open standaard


Eigenschappen

Voorkeurslabelopen standaard
DefinitieEen open standaard (of norm) is een standaard (norm) die publiekelijk beschikbaar is en waaraan verschillende gebruiksrechten zijn verbonden. De term wordt vooral gebruikt bij hard- en software, omdat juist daar ook veel gesloten standaarden worden gebruikt, waarbij men voor de inzage van de specificaties, een licentie dient aan te vragen.
Synoniemopen standaarden, norm, normen
Toelichting op definitieHet doel van open standaarden is de interoperabiliteit (ook uitwisselbaarheid) tussen verschillende informatiesystemen of gegevensverzamelingen te vergroten en informatie vast te leggen in een toekomstvast formaat. Een neveneffect van open standaarden is meer keuzevrijheid in en daarmee minder kans op een vendor lock-in (afhankelijkheden van de leveranciers).

Het gebruik van open standaarden is onderdeel van het beleid van de Europese Commissie. Om standaardisatie binnen de overheid te bewerkstelligen is in 2006 het College en het Forum Standaardisatie ingesteld. De Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (NORA), die ook door Forum en College werden uitgedragen, schrijft bij voorkeur open standaarden voor. (Wikipedia).

Een open standaard (of norm) is publiekelijk beschikbaar. De specificaties van de standaard mogen vrij van licentierechten worden toegepast, gebruikt en gehanteerd.

De term wordt vooral gebruikt bij hard- en software, omdat juist daar ook veel gesloten standaarden worden gebruikt, waarbij men voor de inzage van de specificaties, een licentie dient aan te vragen.

Het doel van open standaarden is de uitwisselbaarheid tussen verschillende informatiesystemen, of nog belangrijker: gegevensverzamelingen, te vergroten en de mensheid informatie te laten vastleggen in een toekomstvast formaat. Een neveneffect van open standaarden is meer keuzevrijheid in (en daarmee minder afhankelijkheden van) de leveranciers.

Ook het fenomeen “Open Standaard” is min of meer gestandaardiseerd. In ieder geval bestaat er een duidelijke definitie uitgegeven door de EIF (European Internet Foundation), een organisatie die voorstaat dat Europa politiek gehoord wordt in de digitale wereld.

Onder een 'open standaard' verstaan we een standaard die voldoet aan de volgende eisen:

De standaard is geadopteerd en zal worden onderhouden en gehandhaafd door een non-profitorganisatie op basis van openlijk toegankelijke besluitvorming-procedures voor alle geïnteresseerde partijen, op democratische grondslag; De standaard is gepubliceerd en over de specificaties kan vrijelijk, of tegen een nominale bijdrage, worden beschikt; Het intellectueel eigendom van, en mogelijke patenten op de gehele standaard of delen daarvan, zijn onherroepelijk vrijgesteld van licentierechten; Er zijn geen beperkingen omtrent het hergebruik van de standaard. Het gebruik van open standaarden wordt inmiddels ook door de Europese Commissie als beleid genomen. Om standaardisatie binnen de overheid te bewerkstelligen is in 2006 het College en het Forum Standaardisatie ingesteld. De Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (NORA), die ook door Forum en College werden uitgedragen, schrijft bij voorkeur open standaarden voor. (wikibooks)

Afspraken vastgelegd in specificatiedocumenten die beheerd worden in een open standaardisatieproces dat voldoet aan: laagdrempelige beschikbaarheid van documentatie, geen hindernissen op basis van intellectuele eigendomsrechten, inspraakmogelijkheden, en onafhankelijkheid en duurzaamheid van de standaardisatie-organisatie. (provincie Utrecht thesaurus)
Exacte overeenkomsthttps://nl.wikipedia.org/wiki/Open_standaard, https://nl.wikibooks.org/wiki/Open_standaarden, https://www.begrippenxl.nl/Id-16e45820-0566-441b-9396-9934900f4a7b, https://www.forumstandaardisatie.nl/open-standaarden
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
open standaardBreder
open standaardBron van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
NLCS (Begrip)Brederopen standaard
Open Geospatial Consortium (Begrip)Brederopen standaard
Standaard Uitwisseling Formaat (Begrip)Brederopen standaard
aanbevolen standaard (Begrip)Brederopen standaard
verplichte standaarden (Begrip)Brederopen standaard
Gegevenswoordenboek Stedelijk Water (Begrip)Deel vanopen standaard
las (Begrip)Gerelateerdopen standaard
open data (Begrip)Gerelateerdopen standaard
standaarden compliance (Begrip)Gerelateerdopen standaard
Rdf.jpg