Domein Architectuur Gegevens en Integratie

ArchiMate-modellenEen model is een schematische weergave van de werkelijkheid.<a class="mw-lingo-tooltip-link" href="https://kennis.hunzeenaas.nl/index.php/Id-5d0ddd9c-07a3-42f1-ae90-0691292b4c9f"></a> > Domein ArchitectuurBeschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. Gegevens en Integratie
ArchiMate-model Domein ArchitectuurBeschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. Gegevens en Integratie
Importdatum/tijdTijd in klassieke zin is het verschijnsel dat van een gebeurtenis gezegd kan worden dat deze na of voor een andere gebeurtenis plaatsvindt. Een gebeurtenis vindt plaats op een tijdstip of moment.  : 21-10-2020 18:29:18
ArchiMateversie  : 3.1
(Geen documentatie beschikbaar.)
ArchiMate-elementenEnkelvoudig ding, dat lid kan zijn van een verzameling. Een element is een concept of een relatie.
Rationale-elementenEnkelvoudig ding, dat lid kan zijn van een verzameling. Een element is een concept of een relatie.

StrategieStrategisch plan dat is ontworpen om vastgestelde doelstellingen te realiseren.-elementenEnkelvoudig ding, dat lid kan zijn van een verzameling. Een element is een concept of een relatie.

Bedrijfslaag

Applicatielaag

Technologielaag

Fysieke elementenEnkelvoudig ding, dat lid kan zijn van een verzameling. Een element is een concept of een relatie.

Implementatie- en migratie-elementenEnkelvoudig ding, dat lid kan zijn van een verzameling. Een element is een concept of een relatie.

Samengestelde elementenEnkelvoudig ding, dat lid kan zijn van een verzameling. Een element is een concept of een relatie.

ArchiMate-relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.
Structuurrelaties

Afhankelijkheidsrelaties

Dynamische relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

Overige relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

Relatieconnectoren