dataset

Eigenschappen

VoorkeurslabeldatasetEen gegevensverzameling of dataset is een verzameling van gegevens (data), meestal gepresenteerd in tabelvorm.
DefinitieEen gegevensverzamelingEen gegevensverzameling of dataset is een verzameling van gegevens (data), meestal gepresenteerd in tabelvorm. of datasetEen gegevensverzameling of dataset is een verzameling van gegevens (data), meestal gepresenteerd in tabelvorm. is een verzameling van gegevens (dataWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat.), meestal gepresenteerd in tabelvorm.
SynoniemdatasetsEen gegevensverzameling of dataset is een verzameling van gegevens (data), meestal gepresenteerd in tabelvorm., gegevensverzamelingEen gegevensverzameling of dataset is een verzameling van gegevens (data), meestal gepresenteerd in tabelvorm., gegevensverzamelingenEen gegevensverzameling of dataset is een verzameling van gegevens (data), meestal gepresenteerd in tabelvorm.
Toelichting op definitieElke kolom vertegenwoordigt een bepaalde variabele. Elke rij komt overeen met een bepaald lid van de gegevensverzamelingEen gegevensverzameling of dataset is een verzameling van gegevens (data), meestal gepresenteerd in tabelvorm. in kwestie. Deze rij bevat de waarden voor elk van de variabelen, of attributenEigenschap die we willen vastleggen over een entiteittype. Zie ook CI-type en entiteittype., voor dit lid, bijvoorbeeld lengte en gewicht of ook willekeurige getallen. Elke waarde staatHiërarchische politieke organisatie die gezag uitoefent over een bevolking binnen een bepaald grondgebeid, gelegitimeerd door een vorm van recht, waarvan de naleving wordt afgedwongen met een monopolie op het gebruik van geweld. bekend als een datum. De gegevensverzamelingEen gegevensverzameling of dataset is een verzameling van gegevens (data), meestal gepresenteerd in tabelvorm. kan gegevens voor een of meerEen massa stilstaand landoppervlaktewater. leden bevatten, overeenkomend met het aantal rijen.

Een gegevensverzamelingEen gegevensverzameling of dataset is een verzameling van gegevens (data), meestal gepresenteerd in tabelvorm. niet in tabelvorm kan de vormIn het algemeen is een vorm hoe een voorwerp zintuiglijk (tast, zicht, enzovoorts) op de mens overkomt, bijvoorbeeld cirkel, vierkant, rechthoek, ovaal, driehoek. hebben van een karakterstring, zoals een XMLExtensible Markup Language (XML) is een standaard van het World Wide Web Consortium voor de syntaxis van formele opmaaktalen waarmee men gestructureerde gegevens kan weergeven in de vorm van platte tekst. Deze presentatie is zowel machineleesbaar als leesbaar voor de mens. Het XML-formaat wordt gebruikt om gegevens op te slaan (zoals in het OpenDocument-formaat) en om gegevens over het internet te versturen.-bestandEen elektronisch bestand (computerbestand), kortweg bestand (Engels: file) is een geordende verzameling van gegevens in elektronische vorm, die door het elektronische apparaat (computer, smartphone, digitale videorecorder en dergelijke) onder één naam kan worden behandeld en aangesproken..

Een verzameling van data die als geheel wordt verwerkt. (ArchiXL)

Datasets kunnen op allerlei abstractieniveaus worden gezien. Datasets die een gemeenschappelijk datamodelMet een datamodel, of gegevensmodel, wordt beschreven hoe de gegevens in een informatiesysteem gestructureerd zijn. hanteren worden ook welGeconcentreerde uitstroming van kwelwater. een datasetEen gegevensverzameling of dataset is een verzameling van gegevens (data), meestal gepresenteerd in tabelvorm. serie genoemd.
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://nl.wikipedia.org/wiki/Dataset, https://begrippen.archixl.nl/archixl/nl/page/Dataset
Afbeelding vandataset

DatasetEen gegevensverzameling of dataset is een verzameling van gegevens (data), meestal gepresenteerd in tabelvorm. met gegevens over duikersEen kokervormige constructie met als doel de wederzijdse verbinding tussen oppervlaktewater te waarborgen, waarbij in principe de bodem van de waterloop, in tegenstelling tot die van de brug, wordt onderbroken.

GUID-9C4B8115-1537-4325-B37A-C4754A1823E1-web.png

GIS-layers-model-wwwgembcca.png

Datasets.

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
datasetEen gegevensverzameling of dataset is een verzameling van gegevens (data), meestal gepresenteerd in tabelvorm.Breder
  • data-object (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
  • gegeven (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
datasetEen gegevensverzameling of dataset is een verzameling van gegevens (data), meestal gepresenteerd in tabelvorm.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt. van
datasetEen gegevensverzameling of dataset is een verzameling van gegevens (data), meestal gepresenteerd in tabelvorm.Gerelateerd
  • Gegevens Knooppunt Groningen (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
Publieke Dienstverlening Op de Kaart (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederdatasetEen gegevensverzameling of dataset is een verzameling van gegevens (data), meestal gepresenteerd in tabelvorm.
brondata (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederdatasetEen gegevensverzameling of dataset is een verzameling van gegevens (data), meestal gepresenteerd in tabelvorm.
registratie (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederdatasetEen gegevensverzameling of dataset is een verzameling van gegevens (data), meestal gepresenteerd in tabelvorm.
datamodel (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerddatasetEen gegevensverzameling of dataset is een verzameling van gegevens (data), meestal gepresenteerd in tabelvorm.
Rdf.jpg