bedrijfsvoering


Eigenschappen

Voorkeurslabelbedrijfsvoering
DefinitieDe wijze waarop financiële en personele middelen worden ingezet teneinde zo effectief en efficiënt mogelijk afgesproken producten te leveren c.q. taken te vervullen.
Toelichting op definitieBron: Van Middelen naar Produkten.

Bedrijfsproces gericht op
1) het sturen, plannen, controleren en evalueren RWS
2) het optimaal inzetten van mensen, middelen en expertise. (bron: Bedrijfsprocessen Rijkswaterstaat)

De sturing en beheersing van bedrijfsprocessen (primair en ondersteunend) binnen een ministerie om de beleidsdoelstellingen te kunnen realiseren. (bron: Begrippenlijst Verantwoordingsonderzoek)

Het inzetten van personeel en materieel ter ondersteuning van het beleid of de taak; (bron: Comptabiliteitswet 2016)

Het ontwikkelen, implementeren en ondersteunen van én adviseren over bedrijfsvoeringsprocessen en - producten of het operationeel ondersteunen van de interne organisatie. (bron: Functiegebouw Rijk)
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-a6558bfb-cc32-4136-8c5c-c5dc6b2ddaf6, http://www.rws.nl/abdl#DEF-0354

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
bedrijfsvoeringBreder
bedrijfsvoeringBron van
bedrijfsvoeringLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
bedrijfsproces (Begrip)Gerelateerdbedrijfsvoering
overeenkomst (Begrip)Gerelateerdbedrijfsvoering
Rdf.jpg