definitie


Eigenschappen

Voorkeurslabeldefinitie
DefinitieBeschrijving van de generieke kenmerken waarover een object dient te beschikken om te worden geclassificeerd als instantie van een specifiek objecttype.
Synoniemdefinities
Toelichting op definitie(bron: Opstellen van een objectenboom / ABDL)


Een definitie is een samenvattende omschrijving van de kenmerken van een begrip, zodat het niet met een ander verward kan worden. Een goede definitie is niet circulair; zij bevat geen termen die synoniem zijn met het te omschrijven begrip. Zo mag 'verwarming' niet worden gedefinieerd als iets dat verwarmt.

In de taalkunde wordt het te definiëren begrip het definiendum (meervoud: definienda) genoemd, de beschrijving zelf heet het definiens (meervoud: definientia). Een globale definitie kan vaak met een kort definiens toe, maar is minder specifiek dan een exacte. Er wordt ook onderscheid gemaakt tussen een gewone definitie en een stipulatieve definitie. Bij een stipulatieve definitie gebruikt men de gewone definitie maar past hem aan, aan de specifieke situatie. (bron: Wikipedia)
Exacte overeenkomsthttp://www.rws.nl/abdl#DEF-0895, https://nl.wikipedia.org/wiki/Definitie
Afbeelding van520px-Van_Dale_Dictionary.JPG
De Van Dale is een Nederlandstalig woordenboek waarin onder meer lexicale definities worden gegeven.
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
definitieBreder
definitieBron van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Rdf.jpg