Wikipedia

Eigenschappen

VoorkeurslabelWikipediaWikipedia is een online encyclopedie die ernaar streeft inhoud te bieden die vrij herbruikbaar, objectief en verifieerbaar is.
DefinitieWikipediaWikipedia is een online encyclopedie die ernaar streeft inhoud te bieden die vrij herbruikbaar, objectief en verifieerbaar is. is een online encyclopedie die ernaar streeft inhoud te bieden die vrij herbruikbaar, objectiefEen fotografisch objectief is het onderdeel van een fotocamera, dat dient om een object op de film of de beeldsensor af te beelden. Het objectief wordt op het te fotograferen object gericht. en verifieerbaar is.
SynoniemwikipediaWikipedia is een online encyclopedie die ernaar streeft inhoud te bieden die vrij herbruikbaar, objectief en verifieerbaar is., wikiEen applicatie die gebruikers zelf in staat stelt om data te bewerken.Wikipedia is een online encyclopedie die ernaar streeft inhoud te bieden die vrij herbruikbaar, objectief en verifieerbaar is., WikiEen applicatie die gebruikers zelf in staat stelt om data te bewerken.Wikipedia is een online encyclopedie die ernaar streeft inhoud te bieden die vrij herbruikbaar, objectief en verifieerbaar is.
Toelichting op definitieHet projectSet samenhangende werkzaamheden met een specifiek einddoel. is gebouwdDe zakelijk gerechtigden tot gebouwde onroerende zaken, binnen het beheergebied van het waterschap, veelal huizenbezitters. op vijf zuilenElk rechtopstaand lichaam van aanmerkelijk groter lengte dan breedte - kolom. De Nederlandstalige versie startte op 19 juni 2001 en is, gemeten naar het aantal lemma's, met ongeveer 2 miljoen artikelen de op vijf na grootste taalversie. Iedereen kan direct online inhoud publiceren, met inachtneming van de basisregels zoals die met betrekking tot de neutraliteit van de inhoud. Er zijn veel hulppagina's beschikbaar. Er is ook een snelcursus voor nieuwe gebruikers, onder meerEen massa stilstaand landoppervlaktewater. over het creëren of het bewerken van een artikel.
Voorbeeldhttps://nl.wikipedia.org/wiki/Watergang_(wateroppervlak)
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://nl.wikipedia.org/wiki/Hoofdpagina
Afbeelding vanWikipedia

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
WikipediaWikipedia is een online encyclopedie die ernaar streeft inhoud te bieden die vrij herbruikbaar, objectief en verifieerbaar is.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
semantische wiki (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederWikipediaWikipedia is een online encyclopedie die ernaar streeft inhoud te bieden die vrij herbruikbaar, objectief en verifieerbaar is.
Rdf.jpg