NEN 2660-1


Eigenschappen

VoorkeurslabelNEN 2660-1
DefinitieNEN 2660-1 gaat in op de conceptuele modellen, die de basis vormen voor toekomst vaste, aanpasbare en uitbreidbare informatiemodellen.
SynoniemNEN2660-1
Toelichting op definitieDe inhoud van deel 1 is goed bruikbaar in de gebouwde omgeving, maar is door zijn conceptuele karakter ook bruikbaar voor vele andere domeinen uit de werkelijkheid.
Exacte overeenkomsthttp://persberichten.deperslijst.com/183205/persbericht-normontwerp-informatiemodellering-van-gebouwde-omgeving-ter-commentaar.html
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
NEN 2660-1Breder
NEN 2660-1Bron van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Rdf.jpg