NEN 2660


Eigenschappen

VoorkeurslabelNEN 2660
DefinitieNEN 2660 is een NEN standaard met het doel om eenduidigheid te verschaffen over de (semantische) spelregels voor gegevensmodellen die de fysieke en ruimtelijke wereld van de gebouwde omgeving uitdrukken. Er zullen duidelijke kaders voor gegevensmodellen vastgesteld worden die toe te passen zijn in zowel het vastgoed- alsmede in de infrasector.
SynoniemNEN2660, nen2660, nen 2660, nen-2660, NEN-2600
Toelichting op definitieSteeds meer opdrachtgevers en opdrachtnemers in Nederland zijn trajecten gestart of overwegen een traject te starten voor de ontwikkeling van een gegevensmodel voor het ordenen van gegevens over de gebouwde omgeving. In het bijzonder zijn steeds meer partijen in de burgerlijke en utiliteitsbouwsector (B&U) en grond-, werk- en waterbouwsector (GWW) trajecten gestart voor de ontwikkeling en het gebruik van gegevensmodellen. Deze gegevensmodellen nemen vaak de vorm aan van een ontologie, ook wel aangeduid als objecttype-bibliotheek (Object Type Library (OTL)).

Er dreigt een wildgroei aan gegevensmodellen te ontstaan die niet volgens een eenduidige methodiek zijn ontwikkeld. Dit belemmert de uitwisseling van informatie binnen en tussen organisaties. Door uniforme gegevensmodellen te ontwikkelen, wordt dit tegengegaan. Organisaties binnen de publieke en private sector zijn zich er ook terdege van bewust dat het bundelen van kennis en kunde bij de ontwikkeling van een norm voor een eenduidig

gemodelleerd gegevensmodel van groot belang is.
Exacte overeenkomsthttp://persberichten.deperslijst.com/183205/persbericht-normontwerp-informatiemodellering-van-gebouwde-omgeving-ter-commentaar.html
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
NEN 2660Breder
  • NEderlandse Norm (Id-fb047a8a-e6ca-4f56-8260-16e4e0e0cce2) (Let op: pagina bestaat niet.)
NEN 2660Bron van
NEN 2660Gerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
NEN 2660-1 (Begrip)BrederNEN 2660
NEN 2660-2 (Begrip)BrederNEN 2660
Rdf.jpg