Aquo begrippen

Eigenschappen

VoorkeurslabelAquo begrippen
DefinitieBetreft begrippen die uit de Aquo thesaurus komen.
Bronhttp://www.aquo.nl

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten

Link naar collectie : Aquo begrippen

Andere informatiebronnen

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
1% norm (Begrip)Bron vanAquo begrippen
1d-alfanumerieke-constante (Begrip)Bron vanAquo begrippen
1d-berekening (Begrip)Bron vanAquo begrippen
1d-bodemsprong (Begrip)Bron vanAquo begrippen
1d-brugpijler (Begrip)Bron vanAquo begrippen
1d-constante (Begrip)Bron vanAquo begrippen
1d-duiker (Begrip)Bron vanAquo begrippen
1d-dwarsprof-hoogte-breedte-rel (Begrip)Bron vanAquo begrippen
1d-dwarsprofiel (Begrip)Bron vanAquo begrippen
1d-dwarsprofiel-cirkelboog (Begrip)Bron vanAquo begrippen
1d-dwarsprofiel-lijn (Begrip)Bron vanAquo begrippen
1d-dwarsprofiel-trapezium (Begrip)Bron vanAquo begrippen
1d-functie(t) (Begrip)Bron vanAquo begrippen
1d-functie(u) (Begrip)Bron vanAquo begrippen
1d-gebied (Begrip)Bron vanAquo begrippen
1d-gemaal (Begrip)Bron vanAquo begrippen
1d-hevel (Begrip)Bron vanAquo begrippen
1d-interne randvoorwaarde (Begrip)Bron vanAquo begrippen
1d-knooppunt (Begrip)Bron vanAquo begrippen
1d-kunstwerk (Begrip)Bron vanAquo begrippen
1d-kunstwerkpunt (Begrip)Bron vanAquo begrippen
1d-lozingspunt (Begrip)Bron vanAquo begrippen
1d-qh-relatie (Begrip)Bron vanAquo begrippen
1d-randknooppunt (Begrip)Bron vanAquo begrippen
1d-rekenpunt (Begrip)Bron vanAquo begrippen
1d-schematisatie (Begrip)Bron vanAquo begrippen
1d-schematisatiepunt (Begrip)Bron vanAquo begrippen
1d-schuifstuw (Begrip)Bron vanAquo begrippen
1d-segment (Begrip)Bron vanAquo begrippen
1d-segmentpunt (Begrip)Bron vanAquo begrippen
1d-segmentpunt-relatie (Begrip)Bron vanAquo begrippen
1d-startwaarde (Begrip)Bron vanAquo begrippen
1d-stuurwaarde (Begrip)Bron vanAquo begrippen
1d-stuw (Begrip)Bron vanAquo begrippen
1d-stuw-uitgebreid (Begrip)Bron vanAquo begrippen
1d-stuwduiker (Begrip)Bron vanAquo begrippen
1d-tijdreeks (Begrip)Bron vanAquo begrippen
1d-uitvoerpunt (Begrip)Bron vanAquo begrippen
1d-uitvoerpunt-instelling (Begrip)Bron vanAquo begrippen
1d-uitvoertraject (Begrip)Bron vanAquo begrippen
1d-uitvoerwaarde (Begrip)Bron vanAquo begrippen
1d-vak (Begrip)Bron vanAquo begrippen
1d-vak afstand (Begrip)Bron vanAquo begrippen
1d-vak-uitvoertraject (Begrip)Bron vanAquo begrippen
5-jaarlijkse toetsing (Begrip)Bron vanAquo begrippen
ARAN meting (Begrip)Bron vanAquo begrippen
Actueel Hoogtebestand Nederland (Begrip)Bron vanAquo begrippen
Algemene Nederlandse Wielrijders Bond (Begrip)Bron vanAquo begrippen
Algemene bepalingen regelgeving, wet en verordening (Begrip)Bron vanAquo begrippen
Aquo-model (Begrip)Bron vanAquo begrippen
Aquo-standaard (Begrip)Bron vanAquo begrippen
Benningsloot (Gebied)Bron vanAquo begrippen
Besluit Ontgrondingen in Rijkswateren (Begrip)Bron vanAquo begrippen
CEMT-classificatie (Begrip)Bron vanAquo begrippen
Centrale Distributie Laag (Begrip)Bron vanAquo begrippen
Chemical Abstracts Service registry number (Begrip)Bron vanAquo begrippen
DIN opgelost anorganisch stikstof (Begrip)Bron vanAquo begrippen
DON opgelost organisch stikstof (Begrip)Bron vanAquo begrippen
Deltawet (Begrip)Bron vanAquo begrippen
Differentiële Global Position System (Begrip)Bron vanAquo begrippen
Duitse hardheid (Begrip)Bron vanAquo begrippen
EEQ17b-estradiol equivalenten (Begrip)Bron vanAquo begrippen
Europese kaderrichtlijn water (Begrip)Bron vanAquo begrippen
GLONASS (Begrip)Bron vanAquo begrippen
Galileo (Begrip)Bron vanAquo begrippen
Geohydrologie (Begrip)Bron vanAquo begrippen
Global Navigation Satellite System (Begrip)Bron vanAquo begrippen
Global Positioning System (Begrip)Bron vanAquo begrippen
Het Internationale Stelsel van Eenheden (Begrip)Bron vanAquo begrippen
Het Waterschapshuis (Begrip)Bron vanAquo begrippen
Informatiehuis Water (Begrip)Bron vanAquo begrippen
Informatiemodel Metingen (Begrip)Bron vanAquo begrippen
Informatiemodel Water Kern (Begrip)Bron vanAquo begrippen
Informatiemodel Water Normen (Begrip)Bron vanAquo begrippen
Informatiemodel Water Profielen (Begrip)Bron vanAquo begrippen
Kadaster (Begrip)Bron vanAquo begrippen
Laboratorium Waterschap Hunze en Aa's (Begrip)Bron vanAquo begrippen
NAP-daling (Begrip)Bron vanAquo begrippen
NCS (Begrip)Bron vanAquo begrippen
NDVI methode (Begrip)Bron vanAquo begrippen
NH4+(-N) ammonium (Begrip)Bron vanAquo begrippen
Natura 2000-gebied (Begrip)Bron vanAquo begrippen
Nederlandse grootte eenheid (Begrip)Bron vanAquo begrippen
Normaal Amsterdams Peil (Begrip)Bron vanAquo begrippen
PON particulair gebonden organisch stikstof (Begrip)Bron vanAquo begrippen
Rijkswaterstaat (Begrip)Bron vanAquo begrippen
Scheepvaartverkeerscentrum (Begrip)Bron vanAquo begrippen
Tweede Algemene Waterpassing (Begrip)Bron vanAquo begrippen
Volkert-Bakker methode (Begrip)Bron vanAquo begrippen
Waterwet (Begrip)Bron vanAquo begrippen
a-mesosaproob (Begrip)Bron vanAquo begrippen
aalgoot (Begrip)Bron vanAquo begrippen
aandeel waarde bebouwd (Begrip)Bron vanAquo begrippen
aangeslibd land (Begrip)Bron vanAquo begrippen
aangifte (Begrip)Bron vanAquo begrippen
aangifte procedure (Begrip)Bron vanAquo begrippen
aangifteformulier (Begrip)Bron vanAquo begrippen
aanlandige wind (Begrip)Bron vanAquo begrippen
aanleg (Begrip)Bron vanAquo begrippen
aanleghoogte (Begrip)Bron vanAquo begrippen
aanlegplaats (Begrip)Bron vanAquo begrippen
aanlegvergunningenregime (Begrip)Bron vanAquo begrippen
aanleiding verkeersongeval (Begrip)Bron vanAquo begrippen
aanloopsnelheid (Begrip)Bron vanAquo begrippen
aanmaning (Begrip)Bron vanAquo begrippen
aannames van dupuit (Begrip)Bron vanAquo begrippen
aanneming (Begrip)Bron vanAquo begrippen
aanpassing (Begrip)Bron vanAquo begrippen
aanslag type (Begrip)Bron vanAquo begrippen
aanslagbedrag (Begrip)Bron vanAquo begrippen
aanslagbiljet (Begrip)Bron vanAquo begrippen
aanslagbiljet bedrag (Begrip)Bron vanAquo begrippen
aanslagnummer (Begrip)Bron vanAquo begrippen
aanslagpeil pomp gemaal (Begrip)Bron vanAquo begrippen
aanslagregel (Begrip)Bron vanAquo begrippen
aansluitconstructie (Begrip)Bron vanAquo begrippen
aantal (Begrip)Bron vanAquo begrippen
aantal inwoners equivalenten (Begrip)Bron vanAquo begrippen
aantasting (Begrip)Bron vanAquo begrippen
aantoonbaarheidsgrens (Begrip)Bron vanAquo begrippen
aanvaardbare dagelijkse dosis (Begrip)Bron vanAquo begrippen
aanvang condities ijking (Begrip)Bron vanAquo begrippen
aanvaring (Begrip)Bron vanAquo begrippen
aanvoeren (Begrip)Bron vanAquo begrippen
aanvoergebied (Begrip)Bron vanAquo begrippen
aanvoersloot (Begrip)Bron vanAquo begrippen
aanvoervak (Begrip)Bron vanAquo begrippen
aanvraag vergunning (Begrip)Bron vanAquo begrippen
aanvullende waterbehoefte (Begrip)Bron vanAquo begrippen
aanwas (Begrip)Bron vanAquo begrippen
aanwezige pompovercapaciteit (Begrip)Bron vanAquo begrippen
aanzegging (Begrip)Bron vanAquo begrippen
aardgasleiding (Begrip)Bron vanAquo begrippen
aardkorst (Begrip)Bron vanAquo begrippen
aardlaag (Begrip)Bron vanAquo begrippen
abiotisch (Begrip)Bron vanAquo begrippen
abrasie (Begrip)Bron vanAquo begrippen
absolute saliniteit (Begrip)Bron vanAquo begrippen
absolute waterdruk (Begrip)Bron vanAquo begrippen
absoluut stelsel (Begrip)Bron vanAquo begrippen
absoluutheid (Begrip)Bron vanAquo begrippen
abstracte klasse (Begrip)Bron vanAquo begrippen
abundant (Begrip)Bron vanAquo begrippen
abundantie (Begrip)Bron vanAquo begrippen
achtergrondwaarde (Begrip)Bron vanAquo begrippen
achterland (Begrip)Bron vanAquo begrippen
achterloopsheid (Begrip)Bron vanAquo begrippen
acoustic doppler current profiler (Begrip)Bron vanAquo begrippen
acrylonitril butadieen styreen (Begrip)Bron vanAquo begrippen
actiecentrum (Begrip)Bron vanAquo begrippen
actief beheer (Begrip)Bron vanAquo begrippen
actief biologisch beheer (Begrip)Bron vanAquo begrippen
actief bodembeheer (Begrip)Bron vanAquo begrippen
actief peilbeheer (Begrip)Bron vanAquo begrippen
actief slibinstallatie (Begrip)Bron vanAquo begrippen
actiefkoolfiltraat (Begrip)Bron vanAquo begrippen
actiefslibtank (Begrip)Bron vanAquo begrippen
actieve gronddruk (Begrip)Bron vanAquo begrippen
actieve gronddrukcoëfficiënt (Begrip)Bron vanAquo begrippen
actueel risico (Begrip)Bron vanAquo begrippen
actuele gebruiksfunctie (Begrip)Bron vanAquo begrippen
acute toxiteit (Begrip)Bron vanAquo begrippen
additionele berging (Begrip)Bron vanAquo begrippen
administratief beheer (Begrip)Bron vanAquo begrippen
administratief gebied (Begrip)Bron vanAquo begrippen
administratief voorschrift (Begrip)Bron vanAquo begrippen
adres (Begrip)Bron vanAquo begrippen
adsorptie (Begrip)Bron vanAquo begrippen
adsorptiecomplex (Begrip)Bron vanAquo begrippen
adult (Begrip)Bron vanAquo begrippen
advectie (Begrip)Bron vanAquo begrippen
adventus (Begrip)Bron vanAquo begrippen
advies (Begrip)Bron vanAquo begrippen
adviesaanvraag (Begrip)Bron vanAquo begrippen
af-/aanvoergebied (Begrip)Bron vanAquo begrippen
af-/aanvoervak (Begrip)Bron vanAquo begrippen
afbraak (Begrip)Bron vanAquo begrippen
afgesloten grondwater (Begrip)Bron vanAquo begrippen
afhankelijke factor (Begrip)Bron vanAquo begrippen
afkalven (Begrip)Bron vanAquo begrippen
afkoppelen (Begrip)Bron vanAquo begrippen
aflaatpeil (Begrip)Bron vanAquo begrippen
aflaatput (Begrip)Bron vanAquo begrippen
aflandige wind (Begrip)Bron vanAquo begrippen
afrastering (Begrip)Bron vanAquo begrippen
afscheider (Begrip)Bron vanAquo begrippen
afschuiving (Begrip)Bron vanAquo begrippen
afslag (Begrip)Bron vanAquo begrippen
afslibbaar (Begrip)Bron vanAquo begrippen
afsluiter (Begrip)Bron vanAquo begrippen
afsluiter model (Begrip)Bron vanAquo begrippen
afsluiterput (Begrip)Bron vanAquo begrippen
afsluiting (Begrip)Bron vanAquo begrippen
afsluitmiddel (Begrip)Bron vanAquo begrippen
afsnijding (Begrip)Bron vanAquo begrippen
afstand tot nulpunt waterkering (Begrip)Bron vanAquo begrippen
afstandsaanduiding knooppunt (Begrip)Bron vanAquo begrippen
afstandsbediening (Begrip)Bron vanAquo begrippen
afstroming (Begrip)Bron vanAquo begrippen
afstromingdiagram (Begrip)Bron vanAquo begrippen
afstromingdiepte (Begrip)Bron vanAquo begrippen
aftapput (Begrip)Bron vanAquo begrippen
afvalstof (Begrip)Bron vanAquo begrippen
afvalwater (Begrip)Bron vanAquo begrippen
afvalwater (Begrip)Bron vanAquo begrippen
afvalwater (Begrip)Bron vanAquo begrippen
afvalwaterbehandeling door derden (Begrip)Bron vanAquo begrippen
afvalwaterstroom (Begrip)Bron vanAquo begrippen
afvalwatertransportwerk (Begrip)Bron vanAquo begrippen
afvoer (Begrip)Bron vanAquo begrippen
afvoer tussen de oevers (Begrip)Bron vanAquo begrippen
afvoerbare neerslag (Begrip)Bron vanAquo begrippen
afvoercapaciteit (Begrip)Bron vanAquo begrippen
afvoercoëfficiënt (Begrip)Bron vanAquo begrippen
afvoerduurlijn (Begrip)Bron vanAquo begrippen
afvoeren (Begrip)Bron vanAquo begrippen
afvoerend oppervlak per inwoner (Begrip)Bron vanAquo begrippen
afvoerfrequentie (Begrip)Bron vanAquo begrippen
afvoergebied (Begrip)Bron vanAquo begrippen
afvoergolf (Begrip)Bron vanAquo begrippen
afvoerhydrologie (Begrip)Bron vanAquo begrippen
afvoerkromme (Begrip)Bron vanAquo begrippen
afvoervak (Begrip)Bron vanAquo begrippen
afvoerverlooplijn (Begrip)Bron vanAquo begrippen
afwaaiing (Begrip)Bron vanAquo begrippen
afwatering (Begrip)Bron vanAquo begrippen
afwateringseenheid (Begrip)Bron vanAquo begrippen
afwateringsgebied (Begrip)Bron vanAquo begrippen
afwerkingslaag (Begrip)Bron vanAquo begrippen
afwijkend streefpeil (Begrip)Bron vanAquo begrippen
afzanding (Begrip)Bron vanAquo begrippen
afzetting (Begrip)Bron vanAquo begrippen
agger (Begrip)Bron vanAquo begrippen
alarmering (Begrip)Bron vanAquo begrippen
alarmeringspeil (Begrip)Bron vanAquo begrippen
alarmpeil (Begrip)Bron vanAquo begrippen
alfadeeltje (Begrip)Bron vanAquo begrippen
alfanumerieke waarde (Begrip)Bron vanAquo begrippen
alfastraling (Begrip)Bron vanAquo begrippen
algemeen algebraïsch modelleer systeem (Begrip)Bron vanAquo begrippen
algemeen bestuur van het waterschap (Begrip)Bron vanAquo begrippen
algemene maatregel van bestuur (Begrip)Bron vanAquo begrippen
algemene norm (Begrip)Bron vanAquo begrippen
algen (Begrip)Bron vanAquo begrippen
algenbloei (Begrip)Bron vanAquo begrippen
algendrijflaag (Begrip)Bron vanAquo begrippen
alifatische koolwaterstof (Begrip)Bron vanAquo begrippen
aliquot (Begrip)Bron vanAquo begrippen
alkalisch afvalwater (Begrip)Bron vanAquo begrippen
alluvierecht (Begrip)Bron vanAquo begrippen
alluvium (Begrip)Bron vanAquo begrippen
along track fout (Begrip)Bron vanAquo begrippen
ambivalentie (Begrip)Bron vanAquo begrippen
amebiase (Begrip)Bron vanAquo begrippen
ammoniak stikstof (Begrip)Bron vanAquo begrippen
ammonium (Begrip)Bron vanAquo begrippen
anadroom (Begrip)Bron vanAquo begrippen
analyse (Begrip)Bron vanAquo begrippen
analysemethode (Begrip)Bron vanAquo begrippen
analyserende instantie (Begrip)Bron vanAquo begrippen
analysevariant (Begrip)Bron vanAquo begrippen
anaërobe tank (Begrip)Bron vanAquo begrippen
anion (Begrip)Bron vanAquo begrippen
anker (Begrip)Bron vanAquo begrippen
ankerplaats (Begrip)Bron vanAquo begrippen
ankerveld (Begrip)Bron vanAquo begrippen
anode (Begrip)Bron vanAquo begrippen
anorganisch stikstof (Begrip)Bron vanAquo begrippen
anorganische koolstof (Begrip)Bron vanAquo begrippen
anorganische stof (Begrip)Bron vanAquo begrippen
anti-sifoneerklep (Begrip)Bron vanAquo begrippen
anti-verdrogingsdoelstellingen (Begrip)Bron vanAquo begrippen
anticiperend onderzoek (Begrip)Bron vanAquo begrippen
antropogeen (Begrip)Bron vanAquo begrippen
appendage (Begrip)Bron vanAquo begrippen
appendagekelder (Begrip)Bron vanAquo begrippen
applicatieschema (Begrip)Bron vanAquo begrippen
aquaduct (Begrip)Bron vanAquo begrippen
aquaflow (Begrip)Bron vanAquo begrippen
aquatisch (Begrip)Bron vanAquo begrippen
aquatisch ecosysteem (Begrip)Bron vanAquo begrippen
aquiclude (Begrip)Bron vanAquo begrippen
aquifer (Begrip)Bron vanAquo begrippen
aquifuge (Begrip)Bron vanAquo begrippen
aquitard (Begrip)Bron vanAquo begrippen
areometer (Begrip)Bron vanAquo begrippen
aromaten (Begrip)Bron vanAquo begrippen
aromatische koolwaterstof (Begrip)Bron vanAquo begrippen
artesisch water (Begrip)Bron vanAquo begrippen
artesisch watervoerend pakket (Begrip)Bron vanAquo begrippen
artesische boring (Begrip)Bron vanAquo begrippen
artesische omstandigheden (Begrip)Bron vanAquo begrippen
artikelonderdeel (Begrip)Bron vanAquo begrippen
asfalt (Begrip)Bron vanAquo begrippen
asfaltkleefmiddel (Begrip)Bron vanAquo begrippen
asfaltmortel (Begrip)Bron vanAquo begrippen
aspiratielucht (Begrip)Bron vanAquo begrippen
assetmanagement (Begrip)Bron vanAquo begrippen
associatie (Begrip)Bron vanAquo begrippen
associatie (Begrip)Bron vanAquo begrippen
astronomisch getij (Begrip)Bron vanAquo begrippen
atmosfeer (Begrip)Bron vanAquo begrippen
atmosferische depositie (Begrip)Bron vanAquo begrippen
atmosferische druk (Begrip)Bron vanAquo begrippen
atmotroof (Begrip)Bron vanAquo begrippen
atoom (Begrip)Bron vanAquo begrippen
auditor (Begrip)Bron vanAquo begrippen
autecologie (Begrip)Bron vanAquo begrippen
automatische bediening (Begrip)Bron vanAquo begrippen
auxotroof (Begrip)Bron vanAquo begrippen
avilastic (Begrip)Bron vanAquo begrippen
b-mesosaproob (Begrip)Bron vanAquo begrippen
b-water (Begrip)Bron vanAquo begrippen
baar (Begrip)Bron vanAquo begrippen
baarhaven (Begrip)Bron vanAquo begrippen
bacterie (Begrip)Bron vanAquo begrippen
bacteroides bacteriën (Begrip)Bron vanAquo begrippen
bagger (Begrip)Bron vanAquo begrippen
baggerdikte (Begrip)Bron vanAquo begrippen
baggeren (Begrip)Bron vanAquo begrippen
baggerindustrie (Begrip)Bron vanAquo begrippen
baggerketen (Begrip)Bron vanAquo begrippen
baggernauwkeurigheid (Begrip)Bron vanAquo begrippen
baggerspecie (Begrip)Bron vanAquo begrippen
baggertraject (Begrip)Bron vanAquo begrippen
baggerwerktuig (Begrip)Bron vanAquo begrippen
baken (Begrip)Bron vanAquo begrippen
bakjesmodel (Begrip)Bron vanAquo begrippen
ballastwater (Begrip)Bron vanAquo begrippen
bandbreedte (Begrip)Bron vanAquo begrippen
bandijk (Begrip)Bron vanAquo begrippen
bandindikker (Begrip)Bron vanAquo begrippen
bandindikkergebouw (Begrip)Bron vanAquo begrippen
bank (Begrip)Bron vanAquo begrippen
banket (Begrip)Bron vanAquo begrippen
barograaf (Begrip)Bron vanAquo begrippen
barometer (Begrip)Bron vanAquo begrippen
barrière-eiland (Begrip)Bron vanAquo begrippen
barrièrekust (Begrip)Bron vanAquo begrippen
basalt (Begrip)Bron vanAquo begrippen
basaltzuil (Begrip)Bron vanAquo begrippen
bascule brug (Begrip)Bron vanAquo begrippen
baseline onderzoek (Begrip)Bron vanAquo begrippen
basis (Begrip)Bron vanAquo begrippen
basis taak complexiteit (Begrip)Bron vanAquo begrippen
basisafvoer (Begrip)Bron vanAquo begrippen
basisafvoer index (Begrip)Bron vanAquo begrippen
basisbreedte (van een hoogwater hydrograaf) (Begrip)Bron vanAquo begrippen
basisinformatie (Begrip)Bron vanAquo begrippen
basiskaart overstromingsrisico (Begrip)Bron vanAquo begrippen
basiskustlijn (Begrip)Bron vanAquo begrippen
basislijn (Begrip)Bron vanAquo begrippen
basismateriaal (Begrip)Bron vanAquo begrippen
basisonderhoudsniveau (Begrip)Bron vanAquo begrippen
basispeil (Begrip)Bron vanAquo begrippen
basisrioleringsplan (Begrip)Bron vanAquo begrippen
bathyale zone (Begrip)Bron vanAquo begrippen
bathymetrie (Begrip)Bron vanAquo begrippen
bathymetrische kaart (Begrip)Bron vanAquo begrippen
bathypelagisch (Begrip)Bron vanAquo begrippen
beaufortschaal (Begrip)Bron vanAquo begrippen
bebouwingscluster (Begrip)Bron vanAquo begrippen
bebouwingsconcentratie (Begrip)Bron vanAquo begrippen
bebouwingslint (Begrip)Bron vanAquo begrippen
bedding (Begrip)Bron vanAquo begrippen
bedenking (Begrip)Bron vanAquo begrippen
bediening (Begrip)Bron vanAquo begrippen
bediening ter plaatse (Begrip)Bron vanAquo begrippen
bedienings beheer (Begrip)Bron vanAquo begrippen
bedieningsruimte (Begrip)Bron vanAquo begrippen
bedrijfsafvalwater (Begrip)Bron vanAquo begrippen
bedrijfsgebouw (Begrip)Bron vanAquo begrippen
bedrijfshaven (Begrip)Bron vanAquo begrippen
bedrijfsproces (Begrip)Bron vanAquo begrippen
bedrijfsvoering (Begrip)Bron vanAquo begrippen
bedrijfswater (Begrip)Bron vanAquo begrippen
bedrijfswaterpomp (Begrip)Bron vanAquo begrippen
bedvormende afvoer (Begrip)Bron vanAquo begrippen
beek (Begrip)Bron vanAquo begrippen
beeker-sampler (Begrip)Bron vanAquo begrippen
beekleem (Begrip)Bron vanAquo begrippen
begemann-sampler (Begrip)Bron vanAquo begrippen
begroeiing (Begrip)Bron vanAquo begrippen
begrotingsartikel (Begrip)Bron vanAquo begrippen
behandelen geur (Begrip)Bron vanAquo begrippen
behandelingsinstallatie (Begrip)Bron vanAquo begrippen
beheer (Begrip)Bron vanAquo begrippen
beheer en onderhoud (Begrip)Bron vanAquo begrippen
beheer slibverwerkingsinstallaties (Begrip)Bron vanAquo begrippen
beheerder (Begrip)Bron vanAquo begrippen
beheerderoordeel (Begrip)Bron vanAquo begrippen
beheerplan (Begrip)Bron vanAquo begrippen
beheerregister (Begrip)Bron vanAquo begrippen
beheers- en onderhoudsplan (Begrip)Bron vanAquo begrippen
beheersaccent (Begrip)Bron vanAquo begrippen
beheersgebied (Begrip)Bron vanAquo begrippen
beheersmaatregel (Begrip)Bron vanAquo begrippen
beheersregister (Begrip)Bron vanAquo begrippen
beherende instantie (Begrip)Bron vanAquo begrippen
behuizing (Begrip)Bron vanAquo begrippen
bekken (Begrip)Bron vanAquo begrippen
bekken voor hoogwaterbeheersing (Begrip)Bron vanAquo begrippen
bekkentrap (Begrip)Bron vanAquo begrippen
bekleding (Begrip)Bron vanAquo begrippen
bekleding waterkering (Begrip)Bron vanAquo begrippen
bekledingsconstructie (Begrip)Bron vanAquo begrippen
bekledingslaag (Begrip)Bron vanAquo begrippen
bekledingtype (Begrip)Bron vanAquo begrippen
beklemde meier (Begrip)Bron vanAquo begrippen
belang-betaling-zeggenschap (Begrip)Bron vanAquo begrippen
belang-betaling-zeggenschap (Begrip)Bron vanAquo begrippen
belanghebbende (Begrip)Bron vanAquo begrippen
belasting (Begrip)Bron vanAquo begrippen
belasting (Begrip)Bron vanAquo begrippen
belasting toetsing (Begrip)Bron vanAquo begrippen
belastinggevallenmethode (Begrip)Bron vanAquo begrippen
belastingjaar (Begrip)Bron vanAquo begrippen
beleid (Begrip)Bron vanAquo begrippen
beleid (Begrip)Bron vanAquo begrippen
beleidsanalyse (Begrip)Bron vanAquo begrippen
beleidsoptie (Begrip)Bron vanAquo begrippen
beleidsplan (Begrip)Bron vanAquo begrippen
beleidsplan drink- en industriewatervoorziening (Begrip)Bron vanAquo begrippen
beleidsvoorbereiding en -evaluatie (Begrip)Bron vanAquo begrippen
bellenscherm (Begrip)Bron vanAquo begrippen
beluchten (Begrip)Bron vanAquo begrippen
beluchtingstank (Begrip)Bron vanAquo begrippen
bemalen (Begrip)Bron vanAquo begrippen
bemalinggebied (Begrip)Bron vanAquo begrippen
bemalinggebied planningsmodel (Begrip)Bron vanAquo begrippen
bemonsteren (Begrip)Bron vanAquo begrippen
bemonsteringsapparaat (Begrip)Bron vanAquo begrippen
bemonsteringshoogte (Begrip)Bron vanAquo begrippen
bemonsteringsinterval (Begrip)Bron vanAquo begrippen
bemonsteringsmethode (Begrip)Bron vanAquo begrippen
bemonsteringstraject (Begrip)Bron vanAquo begrippen
beneden de wind (Begrip)Bron vanAquo begrippen
beneden rivier (Begrip)Bron vanAquo begrippen
benedenbeloop (Begrip)Bron vanAquo begrippen
benedengrens (Begrip)Bron vanAquo begrippen
benedenrivierengebied (Begrip)Bron vanAquo begrippen
benthisch (Begrip)Bron vanAquo begrippen
benthos (Begrip)Bron vanAquo begrippen
bentivoor (Begrip)Bron vanAquo begrippen
benutten (van regenwater) (Begrip)Bron vanAquo begrippen
benutting (Begrip)Bron vanAquo begrippen
benzeen (Begrip)Bron vanAquo begrippen
beoordelingsprofiel (Begrip)Bron vanAquo begrippen
beoordelingsschema (Begrip)Bron vanAquo begrippen
beoordelingsspoor (Begrip)Bron vanAquo begrippen
beoordelingsspoor (Begrip)Bron vanAquo begrippen
bepaling vergunning (Begrip)Bron vanAquo begrippen
bepalingsgrens (Begrip)Bron vanAquo begrippen
beplanting (Begrip)Bron vanAquo begrippen
beplanting (Begrip)Bron vanAquo begrippen
beregening (Begrip)Bron vanAquo begrippen
berekende waarde (Begrip)Bron vanAquo begrippen
bergbassin (Begrip)Bron vanAquo begrippen
bergbezinkbassin (Begrip)Bron vanAquo begrippen
bergboezem (Begrip)Bron vanAquo begrippen
bergend vermogen oppervlaktewater (Begrip)Bron vanAquo begrippen
bergende breedte (Begrip)Bron vanAquo begrippen
berghaven (Begrip)Bron vanAquo begrippen
berging (Begrip)Bron vanAquo begrippen
berging (Begrip)Bron vanAquo begrippen
berging in bodemoneffenheden (Begrip)Bron vanAquo begrippen
berging in randvoorziening (Begrip)Bron vanAquo begrippen
berging meer (Begrip)Bron vanAquo begrippen
berging minder (Begrip)Bron vanAquo begrippen
berging op straat (Begrip)Bron vanAquo begrippen
berging rioolbemalinggebied (Begrip)Bron vanAquo begrippen
bergingscapaciteit (Begrip)Bron vanAquo begrippen
bergingsgebied (Begrip)Bron vanAquo begrippen
bergingsvijver (Begrip)Bron vanAquo begrippen
bergingsvoorzieningen voor water (Begrip)Bron vanAquo begrippen
berm (Begrip)Bron vanAquo begrippen
bermfactor (Begrip)Bron vanAquo begrippen
beroep (Begrip)Bron vanAquo begrippen
beroepsprocedure (Begrip)Bron vanAquo begrippen
beschermd gebied (Begrip)Bron vanAquo begrippen
beschermd natuurmonument (Begrip)Bron vanAquo begrippen
beschermende gronden (Begrip)Bron vanAquo begrippen
beschermingszone (Begrip)Bron vanAquo begrippen
beschermingszone (Begrip)Bron vanAquo begrippen
beschikking (Begrip)Bron vanAquo begrippen
beschikkingsaanvraag (Begrip)Bron vanAquo begrippen
beschrijving filterlaag (Begrip)Bron vanAquo begrippen
besluit (Begrip)Bron vanAquo begrippen
bestek (Begrip)Bron vanAquo begrippen
bestek (Begrip)Bron vanAquo begrippen
bestemmingsplan (Begrip)Bron vanAquo begrippen
bestorting (Begrip)Bron vanAquo begrippen
bestrijdingsteam (Begrip)Bron vanAquo begrippen
besturingskast (Begrip)Bron vanAquo begrippen
bestuurder (Begrip)Bron vanAquo begrippen
betalingsvoorwaarden (Begrip)Bron vanAquo begrippen
beton (Begrip)Bron vanAquo begrippen
betonning (Begrip)Bron vanAquo begrippen
betrekkingslijn (Begrip)Bron vanAquo begrippen
betuining (Begrip)Bron vanAquo begrippen
bevaarbare breedte (Begrip)Bron vanAquo begrippen
bevoegd gezag (Begrip)Bron vanAquo begrippen
beweegbare brug (Begrip)Bron vanAquo begrippen
bewerkingsmethode (Begrip)Bron vanAquo begrippen
bezinkbare stof (Begrip)Bron vanAquo begrippen
bezinking (Begrip)Bron vanAquo begrippen
bezwaar (Begrip)Bron vanAquo begrippen
bezwijkmechanisme (Begrip)Bron vanAquo begrippen
bijkomende gegevens (Begrip)Bron vanAquo begrippen
bijzonder onderhoud (Begrip)Bron vanAquo begrippen
bijzondere bepaling (Begrip)Bron vanAquo begrippen
bijzondere natuur (Begrip)Bron vanAquo begrippen
bijzondere omstandigheid (Begrip)Bron vanAquo begrippen
binnenberm (Begrip)Bron vanAquo begrippen
binnendijks (Begrip)Bron vanAquo begrippen
binnentalud (Begrip)Bron vanAquo begrippen
binnenwater (Begrip)Bron vanAquo begrippen
binnenwaterkering (Begrip)Bron vanAquo begrippen
bioaccumulatie (Begrip)Bron vanAquo begrippen
bioassay (Begrip)Bron vanAquo begrippen
biocoenose (Begrip)Bron vanAquo begrippen
biodiversiteit (Begrip)Bron vanAquo begrippen
biogas (Begrip)Bron vanAquo begrippen
biologisch kunstwerk (Begrip)Bron vanAquo begrippen
biologisch zuiveren (Begrip)Bron vanAquo begrippen
biologische capaciteit rioolwaterzuiveringsinstallatie (Begrip)Bron vanAquo begrippen
biologische indicator (Begrip)Bron vanAquo begrippen
biologische teelt (Begrip)Bron vanAquo begrippen
biomassa (Begrip)Bron vanAquo begrippen
biosfeer (Begrip)Bron vanAquo begrippen
biota (Begrip)Bron vanAquo begrippen
biotisch (Begrip)Bron vanAquo begrippen
bioturbatie (Begrip)Bron vanAquo begrippen
bitumen (Begrip)Bron vanAquo begrippen
blauwalg (Begrip)Bron vanAquo begrippen
blower (Begrip)Bron vanAquo begrippen
bochtverlies (Begrip)Bron vanAquo begrippen
bodem (Begrip)Bron vanAquo begrippen
bodembreedte (Begrip)Bron vanAquo begrippen
bodemconcentratie (Begrip)Bron vanAquo begrippen
bodemdaling (Begrip)Bron vanAquo begrippen
bodemfluctuatie (Begrip)Bron vanAquo begrippen
bodemhelling (Begrip)Bron vanAquo begrippen
bodemhoogte (Begrip)Bron vanAquo begrippen
bodemkaart (Begrip)Bron vanAquo begrippen
bodemkwaliteitskaart (Begrip)Bron vanAquo begrippen
bodemlaag (Begrip)Bron vanAquo begrippen
bodemlaag (Begrip)Bron vanAquo begrippen
bodemmateriaal (Begrip)Bron vanAquo begrippen
bodemruwheid (Begrip)Bron vanAquo begrippen
bodemsamenstelling (Begrip)Bron vanAquo begrippen
bodemsanering (Begrip)Bron vanAquo begrippen
bodemstructuur (Begrip)Bron vanAquo begrippen
bodemtransport (Begrip)Bron vanAquo begrippen
bodemval (Begrip)Bron vanAquo begrippen
bodemverontreiniging (Begrip)Bron vanAquo begrippen
bodemwater (Begrip)Bron vanAquo begrippen
boei (Begrip)Bron vanAquo begrippen
boezem (Begrip)Bron vanAquo begrippen
boezemgebied (Begrip)Bron vanAquo begrippen
boezemgemaal (Begrip)Bron vanAquo begrippen
boezemkade (Begrip)Bron vanAquo begrippen
boezempeil (Begrip)Bron vanAquo begrippen
boezemwater (Begrip)Bron vanAquo begrippen
boomvakdeel (Begrip)Bron vanAquo begrippen
boostergemaal (Begrip)Bron vanAquo begrippen
borden en masten (Begrip)Bron vanAquo begrippen
boren (Begrip)Bron vanAquo begrippen
boring (Begrip)Bron vanAquo begrippen
botulisme (Begrip)Bron vanAquo begrippen
bouwwerk (Begrip)Bron vanAquo begrippen
bovenbeloop (Begrip)Bron vanAquo begrippen
bovengrens (Begrip)Bron vanAquo begrippen
bovenloop (Begrip)Bron vanAquo begrippen
bovenrivier (Begrip)Bron vanAquo begrippen
bovenrivier (Begrip)Bron vanAquo begrippen
brak water (Begrip)Bron vanAquo begrippen
branden (Begrip)Bron vanAquo begrippen
branding (Begrip)Bron vanAquo begrippen
brandput (Begrip)Bron vanAquo begrippen
brandweer (Begrip)Bron vanAquo begrippen
breedte (Begrip)Bron vanAquo begrippen
breedte breedtevak (Begrip)Bron vanAquo begrippen
breken van een golf (Begrip)Bron vanAquo begrippen
brekerbank (Begrip)Bron vanAquo begrippen
breuksteen (Begrip)Bron vanAquo begrippen
breuksteen-asfalt (Begrip)Bron vanAquo begrippen
broeikaseffect (Begrip)Bron vanAquo begrippen
broekbos (Begrip)Bron vanAquo begrippen
bron (Begrip)Bron vanAquo begrippen
bron (Begrip)Bron vanAquo begrippen
bron (Begrip)Bron vanAquo begrippen
bron (Begrip)Bron vanAquo begrippen
bronbemaling (Begrip)Bron vanAquo begrippen
brongebied (Begrip)Bron vanAquo begrippen
bronnering (Begrip)Bron vanAquo begrippen
bronwater (Begrip)Bron vanAquo begrippen
bronwaterpomp (Begrip)Bron vanAquo begrippen
bronwaterput (Begrip)Bron vanAquo begrippen
broon (Begrip)Bron vanAquo begrippen
brug (Begrip)Bron vanAquo begrippen
brugdek (Begrip)Bron vanAquo begrippen
bruinkool (Begrip)Bron vanAquo begrippen
bruto emissie (Begrip)Bron vanAquo begrippen
budget (Begrip)Bron vanAquo begrippen
budgetaanvraag (Begrip)Bron vanAquo begrippen
buffer (Begrip)Bron vanAquo begrippen
buffertank (Begrip)Bron vanAquo begrippen
bufferzone (Begrip)Bron vanAquo begrippen
buistoot (Begrip)Bron vanAquo begrippen
buitenberm (Begrip)Bron vanAquo begrippen
buitenbeschermingszone (Begrip)Bron vanAquo begrippen
buitendijks (Begrip)Bron vanAquo begrippen
buitengebied (Begrip)Bron vanAquo begrippen
buitenkruinlijn (Begrip)Bron vanAquo begrippen
buitentalud (Begrip)Bron vanAquo begrippen
buitenteen (Begrip)Bron vanAquo begrippen
buitenwater (Begrip)Bron vanAquo begrippen
bunkerstation (Begrip)Bron vanAquo begrippen
bètastraling (Begrip)Bron vanAquo begrippen
calamiteit (Begrip)Bron vanAquo begrippen
calamiteitengebied (Begrip)Bron vanAquo begrippen
calamiteitenplan (Begrip)Bron vanAquo begrippen
calcium (Begrip)Bron vanAquo begrippen
candela (Begrip)Bron vanAquo begrippen
capaciteit (Begrip)Bron vanAquo begrippen
capillair water (Begrip)Bron vanAquo begrippen
carbonaat (Begrip)Bron vanAquo begrippen
carbonaathardheid (Begrip)Bron vanAquo begrippen
carcinogeen (Begrip)Bron vanAquo begrippen
carnivoor (Begrip)Bron vanAquo begrippen
cascade (Begrip)Bron vanAquo begrippen
centraat (Begrip)Bron vanAquo begrippen
centrifugaalpomp (Begrip)Bron vanAquo begrippen
centrifugaatput (Begrip)Bron vanAquo begrippen
centrifuge (Begrip)Bron vanAquo begrippen
cerviduct (Begrip)Bron vanAquo begrippen
chemisch zuurstofverbruik (Begrip)Bron vanAquo begrippen
chemische stof (Begrip)Bron vanAquo begrippen
chloor (Begrip)Bron vanAquo begrippen
chloorfenol (Begrip)Bron vanAquo begrippen
chloride (Begrip)Bron vanAquo begrippen
chloride gehalte (Begrip)Bron vanAquo begrippen
chloriniteit (Begrip)Bron vanAquo begrippen
chorologische classificatie (Begrip)Bron vanAquo begrippen
circulatiepomp-cv (Begrip)Bron vanAquo begrippen
civiele techniek (Begrip)Bron vanAquo begrippen
clostridium botulinum (Begrip)Bron vanAquo begrippen
cohesie (Begrip)Bron vanAquo begrippen
collector (Begrip)Bron vanAquo begrippen
combinatiewand (Begrip)Bron vanAquo begrippen
commissie (Begrip)Bron vanAquo begrippen
communicatie (Begrip)Bron vanAquo begrippen
compartiment (Begrip)Bron vanAquo begrippen
compartiment (waterkering) (Begrip)Bron vanAquo begrippen
concentratie (Begrip)Bron vanAquo begrippen
concentratieverdeling (Begrip)Bron vanAquo begrippen
conservering (Begrip)Bron vanAquo begrippen
consolidatie (Begrip)Bron vanAquo begrippen
consolidatiegraad (Begrip)Bron vanAquo begrippen
constante (Begrip)Bron vanAquo begrippen
constructie (Begrip)Bron vanAquo begrippen
constructiewaterlijn (Begrip)Bron vanAquo begrippen
construeren (Begrip)Bron vanAquo begrippen
consumptief watergebruik (Begrip)Bron vanAquo begrippen
contacttank (Begrip)Bron vanAquo begrippen
contract (Begrip)Bron vanAquo begrippen
contractiecoëfficiënt (Begrip)Bron vanAquo begrippen
convenant (Begrip)Bron vanAquo begrippen
correspondentie (Begrip)Bron vanAquo begrippen
corrosie (Begrip)Bron vanAquo begrippen
coupure (Begrip)Bron vanAquo begrippen
cross track fout (Begrip)Bron vanAquo begrippen
cultureel erfgoed (Begrip)Bron vanAquo begrippen
culturele eutrofiëring (Begrip)Bron vanAquo begrippen
cultuur (Begrip)Bron vanAquo begrippen
cultuur (Begrip)Bron vanAquo begrippen
cyanobacteriën (Begrip)Bron vanAquo begrippen
cytotoxisch (Begrip)Bron vanAquo begrippen
dacron (Begrip)Bron vanAquo begrippen
dagelijks bestuur van het waterschap (Begrip)Bron vanAquo begrippen
dagelijkse ongelijkheid (Begrip)Bron vanAquo begrippen
daling (Begrip)Bron vanAquo begrippen
daling (Begrip)Bron vanAquo begrippen
dam (Begrip)Bron vanAquo begrippen
damwand (Begrip)Bron vanAquo begrippen
data (Begrip)Bron vanAquo begrippen
debiet (Begrip)Bron vanAquo begrippen
debietmeter (Begrip)Bron vanAquo begrippen
decanteercentrifuge (Begrip)Bron vanAquo begrippen
deelbudget (Begrip)Bron vanAquo begrippen
deelmonster (Begrip)Bron vanAquo begrippen
deelprogramma (Begrip)Bron vanAquo begrippen
deelstroomgebied (Begrip)Bron vanAquo begrippen
deflectiemeting (Begrip)Bron vanAquo begrippen
deining (Begrip)Bron vanAquo begrippen
delta (Begrip)Bron vanAquo begrippen
deltahoogte (Begrip)Bron vanAquo begrippen
demping (Begrip)Bron vanAquo begrippen
deniltrap (Begrip)Bron vanAquo begrippen
depositie (Begrip)Bron vanAquo begrippen
depot (Begrip)Bron vanAquo begrippen
detectiegrens (Begrip)Bron vanAquo begrippen
dichloor (Begrip)Bron vanAquo begrippen
dichtheid (Begrip)Bron vanAquo begrippen
dichtheidsstroming (Begrip)Bron vanAquo begrippen
dienstkring (Begrip)Bron vanAquo begrippen
diepwand (Begrip)Bron vanAquo begrippen
diepzee (Begrip)Bron vanAquo begrippen
dier (Begrip)Bron vanAquo begrippen
diffractie (Begrip)Bron vanAquo begrippen
diffuse bron (Begrip)Bron vanAquo begrippen
dijk (Begrip)Bron vanAquo begrippen
dijkgraaf (Begrip)Bron vanAquo begrippen
dijkkwel (Begrip)Bron vanAquo begrippen
dijknol (Begrip)Bron vanAquo begrippen
dijkpaal (Begrip)Bron vanAquo begrippen
dijkring (Begrip)Bron vanAquo begrippen
dijktafelhoogte (Begrip)Bron vanAquo begrippen
dijktraject (Begrip)Bron vanAquo begrippen
dijkvak (Begrip)Bron vanAquo begrippen
dijkwacht (Begrip)Bron vanAquo begrippen
dirchlet randvoorwaarde (Begrip)Bron vanAquo begrippen
directe emissie (Begrip)Bron vanAquo begrippen
directe uitvoeringsuitgaven (Begrip)Bron vanAquo begrippen
distikstof (Begrip)Bron vanAquo begrippen
distikstofoxide (Begrip)Bron vanAquo begrippen
doelstelling (Begrip)Bron vanAquo begrippen
doodtij (Begrip)Bron vanAquo begrippen
doorlaatsluis (Begrip)Bron vanAquo begrippen
doorlaatwerk (Begrip)Bron vanAquo begrippen
doorlatende verharding (Begrip)Bron vanAquo begrippen
doorstroombegrenzer (Begrip)Bron vanAquo begrippen
doorstroomhoogte (Begrip)Bron vanAquo begrippen
doorstroomhoogte (Begrip)Bron vanAquo begrippen
doorstroomprofiel (Begrip)Bron vanAquo begrippen
doorzicht (Begrip)Bron vanAquo begrippen
dosis-effectrelatie (Begrip)Bron vanAquo begrippen
draadalgen (Begrip)Bron vanAquo begrippen
draaibrug (Begrip)Bron vanAquo begrippen
draaikolk (Begrip)Bron vanAquo begrippen
drain (Begrip)Bron vanAquo begrippen
drainage (Begrip)Bron vanAquo begrippen
drainagebuis (Begrip)Bron vanAquo begrippen
drempel (Begrip)Bron vanAquo begrippen
drempel (Begrip)Bron vanAquo begrippen
driepuntsmethode (Begrip)Bron vanAquo begrippen
driewegkraan (Begrip)Bron vanAquo begrippen
driftstroom (Begrip)Bron vanAquo begrippen
drinkwater (Begrip)Bron vanAquo begrippen
drinkwaterleiding (Begrip)Bron vanAquo begrippen
drinkwaterreservoir (Begrip)Bron vanAquo begrippen
drinkwaterrichtlijn (Begrip)Bron vanAquo begrippen
droge depositie (Begrip)Bron vanAquo begrippen
droge dichtheid (Begrip)Bron vanAquo begrippen
droge stof (Begrip)Bron vanAquo begrippen
droge strand (Begrip)Bron vanAquo begrippen
droger oevergebied (Begrip)Bron vanAquo begrippen
drooginstallatie (Begrip)Bron vanAquo begrippen
drooglegging (Begrip)Bron vanAquo begrippen
droogrest (Begrip)Bron vanAquo begrippen
droogstand watergang (Begrip)Bron vanAquo begrippen
droogte (Begrip)Bron vanAquo begrippen
droogteschade (Begrip)Bron vanAquo begrippen
druk (Begrip)Bron vanAquo begrippen
drukhoogte (Begrip)Bron vanAquo begrippen
drukreduceerventiel (Begrip)Bron vanAquo begrippen
druppel irrigatie (Begrip)Bron vanAquo begrippen
duiker (Begrip)Bron vanAquo begrippen
duin (Begrip)Bron vanAquo begrippen
duinprofiel (Begrip)Bron vanAquo begrippen
duinvoet (Begrip)Bron vanAquo begrippen
duinvoet (Begrip)Bron vanAquo begrippen
duinvoet (Begrip)Bron vanAquo begrippen
duits-tijdelijke hardheid (Begrip)Bron vanAquo begrippen
dukdalf (Begrip)Bron vanAquo begrippen
duurzaam (Begrip)Bron vanAquo begrippen
duurzame ontwikkeling (Begrip)Bron vanAquo begrippen
dwarsdoorsnede (Begrip)Bron vanAquo begrippen
dwarsprofiel (Begrip)Bron vanAquo begrippen
dwarsprofiel waterkering (Begrip)Bron vanAquo begrippen
dwarsprofiel-segment (Begrip)Bron vanAquo begrippen
dwarstransport (Begrip)Bron vanAquo begrippen
dwarsverhang (Begrip)Bron vanAquo begrippen
dynamische bebording (Begrip)Bron vanAquo begrippen
eb (Begrip)Bron vanAquo begrippen
ebkentering (Begrip)Bron vanAquo begrippen
eboverschot (Begrip)Bron vanAquo begrippen
eboverschot (Begrip)Bron vanAquo begrippen
ebvolume (Begrip)Bron vanAquo begrippen
echolood (Begrip)Bron vanAquo begrippen
ecoduct (Begrip)Bron vanAquo begrippen
ecohydrologie (Begrip)Bron vanAquo begrippen
ecologie (Begrip)Bron vanAquo begrippen
ecologische amplitude (Begrip)Bron vanAquo begrippen
ecologische gemeenschap (Begrip)Bron vanAquo begrippen
ecologische indicator (Begrip)Bron vanAquo begrippen
ecologische verbindingszone (Begrip)Bron vanAquo begrippen
ecosysteem (Begrip)Bron vanAquo begrippen
ecotoop (Begrip)Bron vanAquo begrippen
ecotoxicologie (Begrip)Bron vanAquo begrippen
ecotype (Begrip)Bron vanAquo begrippen
eenheid (Begrip)Bron vanAquo begrippen
eenheidsafvoergolf (Begrip)Bron vanAquo begrippen
eenlinggolf (Begrip)Bron vanAquo begrippen
eenparige stroming (Begrip)Bron vanAquo begrippen
effect (Begrip)Bron vanAquo begrippen
effectieve porositeit (Begrip)Bron vanAquo begrippen
effluent (Begrip)Bron vanAquo begrippen
effluentgemaal (Begrip)Bron vanAquo begrippen
effluentleiding (Begrip)Bron vanAquo begrippen
effluentvijver (Begrip)Bron vanAquo begrippen
eigendom (Begrip)Bron vanAquo begrippen
eigenschappen ondergrond model (Begrip)Bron vanAquo begrippen
eiland (Begrip)Bron vanAquo begrippen
eindafsluiter met blindflens (Begrip)Bron vanAquo begrippen
elektriciteit (Begrip)Bron vanAquo begrippen
elektriciteitskabel (Begrip)Bron vanAquo begrippen
elektrisch specifiek geleidingsvermogen (Begrip)Bron vanAquo begrippen
elektrode (Begrip)Bron vanAquo begrippen
elektrolyt (Begrip)Bron vanAquo begrippen
elektromagnetisch (Begrip)Bron vanAquo begrippen
ellipsoïde hoogte (Begrip)Bron vanAquo begrippen
emergenten (Begrip)Bron vanAquo begrippen
emerse zone (Begrip)Bron vanAquo begrippen
emissie (Begrip)Bron vanAquo begrippen
emulsie (Begrip)Bron vanAquo begrippen
energie verhang (Begrip)Bron vanAquo begrippen
energiehoogte (Begrip)Bron vanAquo begrippen
energiehoogte (Begrip)Bron vanAquo begrippen
epifytische planten (Begrip)Bron vanAquo begrippen
equivalent (Begrip)Bron vanAquo begrippen
erosie (Begrip)Bron vanAquo begrippen
erosiesnelheid (Begrip)Bron vanAquo begrippen
estuarium (Begrip)Bron vanAquo begrippen
etmaalgemiddelde (Begrip)Bron vanAquo begrippen
euhalien (Begrip)Bron vanAquo begrippen
european brewery convention unit (Begrip)Bron vanAquo begrippen
eutrofiëring (Begrip)Bron vanAquo begrippen
eutroof (Begrip)Bron vanAquo begrippen
eutroof water (Begrip)Bron vanAquo begrippen
evenwichtsdiepte (Begrip)Bron vanAquo begrippen
evenwichtsprofiel (Begrip)Bron vanAquo begrippen
evertebraten (Begrip)Bron vanAquo begrippen
exoot (Begrip)Bron vanAquo begrippen
externe meetpuntcodering (Begrip)Bron vanAquo begrippen
extinctie (Begrip)Bron vanAquo begrippen
extinctiecoëfficiënt (Begrip)Bron vanAquo begrippen
faalkans (Begrip)Bron vanAquo begrippen
facilitair (Begrip)Bron vanAquo begrippen
familie (Begrip)Bron vanAquo begrippen
fase (Begrip)Bron vanAquo begrippen
fase (Begrip)Bron vanAquo begrippen
faseovergang (Begrip)Bron vanAquo begrippen
fauna (Begrip)Bron vanAquo begrippen
ferry (Begrip)Bron vanAquo begrippen
figuratiemarkering (Begrip)Bron vanAquo begrippen
figuurweergave (Begrip)Bron vanAquo begrippen
filter (Begrip)Bron vanAquo begrippen
filter (Begrip)Bron vanAquo begrippen
filter cyclus (Begrip)Bron vanAquo begrippen
filterfeeder (Begrip)Bron vanAquo begrippen
filterlaag (Begrip)Bron vanAquo begrippen
filtraat (Begrip)Bron vanAquo begrippen
filtraatput (Begrip)Bron vanAquo begrippen
flauw talud (Begrip)Bron vanAquo begrippen
flexibel peilbeheer (Begrip)Bron vanAquo begrippen
flexibele waterkering (Begrip)Bron vanAquo begrippen
floating algae beds (Begrip)Bron vanAquo begrippen
flora (Begrip)Bron vanAquo begrippen
flora- en faunawet (Begrip)Bron vanAquo begrippen
fluctuatie (Begrip)Bron vanAquo begrippen
fluor (Begrip)Bron vanAquo begrippen
fluorescentie (Begrip)Bron vanAquo begrippen
fluoride (Begrip)Bron vanAquo begrippen
fosfaat (Begrip)Bron vanAquo begrippen
fosfor (Begrip)Bron vanAquo begrippen
fosforescentie (Begrip)Bron vanAquo begrippen
fotosynthese (Begrip)Bron vanAquo begrippen
fout (Begrip)Bron vanAquo begrippen
freatisch grondwater (Begrip)Bron vanAquo begrippen
freatisch vlak (Begrip)Bron vanAquo begrippen
frequentie (Begrip)Bron vanAquo begrippen
fuik (Begrip)Bron vanAquo begrippen
fuik (Begrip)Bron vanAquo begrippen
functie (Begrip)Bron vanAquo begrippen
functie-eis (Begrip)Bron vanAquo begrippen
functiehomogeen vak (Begrip)Bron vanAquo begrippen
functieverlies (Begrip)Bron vanAquo begrippen
functioneel gebied (Begrip)Bron vanAquo begrippen
functionele kwaliteit (Begrip)Bron vanAquo begrippen
fundatie (Begrip)Bron vanAquo begrippen
fundering op staal (Begrip)Bron vanAquo begrippen
fysieke afscheiding (Begrip)Bron vanAquo begrippen
fysiotoop (Begrip)Bron vanAquo begrippen
fytoplankton (Begrip)Bron vanAquo begrippen
gammastraling (Begrip)Bron vanAquo begrippen
garantievak (Begrip)Bron vanAquo begrippen
gasleiding (Begrip)Bron vanAquo begrippen
gasspui (Begrip)Bron vanAquo begrippen
gebied (Begrip)Bron vanAquo begrippen
gebiedseigen water (Begrip)Bron vanAquo begrippen
gebiedsvreemd water (Begrip)Bron vanAquo begrippen
gebotteld water (Begrip)Bron vanAquo begrippen
gebroken drinkwater (Begrip)Bron vanAquo begrippen
gebruiksfunctie (Begrip)Bron vanAquo begrippen
gebruiksvriendelijk onderhoud (Begrip)Bron vanAquo begrippen
geconstateerd gebruik (Begrip)Bron vanAquo begrippen
gedeeltelijk afgesloten grondwater (Begrip)Bron vanAquo begrippen
gedraineerd gebied (Begrip)Bron vanAquo begrippen
gegevenselement (Begrip)Bron vanAquo begrippen
gehalte (Begrip)Bron vanAquo begrippen
gekoppelde afsluiters (Begrip)Bron vanAquo begrippen
geleidewerk (Begrip)Bron vanAquo begrippen
geleidingsvermogen (Begrip)Bron vanAquo begrippen
gemeente (Begrip)Bron vanAquo begrippen
gemeentelijk riool (Begrip)Bron vanAquo begrippen
gemengd rioolstelsel (Begrip)Bron vanAquo begrippen
gemeten gridpunt (Begrip)Bron vanAquo begrippen
gemiddeld hoogwaterlijn (Begrip)Bron vanAquo begrippen
gemiddeld laagste zomergrondwaterstand (Begrip)Bron vanAquo begrippen
gemiddeld laagwater lijn (Begrip)Bron vanAquo begrippen
gemiddeld tijverschil (Begrip)Bron vanAquo begrippen
gemiddelde hoogste wintergrondwaterstand (Begrip)Bron vanAquo begrippen
gemiddelde waterstand (Begrip)Bron vanAquo begrippen
gemiddelde zeestand (Begrip)Bron vanAquo begrippen
generator (Begrip)Bron vanAquo begrippen
genetisch gemodificeerd micro-organisme (Begrip)Bron vanAquo begrippen
genus (Begrip)Bron vanAquo begrippen
geo-object (Begrip)Bron vanAquo begrippen
geografische informatie (Begrip)Bron vanAquo begrippen
geohydrologie (Begrip)Bron vanAquo begrippen
geologisch profiel (Begrip)Bron vanAquo begrippen
geologische formatie (Begrip)Bron vanAquo begrippen
geomorfologie (Begrip)Bron vanAquo begrippen
geosfeer (Begrip)Bron vanAquo begrippen
geotechniek (Begrip)Bron vanAquo begrippen
geotechnisch profiel (Begrip)Bron vanAquo begrippen
geotextiel (Begrip)Bron vanAquo begrippen
geparametriseerde weergave (Begrip)Bron vanAquo begrippen
geroerd monster (Begrip)Bron vanAquo begrippen
gescheiden rioolstelsel (Begrip)Bron vanAquo begrippen
gesloten verharding (Begrip)Bron vanAquo begrippen
gestandaardiseerde waarde (Begrip)Bron vanAquo begrippen
gesuspendeerde stof (Begrip)Bron vanAquo begrippen
getij (Begrip)Bron vanAquo begrippen
getijfase (Begrip)Bron vanAquo begrippen
getijgeul (Begrip)Bron vanAquo begrippen
getijgolf (Begrip)Bron vanAquo begrippen
getijhaven (Begrip)Bron vanAquo begrippen
getijhoogwaterstijging (Begrip)Bron vanAquo begrippen
getijrivier (Begrip)Bron vanAquo begrippen
getijstroom (Begrip)Bron vanAquo begrippen
getijtafel (Begrip)Bron vanAquo begrippen
getijverschil (Begrip)Bron vanAquo begrippen
getijvlakte (Begrip)Bron vanAquo begrippen
getijvolume (Begrip)Bron vanAquo begrippen
geul (Begrip)Bron vanAquo begrippen
geurverdunningfactor (Begrip)Bron vanAquo begrippen
gevolgschade (Begrip)Bron vanAquo begrippen
gewenst grond- en oppervlaktewater regime (Begrip)Bron vanAquo begrippen
gewoon onderhoud (Begrip)Bron vanAquo begrippen
geïnterpoleerd gridpunt (Begrip)Bron vanAquo begrippen
gierpont (Begrip)Bron vanAquo begrippen
global maritime distress and safety system (Begrip)Bron vanAquo begrippen
gloeirest (Begrip)Bron vanAquo begrippen
gloeiverlies (Begrip)Bron vanAquo begrippen
goed (Begrip)Bron vanAquo begrippen
goede chemische toestand (Begrip)Bron vanAquo begrippen
goede chemische toestand van oppervlaktewater (Begrip)Bron vanAquo begrippen
golfdal (Begrip)Bron vanAquo begrippen
golfhoogte (Begrip)Bron vanAquo begrippen
golfhoogte h2 % (Begrip)Bron vanAquo begrippen
golfhoogte hm0 (Begrip)Bron vanAquo begrippen
golfklap (Begrip)Bron vanAquo begrippen
golfklapzone (Begrip)Bron vanAquo begrippen
golflengte (Begrip)Bron vanAquo begrippen
golfneerloop (Begrip)Bron vanAquo begrippen
golfoploop (Begrip)Bron vanAquo begrippen
golfoverslag (Begrip)Bron vanAquo begrippen
golfperiode (Begrip)Bron vanAquo begrippen
golfperiode tmo2 (Begrip)Bron vanAquo begrippen
golfribbel (Begrip)Bron vanAquo begrippen
golfrichting (Begrip)Bron vanAquo begrippen
golfslag (Begrip)Bron vanAquo begrippen
golftop (Begrip)Bron vanAquo begrippen
goot (Begrip)Bron vanAquo begrippen
gracht (Begrip)Bron vanAquo begrippen
gradiënt (Begrip)Bron vanAquo begrippen
granietblok (Begrip)Bron vanAquo begrippen
granulaire aanvulling (Begrip)Bron vanAquo begrippen
granulaire laag (Begrip)Bron vanAquo begrippen
granulaire samenstelling (Begrip)Bron vanAquo begrippen
gras (Begrip)Bron vanAquo begrippen
grasbeheervorm (Begrip)Bron vanAquo begrippen
grassoort (Begrip)Bron vanAquo begrippen
gravitatie stroming (Begrip)Bron vanAquo begrippen
grensdiepte (Begrip)Bron vanAquo begrippen
grenspeil (Begrip)Bron vanAquo begrippen
]] (<ul><li>Het symbool "[[" is gebruikt op een plaats waar het niet gebruikt hoort te worden.</li> <!--br--><li>Het deel "" van de zoekopdracht is niet begrepen.De resultaten kunnen afwijken van de verwachting.</li> <!--br--><li>Het deel "]]" van de zoekopdracht is niet begrepen.De resultaten kunnen afwijken van de verwachting.</li></ul>)Bron vanAquo begrippen
1% norm (Begrip)Lid vanAquo begrippen
1d-alfanumerieke-constante (Begrip)Lid vanAquo begrippen
1d-berekening (Begrip)Lid vanAquo begrippen
1d-bodemsprong (Begrip)Lid vanAquo begrippen
1d-brugpijler (Begrip)Lid vanAquo begrippen
1d-constante (Begrip)Lid vanAquo begrippen
1d-duiker (Begrip)Lid vanAquo begrippen
1d-dwarsprof-hoogte-breedte-rel (Begrip)Lid vanAquo begrippen
1d-dwarsprofiel (Begrip)Lid vanAquo begrippen
1d-dwarsprofiel-cirkelboog (Begrip)Lid vanAquo begrippen
1d-dwarsprofiel-lijn (Begrip)Lid vanAquo begrippen
1d-dwarsprofiel-trapezium (Begrip)Lid vanAquo begrippen
1d-functie(t) (Begrip)Lid vanAquo begrippen
1d-functie(u) (Begrip)Lid vanAquo begrippen
1d-gebied (Begrip)Lid vanAquo begrippen
1d-gemaal (Begrip)Lid vanAquo begrippen
1d-hevel (Begrip)Lid vanAquo begrippen
1d-interne randvoorwaarde (Begrip)Lid vanAquo begrippen
1d-knooppunt (Begrip)Lid vanAquo begrippen
1d-kunstwerk (Begrip)Lid vanAquo begrippen
1d-kunstwerkpunt (Begrip)Lid vanAquo begrippen
1d-lozingspunt (Begrip)Lid vanAquo begrippen
1d-qh-relatie (Begrip)Lid vanAquo begrippen
1d-randknooppunt (Begrip)Lid vanAquo begrippen
1d-rekenpunt (Begrip)Lid vanAquo begrippen
1d-schematisatie (Begrip)Lid vanAquo begrippen
1d-schematisatiepunt (Begrip)Lid vanAquo begrippen
1d-schuifstuw (Begrip)Lid vanAquo begrippen
1d-segment (Begrip)Lid vanAquo begrippen
1d-segmentpunt (Begrip)Lid vanAquo begrippen
1d-segmentpunt-relatie (Begrip)Lid vanAquo begrippen
1d-startwaarde (Begrip)Lid vanAquo begrippen
1d-stuurwaarde (Begrip)Lid vanAquo begrippen
1d-stuw (Begrip)Lid vanAquo begrippen
1d-stuw-uitgebreid (Begrip)Lid vanAquo begrippen
1d-stuwduiker (Begrip)Lid vanAquo begrippen
1d-tijdreeks (Begrip)Lid vanAquo begrippen
1d-uitvoerpunt (Begrip)Lid vanAquo begrippen
1d-uitvoerpunt-instelling (Begrip)Lid vanAquo begrippen
1d-uitvoertraject (Begrip)Lid vanAquo begrippen
1d-uitvoerwaarde (Begrip)Lid vanAquo begrippen
1d-vak (Begrip)Lid vanAquo begrippen
1d-vak afstand (Begrip)Lid vanAquo begrippen
1d-vak-uitvoertraject (Begrip)Lid vanAquo begrippen
5-jaarlijkse toetsing (Begrip)Lid vanAquo begrippen
ARAN meting (Begrip)Lid vanAquo begrippen
Actueel Hoogtebestand Nederland (Begrip)Lid vanAquo begrippen
Algemene Nederlandse Wielrijders Bond (Begrip)Lid vanAquo begrippen
Algemene bepalingen regelgeving, wet en verordening (Begrip)Lid vanAquo begrippen
Aquo-model (Begrip)Lid vanAquo begrippen
Aquo-standaard (Begrip)Lid vanAquo begrippen
Benningsloot (Gebied)Lid vanAquo begrippen
Besluit Ontgrondingen in Rijkswateren (Begrip)Lid vanAquo begrippen
CEMT-classificatie (Begrip)Lid vanAquo begrippen
Centrale Distributie Laag (Begrip)Lid vanAquo begrippen
Chemical Abstracts Service registry number (Begrip)Lid vanAquo begrippen
DIN opgelost anorganisch stikstof (Begrip)Lid vanAquo begrippen
DON opgelost organisch stikstof (Begrip)Lid vanAquo begrippen
Deltawet (Begrip)Lid vanAquo begrippen
Differentiële Global Position System (Begrip)Lid vanAquo begrippen
Duitse hardheid (Begrip)Lid vanAquo begrippen
EEQ17b-estradiol equivalenten (Begrip)Lid vanAquo begrippen
Europese kaderrichtlijn water (Begrip)Lid vanAquo begrippen
GLONASS (Begrip)Lid vanAquo begrippen
Galileo (Begrip)Lid vanAquo begrippen
Geohydrologie (Begrip)Lid vanAquo begrippen
Global Navigation Satellite System (Begrip)Lid vanAquo begrippen
Global Positioning System (Begrip)Lid vanAquo begrippen
Het Internationale Stelsel van Eenheden (Begrip)Lid vanAquo begrippen
Het Waterschapshuis (Begrip)Lid vanAquo begrippen
Informatiehuis Water (Begrip)Lid vanAquo begrippen
Informatiemodel Metingen (Begrip)Lid vanAquo begrippen
Informatiemodel Water Kern (Begrip)Lid vanAquo begrippen
Informatiemodel Water Normen (Begrip)Lid vanAquo begrippen
Informatiemodel Water Profielen (Begrip)Lid vanAquo begrippen
Kadaster (Begrip)Lid vanAquo begrippen
Laboratorium Waterschap Hunze en Aa's (Begrip)Lid vanAquo begrippen
NAP-daling (Begrip)Lid vanAquo begrippen
NCS (Begrip)Lid vanAquo begrippen
NDVI methode (Begrip)Lid vanAquo begrippen
NH4+(-N) ammonium (Begrip)Lid vanAquo begrippen
Natura 2000-gebied (Begrip)Lid vanAquo begrippen
Nederlandse grootte eenheid (Begrip)Lid vanAquo begrippen
Normaal Amsterdams Peil (Begrip)Lid vanAquo begrippen
PON particulair gebonden organisch stikstof (Begrip)Lid vanAquo begrippen
Rijkswaterstaat (Begrip)Lid vanAquo begrippen
Scheepvaartverkeerscentrum (Begrip)Lid vanAquo begrippen
Tweede Algemene Waterpassing (Begrip)Lid vanAquo begrippen
Volkert-Bakker methode (Begrip)Lid vanAquo begrippen
Waterwet (Begrip)Lid vanAquo begrippen
a-mesosaproob (Begrip)Lid vanAquo begrippen
aalgoot (Begrip)Lid vanAquo begrippen
aandeel waarde bebouwd (Begrip)Lid vanAquo begrippen
aangeslibd land (Begrip)Lid vanAquo begrippen
aangifte (Begrip)Lid vanAquo begrippen
aangifte procedure (Begrip)Lid vanAquo begrippen
aangifteformulier (Begrip)Lid vanAquo begrippen
aanlandige wind (Begrip)Lid vanAquo begrippen
aanleg (Begrip)Lid vanAquo begrippen
aanleghoogte (Begrip)Lid vanAquo begrippen
aanlegplaats (Begrip)Lid vanAquo begrippen
aanlegvergunningenregime (Begrip)Lid vanAquo begrippen
aanleiding verkeersongeval (Begrip)Lid vanAquo begrippen
aanloopsnelheid (Begrip)Lid vanAquo begrippen
aanmaning (Begrip)Lid vanAquo begrippen
aannames van dupuit (Begrip)Lid vanAquo begrippen
aanneming (Begrip)Lid vanAquo begrippen
aanpassing (Begrip)Lid vanAquo begrippen
aanslag type (Begrip)Lid vanAquo begrippen
aanslagbedrag (Begrip)Lid vanAquo begrippen
aanslagbiljet (Begrip)Lid vanAquo begrippen
aanslagbiljet bedrag (Begrip)Lid vanAquo begrippen
aanslagnummer (Begrip)Lid vanAquo begrippen
aanslagpeil pomp gemaal (Begrip)Lid vanAquo begrippen
aanslagregel (Begrip)Lid vanAquo begrippen
aansluitconstructie (Begrip)Lid vanAquo begrippen
aantal (Begrip)Lid vanAquo begrippen
aantal inwoners equivalenten (Begrip)Lid vanAquo begrippen
aantasting (Begrip)Lid vanAquo begrippen
aantoonbaarheidsgrens (Begrip)Lid vanAquo begrippen
aanvaardbare dagelijkse dosis (Begrip)Lid vanAquo begrippen
aanvang condities ijking (Begrip)Lid vanAquo begrippen
aanvaring (Begrip)Lid vanAquo begrippen
aanvoeren (Begrip)Lid vanAquo begrippen
aanvoergebied (Begrip)Lid vanAquo begrippen
aanvoersloot (Begrip)Lid vanAquo begrippen
aanvoervak (Begrip)Lid vanAquo begrippen
aanvraag vergunning (Begrip)Lid vanAquo begrippen
aanvullende waterbehoefte (Begrip)Lid vanAquo begrippen
aanwas (Begrip)Lid vanAquo begrippen
aanwezige pompovercapaciteit (Begrip)Lid vanAquo begrippen
aanzegging (Begrip)Lid vanAquo begrippen
aardgasleiding (Begrip)Lid vanAquo begrippen
aardkorst (Begrip)Lid vanAquo begrippen
aardlaag (Begrip)Lid vanAquo begrippen
abiotisch (Begrip)Lid vanAquo begrippen
abrasie (Begrip)Lid vanAquo begrippen
absolute saliniteit (Begrip)Lid vanAquo begrippen
absolute waterdruk (Begrip)Lid vanAquo begrippen
absoluut stelsel (Begrip)Lid vanAquo begrippen
absoluutheid (Begrip)Lid vanAquo begrippen
abstracte klasse (Begrip)Lid vanAquo begrippen
abundant (Begrip)Lid vanAquo begrippen
abundantie (Begrip)Lid vanAquo begrippen
achtergrondwaarde (Begrip)Lid vanAquo begrippen
achterland (Begrip)Lid vanAquo begrippen
achterloopsheid (Begrip)Lid vanAquo begrippen
acoustic doppler current profiler (Begrip)Lid vanAquo begrippen
acrylonitril butadieen styreen (Begrip)Lid vanAquo begrippen
actiecentrum (Begrip)Lid vanAquo begrippen
actief beheer (Begrip)Lid vanAquo begrippen
actief biologisch beheer (Begrip)Lid vanAquo begrippen
actief bodembeheer (Begrip)Lid vanAquo begrippen
actief peilbeheer (Begrip)Lid vanAquo begrippen
actief slibinstallatie (Begrip)Lid vanAquo begrippen
actiefkoolfiltraat (Begrip)Lid vanAquo begrippen
actiefslibtank (Begrip)Lid vanAquo begrippen
actieve gronddruk (Begrip)Lid vanAquo begrippen
actieve gronddrukcoëfficiënt (Begrip)Lid vanAquo begrippen
actueel risico (Begrip)Lid vanAquo begrippen
actuele gebruiksfunctie (Begrip)Lid vanAquo begrippen
acute toxiteit (Begrip)Lid vanAquo begrippen
additionele berging (Begrip)Lid vanAquo begrippen
administratief beheer (Begrip)Lid vanAquo begrippen
administratief gebied (Begrip)Lid vanAquo begrippen
administratief voorschrift (Begrip)Lid vanAquo begrippen
adres (Begrip)Lid vanAquo begrippen
adsorptie (Begrip)Lid vanAquo begrippen
adsorptiecomplex (Begrip)Lid vanAquo begrippen
adult (Begrip)Lid vanAquo begrippen
advectie (Begrip)Lid vanAquo begrippen
adventus (Begrip)Lid vanAquo begrippen
advies (Begrip)Lid vanAquo begrippen
adviesaanvraag (Begrip)Lid vanAquo begrippen
af-/aanvoergebied (Begrip)Lid vanAquo begrippen
af-/aanvoervak (Begrip)Lid vanAquo begrippen
afbraak (Begrip)Lid vanAquo begrippen
afgesloten grondwater (Begrip)Lid vanAquo begrippen
afhankelijke factor (Begrip)Lid vanAquo begrippen
afkalven (Begrip)Lid vanAquo begrippen
afkoppelen (Begrip)Lid vanAquo begrippen
aflaatpeil (Begrip)Lid vanAquo begrippen
aflaatput (Begrip)Lid vanAquo begrippen
aflandige wind (Begrip)Lid vanAquo begrippen
afrastering (Begrip)Lid vanAquo begrippen
afscheider (Begrip)Lid vanAquo begrippen
afschuiving (Begrip)Lid vanAquo begrippen
afslag (Begrip)Lid vanAquo begrippen
afslibbaar (Begrip)Lid vanAquo begrippen
afsluiter (Begrip)Lid vanAquo begrippen
afsluiter model (Begrip)Lid vanAquo begrippen
afsluiterput (Begrip)Lid vanAquo begrippen
afsluiting (Begrip)Lid vanAquo begrippen
afsluitmiddel (Begrip)Lid vanAquo begrippen
afsnijding (Begrip)Lid vanAquo begrippen
afstand tot nulpunt waterkering (Begrip)Lid vanAquo begrippen
afstandsaanduiding knooppunt (Begrip)Lid vanAquo begrippen
afstandsbediening (Begrip)Lid vanAquo begrippen
afstroming (Begrip)Lid vanAquo begrippen
afstromingdiagram (Begrip)Lid vanAquo begrippen
afstromingdiepte (Begrip)Lid vanAquo begrippen
aftapput (Begrip)Lid vanAquo begrippen
afvalstof (Begrip)Lid vanAquo begrippen
afvalwater (Begrip)Lid vanAquo begrippen
afvalwater (Begrip)Lid vanAquo begrippen
afvalwater (Begrip)Lid vanAquo begrippen
afvalwaterbehandeling door derden (Begrip)Lid vanAquo begrippen
afvalwaterstroom (Begrip)Lid vanAquo begrippen
afvalwatertransportwerk (Begrip)Lid vanAquo begrippen
afvoer (Begrip)Lid vanAquo begrippen
afvoer tussen de oevers (Begrip)Lid vanAquo begrippen
afvoerbare neerslag (Begrip)Lid vanAquo begrippen
afvoercapaciteit (Begrip)Lid vanAquo begrippen
afvoercoëfficiënt (Begrip)Lid vanAquo begrippen
afvoerduurlijn (Begrip)Lid vanAquo begrippen
afvoeren (Begrip)Lid vanAquo begrippen
afvoerend oppervlak per inwoner (Begrip)Lid vanAquo begrippen
afvoerfrequentie (Begrip)Lid vanAquo begrippen
afvoergebied (Begrip)Lid vanAquo begrippen
afvoergolf (Begrip)Lid vanAquo begrippen
afvoerhydrologie (Begrip)Lid vanAquo begrippen
afvoerkromme (Begrip)Lid vanAquo begrippen
afvoervak (Begrip)Lid vanAquo begrippen
afvoerverlooplijn (Begrip)Lid vanAquo begrippen
afwaaiing (Begrip)Lid vanAquo begrippen
afwatering (Begrip)Lid vanAquo begrippen
afwateringseenheid (Begrip)Lid vanAquo begrippen
afwateringsgebied (Begrip)Lid vanAquo begrippen
afwerkingslaag (Begrip)Lid vanAquo begrippen
afwijkend streefpeil (Begrip)Lid vanAquo begrippen
afzanding (Begrip)Lid vanAquo begrippen
afzetting (Begrip)Lid vanAquo begrippen
agger (Begrip)Lid vanAquo begrippen
alarmering (Begrip)Lid vanAquo begrippen
alarmeringspeil (Begrip)Lid vanAquo begrippen
alarmpeil (Begrip)Lid vanAquo begrippen
alfadeeltje (Begrip)Lid vanAquo begrippen
alfanumerieke waarde (Begrip)Lid vanAquo begrippen
alfastraling (Begrip)Lid vanAquo begrippen
algemeen algebraïsch modelleer systeem (Begrip)Lid vanAquo begrippen
algemeen bestuur van het waterschap (Begrip)Lid vanAquo begrippen
algemene maatregel van bestuur (Begrip)Lid vanAquo begrippen
algemene norm (Begrip)Lid vanAquo begrippen
algen (Begrip)Lid vanAquo begrippen
algenbloei (Begrip)Lid vanAquo begrippen
algendrijflaag (Begrip)Lid vanAquo begrippen
alifatische koolwaterstof (Begrip)Lid vanAquo begrippen
aliquot (Begrip)Lid vanAquo begrippen
alkalisch afvalwater (Begrip)Lid vanAquo begrippen
alluvierecht (Begrip)Lid vanAquo begrippen
alluvium (Begrip)Lid vanAquo begrippen
along track fout (Begrip)Lid vanAquo begrippen
ambivalentie (Begrip)Lid vanAquo begrippen
amebiase (Begrip)Lid vanAquo begrippen
ammoniak stikstof (Begrip)Lid vanAquo begrippen
ammonium (Begrip)Lid vanAquo begrippen
anadroom (Begrip)Lid vanAquo begrippen
analyse (Begrip)Lid vanAquo begrippen
analysemethode (Begrip)Lid vanAquo begrippen
analyserende instantie (Begrip)Lid vanAquo begrippen
analysevariant (Begrip)Lid vanAquo begrippen
anaërobe tank (Begrip)Lid vanAquo begrippen
anion (Begrip)Lid vanAquo begrippen
anker (Begrip)Lid vanAquo begrippen
ankerplaats (Begrip)Lid vanAquo begrippen
ankerveld (Begrip)Lid vanAquo begrippen
anode (Begrip)Lid vanAquo begrippen
anorganisch stikstof (Begrip)Lid vanAquo begrippen
anorganische koolstof (Begrip)Lid vanAquo begrippen
anorganische stof (Begrip)Lid vanAquo begrippen
anti-sifoneerklep (Begrip)Lid vanAquo begrippen
anti-verdrogingsdoelstellingen (Begrip)Lid vanAquo begrippen
anticiperend onderzoek (Begrip)Lid vanAquo begrippen
antropogeen (Begrip)Lid vanAquo begrippen
appendage (Begrip)Lid vanAquo begrippen
appendagekelder (Begrip)Lid vanAquo begrippen
applicatieschema (Begrip)Lid vanAquo begrippen
aquaduct (Begrip)Lid vanAquo begrippen
aquaflow (Begrip)Lid vanAquo begrippen
aquatisch (Begrip)Lid vanAquo begrippen
aquatisch ecosysteem (Begrip)Lid vanAquo begrippen
aquiclude (Begrip)Lid vanAquo begrippen
aquifer (Begrip)Lid vanAquo begrippen
aquifuge (Begrip)Lid vanAquo begrippen
aquitard (Begrip)Lid vanAquo begrippen
areometer (Begrip)Lid vanAquo begrippen
aromaten (Begrip)Lid vanAquo begrippen
aromatische koolwaterstof (Begrip)Lid vanAquo begrippen
artesisch water (Begrip)Lid vanAquo begrippen
artesisch watervoerend pakket (Begrip)Lid vanAquo begrippen
artesische boring (Begrip)Lid vanAquo begrippen
artesische omstandigheden (Begrip)Lid vanAquo begrippen
artikelonderdeel (Begrip)Lid vanAquo begrippen
asfalt (Begrip)Lid vanAquo begrippen
asfaltkleefmiddel (Begrip)Lid vanAquo begrippen
asfaltmortel (Begrip)Lid vanAquo begrippen
aspiratielucht (Begrip)Lid vanAquo begrippen
assetmanagement (Begrip)Lid vanAquo begrippen
associatie (Begrip)Lid vanAquo begrippen
associatie (Begrip)Lid vanAquo begrippen
astronomisch getij (Begrip)Lid vanAquo begrippen
atmosfeer (Begrip)Lid vanAquo begrippen
atmosferische depositie (Begrip)Lid vanAquo begrippen
atmosferische druk (Begrip)Lid vanAquo begrippen
atmotroof (Begrip)Lid vanAquo begrippen
atoom (Begrip)Lid vanAquo begrippen
auditor (Begrip)Lid vanAquo begrippen
autecologie (Begrip)Lid vanAquo begrippen
automatische bediening (Begrip)Lid vanAquo begrippen
auxotroof (Begrip)Lid vanAquo begrippen
avilastic (Begrip)Lid vanAquo begrippen
b-mesosaproob (Begrip)Lid vanAquo begrippen
b-water (Begrip)Lid vanAquo begrippen
baar (Begrip)Lid vanAquo begrippen
baarhaven (Begrip)Lid vanAquo begrippen
bacterie (Begrip)Lid vanAquo begrippen
bacteroides bacteriën (Begrip)Lid vanAquo begrippen
bagger (Begrip)Lid vanAquo begrippen
baggerdikte (Begrip)Lid vanAquo begrippen
baggeren (Begrip)Lid vanAquo begrippen
baggerindustrie (Begrip)Lid vanAquo begrippen
baggerketen (Begrip)Lid vanAquo begrippen
baggernauwkeurigheid (Begrip)Lid vanAquo begrippen
baggerspecie (Begrip)Lid vanAquo begrippen
baggertraject (Begrip)Lid vanAquo begrippen
baggerwerktuig (Begrip)Lid vanAquo begrippen
baken (Begrip)Lid vanAquo begrippen
bakjesmodel (Begrip)Lid vanAquo begrippen
ballastwater (Begrip)Lid vanAquo begrippen
bandbreedte (Begrip)Lid vanAquo begrippen
bandijk (Begrip)Lid vanAquo begrippen
bandindikker (Begrip)Lid vanAquo begrippen
bandindikkergebouw (Begrip)Lid vanAquo begrippen
bank (Begrip)Lid vanAquo begrippen
banket (Begrip)Lid vanAquo begrippen
barograaf (Begrip)Lid vanAquo begrippen
barometer (Begrip)Lid vanAquo begrippen
barrière-eiland (Begrip)Lid vanAquo begrippen
barrièrekust (Begrip)Lid vanAquo begrippen
basalt (Begrip)Lid vanAquo begrippen
basaltzuil (Begrip)Lid vanAquo begrippen
bascule brug (Begrip)Lid vanAquo begrippen
baseline onderzoek (Begrip)Lid vanAquo begrippen
basis (Begrip)Lid vanAquo begrippen
basis taak complexiteit (Begrip)Lid vanAquo begrippen
basisafvoer (Begrip)Lid vanAquo begrippen
basisafvoer index (Begrip)Lid vanAquo begrippen
basisbreedte (van een hoogwater hydrograaf) (Begrip)Lid vanAquo begrippen
basisinformatie (Begrip)Lid vanAquo begrippen
basiskaart overstromingsrisico (Begrip)Lid vanAquo begrippen
basiskustlijn (Begrip)Lid vanAquo begrippen
basislijn (Begrip)Lid vanAquo begrippen
basismateriaal (Begrip)Lid vanAquo begrippen
basisonderhoudsniveau (Begrip)Lid vanAquo begrippen
basispeil (Begrip)Lid vanAquo begrippen
basisrioleringsplan (Begrip)Lid vanAquo begrippen
bathyale zone (Begrip)Lid vanAquo begrippen
bathymetrie (Begrip)Lid vanAquo begrippen
bathymetrische kaart (Begrip)Lid vanAquo begrippen
bathypelagisch (Begrip)Lid vanAquo begrippen
beaufortschaal (Begrip)Lid vanAquo begrippen
bebouwingscluster (Begrip)Lid vanAquo begrippen
bebouwingsconcentratie (Begrip)Lid vanAquo begrippen
bebouwingslint (Begrip)Lid vanAquo begrippen
bedding (Begrip)Lid vanAquo begrippen
bedenking (Begrip)Lid vanAquo begrippen
bediening (Begrip)Lid vanAquo begrippen
bediening ter plaatse (Begrip)Lid vanAquo begrippen
bedienings beheer (Begrip)Lid vanAquo begrippen
bedieningsruimte (Begrip)Lid vanAquo begrippen
bedrijfsafvalwater (Begrip)Lid vanAquo begrippen
bedrijfsgebouw (Begrip)Lid vanAquo begrippen
bedrijfshaven (Begrip)Lid vanAquo begrippen
bedrijfsproces (Begrip)Lid vanAquo begrippen
bedrijfsvoering (Begrip)Lid vanAquo begrippen
bedrijfswater (Begrip)Lid vanAquo begrippen
bedrijfswaterpomp (Begrip)Lid vanAquo begrippen
bedvormende afvoer (Begrip)Lid vanAquo begrippen
beek (Begrip)Lid vanAquo begrippen
beeker-sampler (Begrip)Lid vanAquo begrippen
beekleem (Begrip)Lid vanAquo begrippen
begemann-sampler (Begrip)Lid vanAquo begrippen
begroeiing (Begrip)Lid vanAquo begrippen
begrotingsartikel (Begrip)Lid vanAquo begrippen
behandelen geur (Begrip)Lid vanAquo begrippen
behandelingsinstallatie (Begrip)Lid vanAquo begrippen
beheer (Begrip)Lid vanAquo begrippen
beheer en onderhoud (Begrip)Lid vanAquo begrippen
beheer slibverwerkingsinstallaties (Begrip)Lid vanAquo begrippen
beheerder (Begrip)Lid vanAquo begrippen
beheerderoordeel (Begrip)Lid vanAquo begrippen
beheerplan (Begrip)Lid vanAquo begrippen
beheerregister (Begrip)Lid vanAquo begrippen
beheers- en onderhoudsplan (Begrip)Lid vanAquo begrippen
beheersaccent (Begrip)Lid vanAquo begrippen
beheersgebied (Begrip)Lid vanAquo begrippen
beheersmaatregel (Begrip)Lid vanAquo begrippen
beheersregister (Begrip)Lid vanAquo begrippen
beherende instantie (Begrip)Lid vanAquo begrippen
behuizing (Begrip)Lid vanAquo begrippen
bekken (Begrip)Lid vanAquo begrippen
bekken voor hoogwaterbeheersing (Begrip)Lid vanAquo begrippen
bekkentrap (Begrip)Lid vanAquo begrippen
bekleding (Begrip)Lid vanAquo begrippen
bekleding waterkering (Begrip)Lid vanAquo begrippen
bekledingsconstructie (Begrip)Lid vanAquo begrippen
bekledingslaag (Begrip)Lid vanAquo begrippen
bekledingtype (Begrip)Lid vanAquo begrippen
beklemde meier (Begrip)Lid vanAquo begrippen
belang-betaling-zeggenschap (Begrip)Lid vanAquo begrippen
belang-betaling-zeggenschap (Begrip)Lid vanAquo begrippen
belanghebbende (Begrip)Lid vanAquo begrippen
belasting (Begrip)Lid vanAquo begrippen
belasting (Begrip)Lid vanAquo begrippen
belasting toetsing (Begrip)Lid vanAquo begrippen
belastinggevallenmethode (Begrip)Lid vanAquo begrippen
belastingjaar (Begrip)Lid vanAquo begrippen
beleid (Begrip)Lid vanAquo begrippen
beleid (Begrip)Lid vanAquo begrippen
beleidsanalyse (Begrip)Lid vanAquo begrippen
beleidsoptie (Begrip)Lid vanAquo begrippen
beleidsplan (Begrip)Lid vanAquo begrippen
beleidsplan drink- en industriewatervoorziening (Begrip)Lid vanAquo begrippen
beleidsvoorbereiding en -evaluatie (Begrip)Lid vanAquo begrippen
bellenscherm (Begrip)Lid vanAquo begrippen
beluchten (Begrip)Lid vanAquo begrippen
beluchtingstank (Begrip)Lid vanAquo begrippen
bemalen (Begrip)Lid vanAquo begrippen
bemalinggebied (Begrip)Lid vanAquo begrippen
bemalinggebied planningsmodel (Begrip)Lid vanAquo begrippen
bemonsteren (Begrip)Lid vanAquo begrippen
bemonsteringsapparaat (Begrip)Lid vanAquo begrippen
bemonsteringshoogte (Begrip)Lid vanAquo begrippen
bemonsteringsinterval (Begrip)Lid vanAquo begrippen
bemonsteringsmethode (Begrip)Lid vanAquo begrippen
bemonsteringstraject (Begrip)Lid vanAquo begrippen
beneden de wind (Begrip)Lid vanAquo begrippen
beneden rivier (Begrip)Lid vanAquo begrippen
benedenbeloop (Begrip)Lid vanAquo begrippen
benedengrens (Begrip)Lid vanAquo begrippen
benedenrivierengebied (Begrip)Lid vanAquo begrippen
benthisch (Begrip)Lid vanAquo begrippen
benthos (Begrip)Lid vanAquo begrippen
bentivoor (Begrip)Lid vanAquo begrippen
benutten (van regenwater) (Begrip)Lid vanAquo begrippen
benutting (Begrip)Lid vanAquo begrippen
benzeen (Begrip)Lid vanAquo begrippen
beoordelingsprofiel (Begrip)Lid vanAquo begrippen
beoordelingsschema (Begrip)Lid vanAquo begrippen
beoordelingsspoor (Begrip)Lid vanAquo begrippen
beoordelingsspoor (Begrip)Lid vanAquo begrippen
bepaling vergunning (Begrip)Lid vanAquo begrippen
bepalingsgrens (Begrip)Lid vanAquo begrippen
beplanting (Begrip)Lid vanAquo begrippen
beplanting (Begrip)Lid vanAquo begrippen
beregening (Begrip)Lid vanAquo begrippen
berekende waarde (Begrip)Lid vanAquo begrippen
bergbassin (Begrip)Lid vanAquo begrippen
bergbezinkbassin (Begrip)Lid vanAquo begrippen
bergboezem (Begrip)Lid vanAquo begrippen
bergend vermogen oppervlaktewater (Begrip)Lid vanAquo begrippen
bergende breedte (Begrip)Lid vanAquo begrippen
berghaven (Begrip)Lid vanAquo begrippen
berging (Begrip)Lid vanAquo begrippen
berging (Begrip)Lid vanAquo begrippen
berging in bodemoneffenheden (Begrip)Lid vanAquo begrippen
berging in randvoorziening (Begrip)Lid vanAquo begrippen
berging meer (Begrip)Lid vanAquo begrippen
berging minder (Begrip)Lid vanAquo begrippen
berging op straat (Begrip)Lid vanAquo begrippen
berging rioolbemalinggebied (Begrip)Lid vanAquo begrippen
bergingscapaciteit (Begrip)Lid vanAquo begrippen
bergingsgebied (Begrip)Lid vanAquo begrippen
bergingsvijver (Begrip)Lid vanAquo begrippen
bergingsvoorzieningen voor water (Begrip)Lid vanAquo begrippen
berm (Begrip)Lid vanAquo begrippen
bermfactor (Begrip)Lid vanAquo begrippen
beroep (Begrip)Lid vanAquo begrippen
beroepsprocedure (Begrip)Lid vanAquo begrippen
beschermd gebied (Begrip)Lid vanAquo begrippen
beschermd natuurmonument (Begrip)Lid vanAquo begrippen
beschermende gronden (Begrip)Lid vanAquo begrippen
beschermingszone (Begrip)Lid vanAquo begrippen
beschermingszone (Begrip)Lid vanAquo begrippen
beschikking (Begrip)Lid vanAquo begrippen
beschikkingsaanvraag (Begrip)Lid vanAquo begrippen
beschrijving filterlaag (Begrip)Lid vanAquo begrippen
besluit (Begrip)Lid vanAquo begrippen
bestek (Begrip)Lid vanAquo begrippen
bestek (Begrip)Lid vanAquo begrippen
bestemmingsplan (Begrip)Lid vanAquo begrippen
bestorting (Begrip)Lid vanAquo begrippen
bestrijdingsteam (Begrip)Lid vanAquo begrippen
besturingskast (Begrip)Lid vanAquo begrippen
bestuurder (Begrip)Lid vanAquo begrippen
betalingsvoorwaarden (Begrip)Lid vanAquo begrippen
beton (Begrip)Lid vanAquo begrippen
betonning (Begrip)Lid vanAquo begrippen
betrekkingslijn (Begrip)Lid vanAquo begrippen
betuining (Begrip)Lid vanAquo begrippen
bevaarbare breedte (Begrip)Lid vanAquo begrippen
bevoegd gezag (Begrip)Lid vanAquo begrippen
beweegbare brug (Begrip)Lid vanAquo begrippen
bewerkingsmethode (Begrip)Lid vanAquo begrippen
bezinkbare stof (Begrip)Lid vanAquo begrippen
bezinking (Begrip)Lid vanAquo begrippen
bezwaar (Begrip)Lid vanAquo begrippen
bezwijkmechanisme (Begrip)Lid vanAquo begrippen
bijkomende gegevens (Begrip)Lid vanAquo begrippen
bijzonder onderhoud (Begrip)Lid vanAquo begrippen
bijzondere bepaling (Begrip)Lid vanAquo begrippen
bijzondere natuur (Begrip)Lid vanAquo begrippen
bijzondere omstandigheid (Begrip)Lid vanAquo begrippen
binnenberm (Begrip)Lid vanAquo begrippen
binnendijks (Begrip)Lid vanAquo begrippen
binnentalud (Begrip)Lid vanAquo begrippen
binnenwater (Begrip)Lid vanAquo begrippen
binnenwaterkering (Begrip)Lid vanAquo begrippen
bioaccumulatie (Begrip)Lid vanAquo begrippen
bioassay (Begrip)Lid vanAquo begrippen
biocoenose (Begrip)Lid vanAquo begrippen
biodiversiteit (Begrip)Lid vanAquo begrippen
biogas (Begrip)Lid vanAquo begrippen
biologisch kunstwerk (Begrip)Lid vanAquo begrippen
biologisch zuiveren (Begrip)Lid vanAquo begrippen
biologische capaciteit rioolwaterzuiveringsinstallatie (Begrip)Lid vanAquo begrippen
biologische indicator (Begrip)Lid vanAquo begrippen
biologische teelt (Begrip)Lid vanAquo begrippen
biomassa (Begrip)Lid vanAquo begrippen
biosfeer (Begrip)Lid vanAquo begrippen
biota (Begrip)Lid vanAquo begrippen
biotisch (Begrip)Lid vanAquo begrippen
bioturbatie (Begrip)Lid vanAquo begrippen
bitumen (Begrip)Lid vanAquo begrippen
blauwalg (Begrip)Lid vanAquo begrippen
blower (Begrip)Lid vanAquo begrippen
bochtverlies (Begrip)Lid vanAquo begrippen
bodem (Begrip)Lid vanAquo begrippen
bodembreedte (Begrip)Lid vanAquo begrippen
bodemconcentratie (Begrip)Lid vanAquo begrippen
bodemdaling (Begrip)Lid vanAquo begrippen
bodemfluctuatie (Begrip)Lid vanAquo begrippen
bodemhelling (Begrip)Lid vanAquo begrippen
bodemhoogte (Begrip)Lid vanAquo begrippen
bodemkaart (Begrip)Lid vanAquo begrippen
bodemkwaliteitskaart (Begrip)Lid vanAquo begrippen
bodemlaag (Begrip)Lid vanAquo begrippen
bodemlaag (Begrip)Lid vanAquo begrippen
bodemmateriaal (Begrip)Lid vanAquo begrippen
bodemruwheid (Begrip)Lid vanAquo begrippen
bodemsamenstelling (Begrip)Lid vanAquo begrippen
bodemsanering (Begrip)Lid vanAquo begrippen
bodemstructuur (Begrip)Lid vanAquo begrippen
bodemtransport (Begrip)Lid vanAquo begrippen
bodemval (Begrip)Lid vanAquo begrippen
bodemverontreiniging (Begrip)Lid vanAquo begrippen
bodemwater (Begrip)Lid vanAquo begrippen
boei (Begrip)Lid vanAquo begrippen
boezem (Begrip)Lid vanAquo begrippen
boezemgebied (Begrip)Lid vanAquo begrippen
boezemgemaal (Begrip)Lid vanAquo begrippen
boezemkade (Begrip)Lid vanAquo begrippen
boezempeil (Begrip)Lid vanAquo begrippen
boezemwater (Begrip)Lid vanAquo begrippen
boomvakdeel (Begrip)Lid vanAquo begrippen
boostergemaal (Begrip)Lid vanAquo begrippen
borden en masten (Begrip)Lid vanAquo begrippen
boren (Begrip)Lid vanAquo begrippen
boring (Begrip)Lid vanAquo begrippen
botulisme (Begrip)Lid vanAquo begrippen
bouwwerk (Begrip)Lid vanAquo begrippen
bovenbeloop (Begrip)Lid vanAquo begrippen
bovengrens (Begrip)Lid vanAquo begrippen
bovenloop (Begrip)Lid vanAquo begrippen
bovenrivier (Begrip)Lid vanAquo begrippen
bovenrivier (Begrip)Lid vanAquo begrippen
brak water (Begrip)Lid vanAquo begrippen
branden (Begrip)Lid vanAquo begrippen
branding (Begrip)Lid vanAquo begrippen
brandput (Begrip)Lid vanAquo begrippen
brandweer (Begrip)Lid vanAquo begrippen
breedte (Begrip)Lid vanAquo begrippen
breedte breedtevak (Begrip)Lid vanAquo begrippen
breken van een golf (Begrip)Lid vanAquo begrippen
brekerbank (Begrip)Lid vanAquo begrippen
breuksteen (Begrip)Lid vanAquo begrippen
breuksteen-asfalt (Begrip)Lid vanAquo begrippen
broeikaseffect (Begrip)Lid vanAquo begrippen
broekbos (Begrip)Lid vanAquo begrippen
bron (Begrip)Lid vanAquo begrippen
bron (Begrip)Lid vanAquo begrippen
bron (Begrip)Lid vanAquo begrippen
bron (Begrip)Lid vanAquo begrippen
bronbemaling (Begrip)Lid vanAquo begrippen
brongebied (Begrip)Lid vanAquo begrippen
bronnering (Begrip)Lid vanAquo begrippen
bronwater (Begrip)Lid vanAquo begrippen
bronwaterpomp (Begrip)Lid vanAquo begrippen
bronwaterput (Begrip)Lid vanAquo begrippen
broon (Begrip)Lid vanAquo begrippen
brug (Begrip)Lid vanAquo begrippen
brugdek (Begrip)Lid vanAquo begrippen
bruinkool (Begrip)Lid vanAquo begrippen
bruto emissie (Begrip)Lid vanAquo begrippen
budget (Begrip)Lid vanAquo begrippen
budgetaanvraag (Begrip)Lid vanAquo begrippen
buffer (Begrip)Lid vanAquo begrippen
buffertank (Begrip)Lid vanAquo begrippen
bufferzone (Begrip)Lid vanAquo begrippen
buistoot (Begrip)Lid vanAquo begrippen
buitenberm (Begrip)Lid vanAquo begrippen
buitenbeschermingszone (Begrip)Lid vanAquo begrippen
buitendijks (Begrip)Lid vanAquo begrippen
buitengebied (Begrip)Lid vanAquo begrippen
buitenkruinlijn (Begrip)Lid vanAquo begrippen
buitentalud (Begrip)Lid vanAquo begrippen
buitenteen (Begrip)Lid vanAquo begrippen
buitenwater (Begrip)Lid vanAquo begrippen
bunkerstation (Begrip)Lid vanAquo begrippen
bètastraling (Begrip)Lid vanAquo begrippen
calamiteit (Begrip)Lid vanAquo begrippen
calamiteitengebied (Begrip)Lid vanAquo begrippen
calamiteitenplan (Begrip)Lid vanAquo begrippen
calcium (Begrip)Lid vanAquo begrippen
candela (Begrip)Lid vanAquo begrippen
capaciteit (Begrip)Lid vanAquo begrippen
capillair water (Begrip)Lid vanAquo begrippen
carbonaat (Begrip)Lid vanAquo begrippen
carbonaathardheid (Begrip)Lid vanAquo begrippen
carcinogeen (Begrip)Lid vanAquo begrippen
carnivoor (Begrip)Lid vanAquo begrippen
cascade (Begrip)Lid vanAquo begrippen
centraat (Begrip)Lid vanAquo begrippen
centrifugaalpomp (Begrip)Lid vanAquo begrippen
centrifugaatput (Begrip)Lid vanAquo begrippen
centrifuge (Begrip)Lid vanAquo begrippen
cerviduct (Begrip)Lid vanAquo begrippen
chemisch zuurstofverbruik (Begrip)Lid vanAquo begrippen
chemische stof (Begrip)Lid vanAquo begrippen
chloor (Begrip)Lid vanAquo begrippen
chloorfenol (Begrip)Lid vanAquo begrippen
chloride (Begrip)Lid vanAquo begrippen
chloride gehalte (Begrip)Lid vanAquo begrippen
chloriniteit (Begrip)Lid vanAquo begrippen
chorologische classificatie (Begrip)Lid vanAquo begrippen
circulatiepomp-cv (Begrip)Lid vanAquo begrippen
civiele techniek (Begrip)Lid vanAquo begrippen
clostridium botulinum (Begrip)Lid vanAquo begrippen
cohesie (Begrip)Lid vanAquo begrippen
collector (Begrip)Lid vanAquo begrippen
combinatiewand (Begrip)Lid vanAquo begrippen
commissie (Begrip)Lid vanAquo begrippen
communicatie (Begrip)Lid vanAquo begrippen
compartiment (Begrip)Lid vanAquo begrippen
compartiment (waterkering) (Begrip)Lid vanAquo begrippen
concentratie (Begrip)Lid vanAquo begrippen
concentratieverdeling (Begrip)Lid vanAquo begrippen
conservering (Begrip)Lid vanAquo begrippen
consolidatie (Begrip)Lid vanAquo begrippen
consolidatiegraad (Begrip)Lid vanAquo begrippen
constante (Begrip)Lid vanAquo begrippen
constructie (Begrip)Lid vanAquo begrippen
constructiewaterlijn (Begrip)Lid vanAquo begrippen
construeren (Begrip)Lid vanAquo begrippen
consumptief watergebruik (Begrip)Lid vanAquo begrippen
contacttank (Begrip)Lid vanAquo begrippen
contract (Begrip)Lid vanAquo begrippen
contractiecoëfficiënt (Begrip)Lid vanAquo begrippen
convenant (Begrip)Lid vanAquo begrippen
correspondentie (Begrip)Lid vanAquo begrippen
corrosie (Begrip)Lid vanAquo begrippen
coupure (Begrip)Lid vanAquo begrippen
cross track fout (Begrip)Lid vanAquo begrippen
cultureel erfgoed (Begrip)Lid vanAquo begrippen
culturele eutrofiëring (Begrip)Lid vanAquo begrippen
cultuur (Begrip)Lid vanAquo begrippen
cultuur (Begrip)Lid vanAquo begrippen
cyanobacteriën (Begrip)Lid vanAquo begrippen
cytotoxisch (Begrip)Lid vanAquo begrippen
dacron (Begrip)Lid vanAquo begrippen
dagelijks bestuur van het waterschap (Begrip)Lid vanAquo begrippen
dagelijkse ongelijkheid (Begrip)Lid vanAquo begrippen
daling (Begrip)Lid vanAquo begrippen
daling (Begrip)Lid vanAquo begrippen
dam (Begrip)Lid vanAquo begrippen
damwand (Begrip)Lid vanAquo begrippen
data (Begrip)Lid vanAquo begrippen
debiet (Begrip)Lid vanAquo begrippen
debietmeter (Begrip)Lid vanAquo begrippen
decanteercentrifuge (Begrip)Lid vanAquo begrippen
deelbudget (Begrip)Lid vanAquo begrippen
deelmonster (Begrip)Lid vanAquo begrippen
deelprogramma (Begrip)Lid vanAquo begrippen
deelstroomgebied (Begrip)Lid vanAquo begrippen
deflectiemeting (Begrip)Lid vanAquo begrippen
deining (Begrip)Lid vanAquo begrippen
delta (Begrip)Lid vanAquo begrippen
deltahoogte (Begrip)Lid vanAquo begrippen
demping (Begrip)Lid vanAquo begrippen
deniltrap (Begrip)Lid vanAquo begrippen
depositie (Begrip)Lid vanAquo begrippen
depot (Begrip)Lid vanAquo begrippen
detectiegrens (Begrip)Lid vanAquo begrippen
dichloor (Begrip)Lid vanAquo begrippen
dichtheid (Begrip)Lid vanAquo begrippen
dichtheidsstroming (Begrip)Lid vanAquo begrippen
dienstkring (Begrip)Lid vanAquo begrippen
diepwand (Begrip)Lid vanAquo begrippen
diepzee (Begrip)Lid vanAquo begrippen
dier (Begrip)Lid vanAquo begrippen
diffractie (Begrip)Lid vanAquo begrippen
diffuse bron (Begrip)Lid vanAquo begrippen
dijk (Begrip)Lid vanAquo begrippen
dijkgraaf (Begrip)Lid vanAquo begrippen
dijkkwel (Begrip)Lid vanAquo begrippen
dijknol (Begrip)Lid vanAquo begrippen
dijkpaal (Begrip)Lid vanAquo begrippen
dijkring (Begrip)Lid vanAquo begrippen
dijktafelhoogte (Begrip)Lid vanAquo begrippen
dijktraject (Begrip)Lid vanAquo begrippen
dijkvak (Begrip)Lid vanAquo begrippen
dijkwacht (Begrip)Lid vanAquo begrippen
dirchlet randvoorwaarde (Begrip)Lid vanAquo begrippen
directe emissie (Begrip)Lid vanAquo begrippen
directe uitvoeringsuitgaven (Begrip)Lid vanAquo begrippen
distikstof (Begrip)Lid vanAquo begrippen
distikstofoxide (Begrip)Lid vanAquo begrippen
doelstelling (Begrip)Lid vanAquo begrippen
doodtij (Begrip)Lid vanAquo begrippen
doorlaatsluis (Begrip)Lid vanAquo begrippen
doorlaatwerk (Begrip)Lid vanAquo begrippen
doorlatende verharding (Begrip)Lid vanAquo begrippen
doorstroombegrenzer (Begrip)Lid vanAquo begrippen
doorstroomhoogte (Begrip)Lid vanAquo begrippen
doorstroomhoogte (Begrip)Lid vanAquo begrippen
doorstroomprofiel (Begrip)Lid vanAquo begrippen
doorzicht (Begrip)Lid vanAquo begrippen
dosis-effectrelatie (Begrip)Lid vanAquo begrippen
draadalgen (Begrip)Lid vanAquo begrippen
draaibrug (Begrip)Lid vanAquo begrippen
draaikolk (Begrip)Lid vanAquo begrippen
drain (Begrip)Lid vanAquo begrippen
drainage (Begrip)Lid vanAquo begrippen
drainagebuis (Begrip)Lid vanAquo begrippen
drempel (Begrip)Lid vanAquo begrippen
drempel (Begrip)Lid vanAquo begrippen
driepuntsmethode (Begrip)Lid vanAquo begrippen
driewegkraan (Begrip)Lid vanAquo begrippen
driftstroom (Begrip)Lid vanAquo begrippen
drinkwater (Begrip)Lid vanAquo begrippen
drinkwaterleiding (Begrip)Lid vanAquo begrippen
drinkwaterreservoir (Begrip)Lid vanAquo begrippen
drinkwaterrichtlijn (Begrip)Lid vanAquo begrippen
droge depositie (Begrip)Lid vanAquo begrippen
droge dichtheid (Begrip)Lid vanAquo begrippen
droge stof (Begrip)Lid vanAquo begrippen
droge strand (Begrip)Lid vanAquo begrippen
droger oevergebied (Begrip)Lid vanAquo begrippen
drooginstallatie (Begrip)Lid vanAquo begrippen
drooglegging (Begrip)Lid vanAquo begrippen
droogrest (Begrip)Lid vanAquo begrippen
droogstand watergang (Begrip)Lid vanAquo begrippen
droogte (Begrip)Lid vanAquo begrippen
droogteschade (Begrip)Lid vanAquo begrippen
druk (Begrip)Lid vanAquo begrippen
drukhoogte (Begrip)Lid vanAquo begrippen
drukreduceerventiel (Begrip)Lid vanAquo begrippen
druppel irrigatie (Begrip)Lid vanAquo begrippen
duiker (Begrip)Lid vanAquo begrippen
duin (Begrip)Lid vanAquo begrippen
duinprofiel (Begrip)Lid vanAquo begrippen
duinvoet (Begrip)Lid vanAquo begrippen
duinvoet (Begrip)Lid vanAquo begrippen
duinvoet (Begrip)Lid vanAquo begrippen
duits-tijdelijke hardheid (Begrip)Lid vanAquo begrippen
dukdalf (Begrip)Lid vanAquo begrippen
duurzaam (Begrip)Lid vanAquo begrippen
duurzame ontwikkeling (Begrip)Lid vanAquo begrippen
dwarsdoorsnede (Begrip)Lid vanAquo begrippen
dwarsprofiel (Begrip)Lid vanAquo begrippen
dwarsprofiel waterkering (Begrip)Lid vanAquo begrippen
dwarsprofiel-segment (Begrip)Lid vanAquo begrippen
dwarstransport (Begrip)Lid vanAquo begrippen
dwarsverhang (Begrip)Lid vanAquo begrippen
dynamische bebording (Begrip)Lid vanAquo begrippen
eb (Begrip)Lid vanAquo begrippen
ebkentering (Begrip)Lid vanAquo begrippen
eboverschot (Begrip)Lid vanAquo begrippen
eboverschot (Begrip)Lid vanAquo begrippen
ebvolume (Begrip)Lid vanAquo begrippen
echolood (Begrip)Lid vanAquo begrippen
ecoduct (Begrip)Lid vanAquo begrippen
ecohydrologie (Begrip)Lid vanAquo begrippen
ecologie (Begrip)Lid vanAquo begrippen
ecologische amplitude (Begrip)Lid vanAquo begrippen
ecologische gemeenschap (Begrip)Lid vanAquo begrippen
ecologische indicator (Begrip)Lid vanAquo begrippen
ecologische verbindingszone (Begrip)Lid vanAquo begrippen
ecosysteem (Begrip)Lid vanAquo begrippen
ecotoop (Begrip)Lid vanAquo begrippen
ecotoxicologie (Begrip)Lid vanAquo begrippen
ecotype (Begrip)Lid vanAquo begrippen
eenheid (Begrip)Lid vanAquo begrippen
eenheidsafvoergolf (Begrip)Lid vanAquo begrippen
eenlinggolf (Begrip)Lid vanAquo begrippen
eenparige stroming (Begrip)Lid vanAquo begrippen
effect (Begrip)Lid vanAquo begrippen
effectieve porositeit (Begrip)Lid vanAquo begrippen
effluent (Begrip)Lid vanAquo begrippen
effluentgemaal (Begrip)Lid vanAquo begrippen
effluentleiding (Begrip)Lid vanAquo begrippen
effluentvijver (Begrip)Lid vanAquo begrippen
eigendom (Begrip)Lid vanAquo begrippen
eigenschappen ondergrond model (Begrip)Lid vanAquo begrippen
eiland (Begrip)Lid vanAquo begrippen
eindafsluiter met blindflens (Begrip)Lid vanAquo begrippen
elektriciteit (Begrip)Lid vanAquo begrippen
elektriciteitskabel (Begrip)Lid vanAquo begrippen
elektrisch specifiek geleidingsvermogen (Begrip)Lid vanAquo begrippen
elektrode (Begrip)Lid vanAquo begrippen
elektrolyt (Begrip)Lid vanAquo begrippen
elektromagnetisch (Begrip)Lid vanAquo begrippen
ellipsoïde hoogte (Begrip)Lid vanAquo begrippen
emergenten (Begrip)Lid vanAquo begrippen
emerse zone (Begrip)Lid vanAquo begrippen
emissie (Begrip)Lid vanAquo begrippen
emulsie (Begrip)Lid vanAquo begrippen
energie verhang (Begrip)Lid vanAquo begrippen
energiehoogte (Begrip)Lid vanAquo begrippen
energiehoogte (Begrip)Lid vanAquo begrippen
epifytische planten (Begrip)Lid vanAquo begrippen
equivalent (Begrip)Lid vanAquo begrippen
erosie (Begrip)Lid vanAquo begrippen
erosiesnelheid (Begrip)Lid vanAquo begrippen
estuarium (Begrip)Lid vanAquo begrippen
etmaalgemiddelde (Begrip)Lid vanAquo begrippen
euhalien (Begrip)Lid vanAquo begrippen
european brewery convention unit (Begrip)Lid vanAquo begrippen
eutrofiëring (Begrip)Lid vanAquo begrippen
eutroof (Begrip)Lid vanAquo begrippen
eutroof water (Begrip)Lid vanAquo begrippen
evenwichtsdiepte (Begrip)Lid vanAquo begrippen
evenwichtsprofiel (Begrip)Lid vanAquo begrippen
evertebraten (Begrip)Lid vanAquo begrippen
exoot (Begrip)Lid vanAquo begrippen
externe meetpuntcodering (Begrip)Lid vanAquo begrippen
extinctie (Begrip)Lid vanAquo begrippen
extinctiecoëfficiënt (Begrip)Lid vanAquo begrippen
faalkans (Begrip)Lid vanAquo begrippen
facilitair (Begrip)Lid vanAquo begrippen
familie (Begrip)Lid vanAquo begrippen
fase (Begrip)Lid vanAquo begrippen
fase (Begrip)Lid vanAquo begrippen
faseovergang (Begrip)Lid vanAquo begrippen
fauna (Begrip)Lid vanAquo begrippen
ferry (Begrip)Lid vanAquo begrippen
figuratiemarkering (Begrip)Lid vanAquo begrippen
figuurweergave (Begrip)Lid vanAquo begrippen
filter (Begrip)Lid vanAquo begrippen
filter (Begrip)Lid vanAquo begrippen
filter cyclus (Begrip)Lid vanAquo begrippen
filterfeeder (Begrip)Lid vanAquo begrippen
filterlaag (Begrip)Lid vanAquo begrippen
filtraat (Begrip)Lid vanAquo begrippen
filtraatput (Begrip)Lid vanAquo begrippen
flauw talud (Begrip)Lid vanAquo begrippen
flexibel peilbeheer (Begrip)Lid vanAquo begrippen
flexibele waterkering (Begrip)Lid vanAquo begrippen
floating algae beds (Begrip)Lid vanAquo begrippen
flora (Begrip)Lid vanAquo begrippen
flora- en faunawet (Begrip)Lid vanAquo begrippen
fluctuatie (Begrip)Lid vanAquo begrippen
fluor (Begrip)Lid vanAquo begrippen
fluorescentie (Begrip)Lid vanAquo begrippen
fluoride (Begrip)Lid vanAquo begrippen
fosfaat (Begrip)Lid vanAquo begrippen
fosfor (Begrip)Lid vanAquo begrippen
fosforescentie (Begrip)Lid vanAquo begrippen
fotosynthese (Begrip)Lid vanAquo begrippen
fout (Begrip)Lid vanAquo begrippen
freatisch grondwater (Begrip)Lid vanAquo begrippen
freatisch vlak (Begrip)Lid vanAquo begrippen
frequentie (Begrip)Lid vanAquo begrippen
fuik (Begrip)Lid vanAquo begrippen
fuik (Begrip)Lid vanAquo begrippen
functie (Begrip)Lid vanAquo begrippen
functie-eis (Begrip)Lid vanAquo begrippen
functiehomogeen vak (Begrip)Lid vanAquo begrippen
functieverlies (Begrip)Lid vanAquo begrippen
functioneel gebied (Begrip)Lid vanAquo begrippen
functionele kwaliteit (Begrip)Lid vanAquo begrippen
fundatie (Begrip)Lid vanAquo begrippen
fundering op staal (Begrip)Lid vanAquo begrippen
fysieke afscheiding (Begrip)Lid vanAquo begrippen
fysiotoop (Begrip)Lid vanAquo begrippen
fytoplankton (Begrip)Lid vanAquo begrippen
gammastraling (Begrip)Lid vanAquo begrippen
garantievak (Begrip)Lid vanAquo begrippen
gasleiding (Begrip)Lid vanAquo begrippen
gasspui (Begrip)Lid vanAquo begrippen
gebied (Begrip)Lid vanAquo begrippen
gebiedseigen water (Begrip)Lid vanAquo begrippen
gebiedsvreemd water (Begrip)Lid vanAquo begrippen
gebotteld water (Begrip)Lid vanAquo begrippen
gebroken drinkwater (Begrip)Lid vanAquo begrippen
gebruiksfunctie (Begrip)Lid vanAquo begrippen
gebruiksvriendelijk onderhoud (Begrip)Lid vanAquo begrippen
geconstateerd gebruik (Begrip)Lid vanAquo begrippen
gedeeltelijk afgesloten grondwater (Begrip)Lid vanAquo begrippen
gedraineerd gebied (Begrip)Lid vanAquo begrippen
gegevenselement (Begrip)Lid vanAquo begrippen
gehalte (Begrip)Lid vanAquo begrippen
gekoppelde afsluiters (Begrip)Lid vanAquo begrippen
geleidewerk (Begrip)Lid vanAquo begrippen
geleidingsvermogen (Begrip)Lid vanAquo begrippen
gemeente (Begrip)Lid vanAquo begrippen
gemeentelijk riool (Begrip)Lid vanAquo begrippen
gemengd rioolstelsel (Begrip)Lid vanAquo begrippen
gemeten gridpunt (Begrip)Lid vanAquo begrippen
gemiddeld hoogwaterlijn (Begrip)Lid vanAquo begrippen
gemiddeld laagste zomergrondwaterstand (Begrip)Lid vanAquo begrippen
gemiddeld laagwater lijn (Begrip)Lid vanAquo begrippen
gemiddeld tijverschil (Begrip)Lid vanAquo begrippen
gemiddelde hoogste wintergrondwaterstand (Begrip)Lid vanAquo begrippen
gemiddelde waterstand (Begrip)Lid vanAquo begrippen
gemiddelde zeestand (Begrip)Lid vanAquo begrippen
generator (Begrip)Lid vanAquo begrippen
genetisch gemodificeerd micro-organisme (Begrip)Lid vanAquo begrippen
genus (Begrip)Lid vanAquo begrippen
geo-object (Begrip)Lid vanAquo begrippen
geografische informatie (Begrip)Lid vanAquo begrippen
geohydrologie (Begrip)Lid vanAquo begrippen
geologisch profiel (Begrip)Lid vanAquo begrippen
geologische formatie (Begrip)Lid vanAquo begrippen
geomorfologie (Begrip)Lid vanAquo begrippen
geosfeer (Begrip)Lid vanAquo begrippen
geotechniek (Begrip)Lid vanAquo begrippen
geotechnisch profiel (Begrip)Lid vanAquo begrippen
geotextiel (Begrip)Lid vanAquo begrippen
geparametriseerde weergave (Begrip)Lid vanAquo begrippen
geroerd monster (Begrip)Lid vanAquo begrippen
gescheiden rioolstelsel (Begrip)Lid vanAquo begrippen
gesloten verharding (Begrip)Lid vanAquo begrippen
gestandaardiseerde waarde (Begrip)Lid vanAquo begrippen
gesuspendeerde stof (Begrip)Lid vanAquo begrippen
getij (Begrip)Lid vanAquo begrippen
getijfase (Begrip)Lid vanAquo begrippen
getijgeul (Begrip)Lid vanAquo begrippen
getijgolf (Begrip)Lid vanAquo begrippen
getijhaven (Begrip)Lid vanAquo begrippen
getijhoogwaterstijging (Begrip)Lid vanAquo begrippen
getijrivier (Begrip)Lid vanAquo begrippen
getijstroom (Begrip)Lid vanAquo begrippen
getijtafel (Begrip)Lid vanAquo begrippen
getijverschil (Begrip)Lid vanAquo begrippen
getijvlakte (Begrip)Lid vanAquo begrippen
getijvolume (Begrip)Lid vanAquo begrippen
geul (Begrip)Lid vanAquo begrippen
geurverdunningfactor (Begrip)Lid vanAquo begrippen
gevolgschade (Begrip)Lid vanAquo begrippen
gewenst grond- en oppervlaktewater regime (Begrip)Lid vanAquo begrippen
gewoon onderhoud (Begrip)Lid vanAquo begrippen
geïnterpoleerd gridpunt (Begrip)Lid vanAquo begrippen
gierpont (Begrip)Lid vanAquo begrippen
global maritime distress and safety system (Begrip)Lid vanAquo begrippen
gloeirest (Begrip)Lid vanAquo begrippen
gloeiverlies (Begrip)Lid vanAquo begrippen
goed (Begrip)Lid vanAquo begrippen
goede chemische toestand (Begrip)Lid vanAquo begrippen
goede chemische toestand van oppervlaktewater (Begrip)Lid vanAquo begrippen
golfdal (Begrip)Lid vanAquo begrippen
golfhoogte (Begrip)Lid vanAquo begrippen
golfhoogte h2 % (Begrip)Lid vanAquo begrippen
golfhoogte hm0 (Begrip)Lid vanAquo begrippen
golfklap (Begrip)Lid vanAquo begrippen
golfklapzone (Begrip)Lid vanAquo begrippen
golflengte (Begrip)Lid vanAquo begrippen
golfneerloop (Begrip)Lid vanAquo begrippen
golfoploop (Begrip)Lid vanAquo begrippen
golfoverslag (Begrip)Lid vanAquo begrippen
golfperiode (Begrip)Lid vanAquo begrippen
golfperiode tmo2 (Begrip)Lid vanAquo begrippen
golfribbel (Begrip)Lid vanAquo begrippen
golfrichting (Begrip)Lid vanAquo begrippen
golfslag (Begrip)Lid vanAquo begrippen
golftop (Begrip)Lid vanAquo begrippen
goot (Begrip)Lid vanAquo begrippen
gracht (Begrip)Lid vanAquo begrippen
gradiënt (Begrip)Lid vanAquo begrippen
granietblok (Begrip)Lid vanAquo begrippen
granulaire aanvulling (Begrip)Lid vanAquo begrippen
granulaire laag (Begrip)Lid vanAquo begrippen
granulaire samenstelling (Begrip)Lid vanAquo begrippen
gras (Begrip)Lid vanAquo begrippen
grasbeheervorm (Begrip)Lid vanAquo begrippen
grassoort (Begrip)Lid vanAquo begrippen
gravitatie stroming (Begrip)Lid vanAquo begrippen
grensdiepte (Begrip)Lid vanAquo begrippen
grenspeil (Begrip)Lid vanAquo begrippen
]] (<ul><li>Het symbool "[[" is gebruikt op een plaats waar het niet gebruikt hoort te worden.</li> <!--br--><li>Het deel "" van de zoekopdracht is niet begrepen.De resultaten kunnen afwijken van de verwachting.</li> <!--br--><li>Het deel "]]" van de zoekopdracht is niet begrepen.De resultaten kunnen afwijken van de verwachting.</li></ul>)Lid vanAquo begrippen