financiële verplichting


Eigenschappen

Voorkeurslabelfinanciële verplichting
DefinitieDe voorwaardelijke of onvoorwaardelijke verplichting tot het in de toekomst doen van een kasbetaling aan een derde of aan een ander dienstonderdeel.
Synoniemfinanciele verplichtingen, financiële verplichtingen, financiele verplichting
Toelichting op definitiebron: Comptabiliteitswet 2016

Juridische verbintenis die:

  • a) ontstaat op grond van een verdrag, een wet, een koninklijk besluit, een ministeriële regeling, een beschikking, een verbintenis of een op een controleerbare wijze vastgelegde afspraak tussen dienstonderdelen en die
  • b) tot uitgaven leidt of kan leiden. (bron: Begrippenlijst Verantwoordingsonderzoek)
Juridische verbintenis uit een overeenkomst tussen een opdrachtgever en een opdrachtnemer, die leidt, of kan leiden, tot de betaling van een geldsom. De betreffende overeenkomst wordt door de projecteigenaar aangegaan in het kader van de uitvoering van een goedgekeurd project. (bron: Handreiking Financieel Management)
Exacte overeenkomsthttp://www.rws.nl/abdl#DEF-4064
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
financiële verplichtingBreder
financiële verplichtingBron van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
saneringsuitkering (Begrip)Brederfinanciële verplichting
Rdf.jpg