project


Eigenschappen

Voorkeurslabelproject
DefinitieEen bundeling van bij elkaar behorende onderzoeksactiviteiten en middelen (personeel, financieel, materieel) in de tijd uitgezet voor de uitvoering van een onderzoek.
Synoniemprojecten
Toelichting op definitie(bron: RWS-A, 1997: Informatieplan Water, 1987 / Aquo / DIV)


Set samenhangende werkzaamheden met een specifiek einddoel. In de hydrologie bijvoorbeeld een modelstudie. (bron: Dedication / Aquo).

Ad-hoc groepering van voorkomens van entiteiten ten behoeve van een speciaal doel (project). (bron: DIV)

  • a. het bouwen van bouwwerken of de totstandbrenging van installaties of werken,
  • b. andere activiteiten die onderdelen van de fysieke leefomgeving wijzigen, inclusief activiteiten voor de winning van delfstoffen; (bron: Omgevingswet)


  • de uitvoering van bouwwerken of de totstandbrenging van andere installaties of werken, * andere ingrepen in natuurlijk milieu of landschap, inclusief de ingrepen voor de ontginning van bodemschatten; (bron: Richtlijn betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten (projectmer-richtlijn))


Een tijdelijke organisatie die is opgezet met als doel om een of meer producten te leveren volgens een afgesproken Business case. (bron: PRINCE2 - Glossary of Terms English - Dutch)

Opzichzelfstaand proces (3.4.1) dat bestaat uit een geheel van gecoördineerde en beheerste activiteiten met start- en einddata, die worden ondernomen om een doelstelling (3.7.1) te halen gericht op het voldoen aan specifieke eisen (3.6.4), inclusief randvoorwaarden met betrekking tot tijd, kosten en middelen (bron: Informatiemodel Grip)

Tijdelijke organisatie die is opgezet met als doel één of meer bedrijfsproducten op te leveren volgens een gespecificeerde Business Case (definitie Prince2). (bron: Handboek Portfoliomanagement Rijk)

Werk dat in de omgeving van stakeholders plaatsvindt. (bron: RWS Intranet - LIOM 2.0 Uitleg over terminologie en gebruik)

Opzichzelfstaand proces (3.4.1) dat bestaat uit een geheel van gecoördineerde en beheerste activiteiten met start- en einddata, die worden ondernomen om een doelstelling (3.7.1) te halen gericht op het voldoen aan specifieke eisen (3.6.4), inclusief randvoorwaarden met betrekking tot tijd, kosten en middelen (bron: Kwaliteitsmanagementsystemen - Grondbeginselen en verklarende woordenlijst)

(bron: ABDL)
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-b49eb008-9778-474c-baf8-82709ca0749e, https://www.aquo.nl/index.php/Id-69c0cb4a-5173-4479-925c-4521e5731136, http://www.rws.nl/abdl#DEF-2963
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
projectBreder
projectBron van
projectLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
basis taak complexiteit (Begrip)Brederproject
projectinhoud (Begrip)Brederproject
Rdf.jpg