van de standaard mogen vrij van licentierechten worden toegepast, gebruikt en gehanteerd. wordt inmiddels ook door de Europese CommissieGroep personen aan wie een bepaalde opdracht wordt gegeven. als beleidHet geheel van gemaakte bestuurlijke keuzen. genomen. Om standaardisatie binnen de overheidEen overheid die bepaalde taken uitvoert binnen een bepaald ruimtelijk gebied of op een bepaald inhoudelijk gebied. De belangrijkste openbare lichamen zijn het Rijk, de provincies, de gemeenten en de waterschappen. te bewerkstelligen is in 2006 het College en het Forum Standaardisatie ingesteld. De Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (NORA), die ook door Forum en College werden uitgedragen, schrijft bij voorkeur open standaardenEen open standaard (of norm) is publiekelijk beschikbaar. De specificaties van de standaard mogen vrij van licentierechten worden toegepast, gebruikt en gehanteerd. voor.
Voorbeeldhttps://nl.wikibooks.org/wiki/Open_standaarden
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://nl.wikipedia.org/wiki/Open_standaard

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
open standaardEen open standaard (of norm) is publiekelijk beschikbaar. De specificaties van de standaard mogen vrij van licentierechten worden toegepast, gebruikt en gehanteerd.Breder
  • standaard (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
open standaardEen open standaard (of norm) is publiekelijk beschikbaar. De specificaties van de standaard mogen vrij van licentierechten worden toegepast, gebruikt en gehanteerd.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt. van

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
Open Geospatial Consortium (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Brederopen standaardEen open standaard (of norm) is publiekelijk beschikbaar. De specificaties van de standaard mogen vrij van licentierechten worden toegepast, gebruikt en gehanteerd.
las (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Gerelateerdopen standaardEen open standaard (of norm) is publiekelijk beschikbaar. De specificaties van de standaard mogen vrij van licentierechten worden toegepast, gebruikt en gehanteerd.
Rdf.jpg