registratie

Eigenschappen

VoorkeurslabelregistratieDit zijn systematische en meestal in een informatiesysteem opgeslagen beschrijvingen van instanties van concepten.
DefinitieEen voortdurend bijgehouden bestandEen elektronisch bestand (computerbestand), kortweg bestand (Engels: file) is een geordende verzameling van gegevens in elektronische vorm, die door het elektronische apparaat (computer, smartphone, digitale videorecorder en dergelijke) onder één naam kan worden behandeld en aangesproken. van gegevens over personen of zakenVoor menselijke beheersing vatbaar stoffelijk object.. De gegevens zijn afgeleid uit bescheiden zoals opgenomen in een register. Een registratieDit zijn systematische en meestal in een informatiesysteem opgeslagen beschrijvingen van instanties van concepten. bevat (een deel van de) gegevens uit documentenEen bundeling van verschillende vormen van content die als geheel bewerkt kan worden en in bestandsvorm wordt opgeslagen..
SynoniemregistratiesDit zijn systematische en meestal in een informatiesysteem opgeslagen beschrijvingen van instanties van concepten., register, registers
Toelichting op definitieDit zijn systematische en meestal in een informatiesysteemEen informatiesysteem is een systeem waarmee informatie over objecten of personen beheerd - verzameld, bewerkt, geanalyseerd, geïntegreerd en gepresenteerd - kan worden. opgeslagen beschrijvingen van instantiesOrganisatorische eenheid voor de uitoefening van een bepaalde functie die niet aan het bestaan en de belangen van een individueel persoon is gebonden en een afgescheiden vermogen met eigen aansprakelijkheid bezit en een eigen bestaan leidt. van conceptenMentale representatie van een soort ding..

DocumentEen bundeling van verschillende vormen van content die als geheel bewerkt kan worden en in bestandsvorm wordt opgeslagen. waarin behaalde resultatenVerzameling waarden, die tijdens een inwinning aan objecten gemeten of zijn berekend. kenbaar zijn gemaakt of waarin het bewijs wordt geleverd van uitgevoerde activiteitenEen activiteit is een handeling of gebeurtenis uitgevoerd door een natuurverschijnsel of organisme(n)..

Dynamische managementManagement (Engels leenwoord) of bedrijfsvoering, is het besturen van een onderneming of organisatie. product waarin informatie over de projectvoortgang wordt bijgehouden.

DocumentEen bundeling van verschillende vormen van content die als geheel bewerkt kan worden en in bestandsvorm wordt opgeslagen. waarin gegevens over personen of zakenVoor menselijke beheersing vatbaar stoffelijk object. worden vastgelegd of bijgehouden (bronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Geconcentreerde uitstroming van kwelwater.: NEN 2084) DocumentEen bundeling van verschillende vormen van content die als geheel bewerkt kan worden en in bestandsvorm wordt opgeslagen. waarin gegevens over personen of zakenVoor menselijke beheersing vatbaar stoffelijk object. worden vastgelegd of bijgehouden (bronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Geconcentreerde uitstroming van kwelwater.: Objecttypenbibliotheek Rijkswaterstaat (NL))

Formele gegevensverzamelingEen gegevensverzameling of dataset is een verzameling van gegevens (data), meestal gepresenteerd in tabelvorm. die door de Projectmanager wordt gemanaged en waarvoor overeenstemming met de Stuurgroep nodig is wat betreft hun format, samenstelling en gebruik. PRINCE2 kent drie registers: Issueregister, Risicoregister en Kwaliteitsregister. (bronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Geconcentreerde uitstroming van kwelwater.: PRINCE2 - Glossary of Terms English - Dutch)
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://www.begrippenxl.nl/dso/nl/page/Registratie, http://www.rws.nl/abdl#DEF-3107, http://www.rws.nl/abdl#DEF-3106

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
registratieDit zijn systematische en meestal in een informatiesysteem opgeslagen beschrijvingen van instanties van concepten.Breder
  • dataset (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
registratieDit zijn systematische en meestal in een informatiesysteem opgeslagen beschrijvingen van instanties van concepten.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt. van

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
basisregistratie (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederregistratieDit zijn systematische en meestal in een informatiesysteem opgeslagen beschrijvingen van instanties van concepten.
beheersregister (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederregistratieDit zijn systematische en meestal in een informatiesysteem opgeslagen beschrijvingen van instanties van concepten.
kernregistratie (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederregistratieDit zijn systematische en meestal in een informatiesysteem opgeslagen beschrijvingen van instanties van concepten.
legger (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederregistratieDit zijn systematische en meestal in een informatiesysteem opgeslagen beschrijvingen van instanties van concepten.
procesregistratie (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederregistratieDit zijn systematische en meestal in een informatiesysteem opgeslagen beschrijvingen van instanties van concepten.
registratief gebied (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederregistratieDit zijn systematische en meestal in een informatiesysteem opgeslagen beschrijvingen van instanties van concepten.
samenhangende objectenregistratie (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederregistratieDit zijn systematische en meestal in een informatiesysteem opgeslagen beschrijvingen van instanties van concepten.
Rdf.jpg