overeenkomst


Eigenschappen

Voorkeurslabelovereenkomst
DefinitieObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.
Synoniemovereenkomsten
Toelichting op definitie(bron: Verwijzend en verklarend juridisch woordenboek, N.E. Algra en H.R.W. Gokkel, 1995 / Artikel 6:213 BW / Aquo / DIV)


Afspraak tussen twee partijen waarbij kenmerkend is dat men zich vooraf bindt aan de te leveren prestaties. (bron: NEN 2084)

Meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan. (art. 6:213 lid 1 BW) (bron: Burgerlijk Wetboek Boek 6, Verbintenissenrecht) (bron: ABDL)

Zakelijke of goederenrechtelijke overeenkomst die ten doel heeft een goed over te dragen of een beperkt recht te vestigen of teniet te doen gaan, zulks onder de in de daarvoor in de wet voorgeschreven formaliteiten. (bron: DIV)
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-90a7e9b2-f429-4d5f-8caa-af1fb97ca0cd, http://www.rws.nl/abdl#DEF-2717
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
overeenkomstBreder
overeenkomstBron van
overeenkomstGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
aanneming (Begrip)Brederovereenkomst
contract (Begrip)Brederovereenkomst
convenant (Begrip)Brederovereenkomst
financiële verplichting (Begrip)Brederovereenkomst
huurovereenkomst (Begrip)Brederovereenkomst
internationaalrechtelijke verplichting (Begrip)Brederovereenkomst
koopovereenkomst (Begrip)Brederovereenkomst
milieueffectrapportageplicht (Begrip)Brederovereenkomst
overeengekomen lage rivierstand (Begrip)Brederovereenkomst
overeengekomen lage waterstand (Begrip)Brederovereenkomst
overheidsopdracht (Begrip)Brederovereenkomst
overige overeenkomst (Begrip)Brederovereenkomst
pacht (Begrip)Brederovereenkomst
protocol (Begrip)Brederovereenkomst
verplichting (Begrip)Brederovereenkomst
waakvlamovereenkomst (Begrip)Brederovereenkomst
procedure (Begrip)Gerelateerdovereenkomst
vergunning/recht/overeenkomst (Begrip)Gerelateerdovereenkomst
Rdf.jpg