document


Eigenschappen

Voorkeurslabeldocument
DefinitieEen bundeling van verschillende vormen van content die als geheel bewerkt kan worden en in bestandsvorm wordt opgeslagen.
Synoniemdocumenten
Toelichting op definitieEen document is typisch een verzameling ongestructureerde data. In technische zin wordt het echter ook gebruikt voor een bestand met gestructureerde data (in bijvoorbeeld JSON formaat). (bron: ArchiXL)


Bij een met een publieke taak belaste instelling berustend schriftelijk stuk of ander materiaal dat gegevens bevat; (bron: Wet hergebruik van overheidsinformatie)

Door een orgaan, persoon of college als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, opgemaakt of ontvangen schriftelijk stuk of ander geheel van vastgelegde gegevens dat naar zijn aard verband houdt met de publieke taak van dat orgaan, die persoon of dat college; (bron: Wet Open Overheid)

Een document is een type product dat gebruikt wordt voor de formele vastlegging van informatie uit een model. (bron: Werkwijzer IA Bouwblokken - Afkortingen en Begrippen, code: EA20)

Gegevens, die in samenhang met vorm, status en typering als eenheid worden behandeld binnen een bepaalde gebruikerscontext (bron: DIM kader voor projectarchivering) altDef: gegevens, die in samenhang met vorm, status en typering als eenheid worden behandeld binnen een bepaalde gebruikerscontext (bron: Taxonomie van documenttypen, code: 3.3)

Geheel van samenhangende gegevens, vastgelegd op een gegevensdrager. (bron: Beheersregeling documentaire informatieverzorging Infrastructuur en Waterstaat) altDef: Het abstracte concept van type document. (bron: Objecttypenbibliotheek Rijkswaterstaat (NL), code: dt00000)

Informatie (3.8.2) en de drager waarop zij is vastgelegd (bron: Kwaliteitsmanagementsystemen - Grondbeginselen en verklarende woordenlijst)

<ondergrond> document in welke vorm dan ook met voor de registratie ondergrond relevante gegevens; (bron: Besluit basisregistratie ondergrond)

Vaste en gestructureerde hoeveelheid informatie die als een eenheid kan worden beheerd en uitgewisseld tussen gebruikers en systemen (vertaald uit ICDD-1) (bron: Informatiemodel Grip)

Verzameling gegevens vastgelegd op een gegevensdrager. Dit kan zijn in schriftelijke vorm op papier of digitaal, maar ook op bijvoorbeeld een microfiche (bron: Wikipedia, de vrije encyclopedie (NL))

(bron: ABDL)
Exacte overeenkomsthttps://begrippen.archixl.nl/archixl/nl/page/Document, http://www.rws.nl/abdl#DEF-0977
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
documentBreder
documentBron van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
beleidsnotitie (Begrip)Brederdocument
bewijs (Begrip)Brederdocument
vastlegging (Begrip)Brederdocument
Documentaire Informatie Voorziening (Begrip)Gerelateerddocument
Rdf.jpg