Domein Architectuur Gegevens en Integratie

ArchiMate-model Domein Architectuur Gegevens en Integratie
Importdatum/tijdTijd in klassieke zin is het verschijnsel dat van een gebeurtenis gezegd kan worden dat deze na of voor een andere gebeurtenis plaatsvindt. Een gebeurtenis vindt plaats op een tijdstip of moment.  : 21-10-2020 18:29:18
ArchiMateversie  : 3.1
(Geen documentatie beschikbaar.)
ArchiMate-elementenEnkelvoudig ding, dat lid kan zijn van een verzameling. Een element is een concept of een relatie.
Rationale-elementenEnkelvoudig ding, dat lid kan zijn van een verzameling. Een element is een concept of een relatie.

Strategie-elementenEnkelvoudig ding, dat lid kan zijn van een verzameling. Een element is een concept of een relatie.

Bedrijfslaag

Applicatielaag

Technologielaag

Fysieke elementenEnkelvoudig ding, dat lid kan zijn van een verzameling. Een element is een concept of een relatie.

Implementatie- en migratie-elementenEnkelvoudig ding, dat lid kan zijn van een verzameling. Een element is een concept of een relatie.

Samengestelde elementenEnkelvoudig ding, dat lid kan zijn van een verzameling. Een element is een concept of een relatie.

ArchiMate-relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.
Structuurrelaties

Afhankelijkheidsrelaties

Dynamische relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

Overige relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

Relatieconnectoren