omschrijving


Eigenschappen

Voorkeurslabelomschrijving
DefinitieNadere aanduiding omtrent een in de administratie opgenomen object of fenomeen
Synoniemomschrijvingen
Toelichting op definitieDeze entiteit kan (meerdere malen) aan willekeurige andere entiteiten in de Gegevensstandaard Water worden gekoppeld. (bron: Aquo / DIV)


Een beschrijving is het geven van een samenhangende opsomming van alles wat men aan het te beschrijven persoon, object (voorwerp), begrip of proces kan waarnemen. Een beschrijving kan de basis vormen voor een verklaring en voorspelling.

In de wetenschap vormt de beschrijving de eerste trap van de wetenschappelijke verwerking van ervaring, waarop de waarnemingen in taal worden uitgedrukt. De beschrijving kan men zien als een grondvorm van kennisverwerving. De beschrijvende wetenschap streeft ernaar vanuit de beschrijving, het beschrevene te ordenen of te classificeren en te verklaren en aldus de beschrijving op te vangen door theorie.

In een wetenschappelijke beschrijving dient men:

  • diagnose: zoveel onderscheidende, diagnostische kenmerken en optredende verschijnselen van een soort op te sommen, dat men in staat wordt gesteld elk individu behorende bij die soort te herkennen (identificatie, determinatie).
  • een samenhangende en volledige opsomming geven van alles, wat men aan dit voorwerp of aan dat proces kan waarnemen.
Een beschrijving kan gemaakt worden in de vorm van een notatie. (bron: Wikipedia)
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-bc62340b-3e99-403d-a7bb-7a581da3fb19, https://nl.wikipedia.org/wiki/Beschrijving
Afbeelding van390px-Beschrijving_oude_wijnpers.JPG
Beschrijving van een oude wijnpers.
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
omschrijvingBreder
omschrijvingBron van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Rdf.jpg