element

Eigenschappen

VoorkeurslabelelementEnkelvoudig ding, dat lid kan zijn van een verzameling. Een element is een concept of een relatie.
DefinitieEnkelvoudig dingAlles wat waarneembaar of voorstelbaar is op een bepaald niveau., dat lid kan zijn van een verzamelingEen manier om de samenhang van een aantal reeksen (exemplaar- en/of raai- en/of gridreeksen) vast te leggen.. Een elementEnkelvoudig ding, dat lid kan zijn van een verzameling. Een element is een concept of een relatie. is een conceptMentale representatie van een soort ding. of een relatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype..
SynoniemelementenEnkelvoudig ding, dat lid kan zijn van een verzameling. Een element is een concept of een relatie.
Toelichting op definitie(bronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie.Geconcentreerde uitstroming van kwelwater.: NEN 2660-1 (Ontw))
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.http://www.rws.nl/abdl#DEF-2160

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
elementEnkelvoudig ding, dat lid kan zijn van een verzameling. Een element is een concept of een relatie.Breder
  • ding (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
elementEnkelvoudig ding, dat lid kan zijn van een verzameling. Een element is een concept of een relatie.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
concept (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederelementEnkelvoudig ding, dat lid kan zijn van een verzameling. Een element is een concept of een relatie.
relatie (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederelementEnkelvoudig ding, dat lid kan zijn van een verzameling. Een element is een concept of een relatie.
topologisch element (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederelementEnkelvoudig ding, dat lid kan zijn van een verzameling. Een element is een concept of een relatie.
Rdf.jpg