informatiemodel

Eigenschappen

VoorkeurslabelinformatiemodelEen informatiemodel is een model dat de termen, definities, relaties en algemene regels beschrijft voor het vastleggen van informatie in een registratie.
DefinitieEen informatiemodel is een model dat de termen, definities, relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype. en algemene regelsBewering over hoe de werkelijkheid eruit moet zien. beschrijft voor het vastleggen van informatie in een registratieDit zijn systematische en meestal in een informatiesysteem opgeslagen beschrijvingen van instanties van concepten..
SynonieminformatiemodellenEen informatiemodel is een model dat de termen, definities, relaties en algemene regels beschrijft voor het vastleggen van informatie in een registratie.
Toelichting op definitieEen informatiemodel is een conceptueel modelEen model is een schematische weergave van de werkelijkheid.. Dat wil zeggen dat het alleen de inhoud van een informatieobject beschrijft, maar niks zegt over de fysieke vormIn het algemeen is een vorm hoe een voorwerp zintuiglijk (tast, zicht, enzovoorts) op de mens overkomt, bijvoorbeeld cirkel, vierkant, rechthoek, ovaal, driehoek. waarin de gegevens zijn vastgelegd. Dezelfde inhoud kan in veel verschillende vormenIn het algemeen is een vorm hoe een voorwerp zintuiglijk (tast, zicht, enzovoorts) op de mens overkomt, bijvoorbeeld cirkel, vierkant, rechthoek, ovaal, driehoek. zijn vastgelegd.
Voorbeeldhttps://www.geonovum.nl/uploads/documents/Informatiemodellen_1.0.pdf
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://www.ensie.nl/betekenis/informatiemodel, https://www.nationaalarchief.nl/archiveren/kennisbank/informatiemodel

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
informatiemodelEen informatiemodel is een model dat de termen, definities, relaties en algemene regels beschrijft voor het vastleggen van informatie in een registratie.Breder
  • model (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
informatiemodelEen informatiemodel is een model dat de termen, definities, relaties en algemene regels beschrijft voor het vastleggen van informatie in een registratie.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt. van

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
DAMO objectenhandboek (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederinformatiemodelEen informatiemodel is een model dat de termen, definities, relaties en algemene regels beschrijft voor het vastleggen van informatie in een registratie.
applicatieschema (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdinformatiemodelEen informatiemodel is een model dat de termen, definities, relaties en algemene regels beschrijft voor het vastleggen van informatie in een registratie.
Rdf.jpg