overeenkomst

Eigenschappen

Voorkeurslabelovereenkomst
DefinitieObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.
Toelichting op definitieAfspraak tussen twee partijen waarbij kenmerkend is dat men zich vooraf bindt aan de te leveren prestaties. (bron: NEN 2084)


Meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan. (art. 6:213 lid 1 BW) (bron: Burgerlijk Wetboek Boek 6, Verbintenissenrecht)
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-90a7e9b2-f429-4d5f-8caa-af1fb97ca0cd, http://www.rws.nl/abdl#DEF-2717

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
overeenkomstBreder
overeenkomstBron van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
aanneming (Begrip)Brederovereenkomst
contract (Begrip)Brederovereenkomst
convenant (Begrip)Brederovereenkomst
financiële verplichting (Begrip)Brederovereenkomst
huurovereenkomst (Begrip)Brederovereenkomst
internationaalrechtelijke verplichting (Begrip)Brederovereenkomst
koopovereenkomst (Begrip)Brederovereenkomst
milieueffectrapportageplicht (Begrip)Brederovereenkomst
overheidsopdracht (Begrip)Brederovereenkomst
protocol (Begrip)Brederovereenkomst
verplichting (Begrip)Brederovereenkomst
procedure (Begrip)Gerelateerdovereenkomst
Rdf.jpg