informatiemodel

Eigenschappen

VoorkeurslabelinformatiemodelFormele definitie van objecten, attributen, relaties en regels in een bepaald domein.
DefinitieFormele definitie van objectenEen object is een materieel (tastbaar) iets, veelal bestaand uit vaste, levenloze materie., attributenEigenschap die we willen vastleggen over een entiteittype. Zie ook CI-type en entiteittype., relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype. en regelsBewering over hoe de werkelijkheid eruit moet zien. in een bepaald domein.
SynonieminformatiemodellenFormele definitie van objecten, attributen, relaties en regels in een bepaald domein.
Toelichting op definitieEen informatiemodel is een model dat de termen, definities, relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype. en algemene regelsBewering over hoe de werkelijkheid eruit moet zien. beschrijft voor het vastleggen van informatie in een registratieEen voortdurend bijgehouden bestand van gegevens over personen of zaken. De gegevens zijn afgeleid uit bescheiden zoals opgenomen in een register. Een registratie bevat (een deel van de) gegevens uit documenten..


Een informatiemodel is een conceptueel modelAbstractie van de werkelijkheid.Een abstractie representatie van zaken.. Dat wil zeggen dat het alleen de inhoud van een informatieobject beschrijft, maar niks zegt over de fysieke vormIn het algemeen is een vorm hoe een voorwerp zintuiglijk (tast, zicht, enzovoorts) op de mens overkomt, bijvoorbeeld cirkel, vierkant, rechthoek, ovaal, driehoek. waarin de gegevens zijn vastgelegd. Dezelfde inhoud kan in veel verschillende vormenIn het algemeen is een vorm hoe een voorwerp zintuiglijk (tast, zicht, enzovoorts) op de mens overkomt, bijvoorbeeld cirkel, vierkant, rechthoek, ovaal, driehoek. zijn vastgelegd.
Voorbeeldhttps://www.geonovum.nl/uploads/documents/Informatiemodellen_1.0.pdf
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://www.aquo.nl/index.php/Id-93f2242d-2be3-4689-bec8-c25470f5ed23, https://www.ensie.nl/betekenis/informatiemodel, https://www.nationaalarchief.nl/archiveren/kennisbank/informatiemodel
Video van
StatusConceptMentale representatie van een soort ding.

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
informatiemodelFormele definitie van objecten, attributen, relaties en regels in een bepaald domein.Breder
  • model (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
informatiemodelFormele definitie van objecten, attributen, relaties en regels in een bepaald domein.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
informatiemodelFormele definitie van objecten, attributen, relaties en regels in een bepaald domein.Deel van
  • algoritme (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
  • abstracte klasse (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
informatiemodelFormele definitie van objecten, attributen, relaties en regels in een bepaald domein.Gerelateerd
  • applicatieschema (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
  • beheer (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
informatiemodelFormele definitie van objecten, attributen, relaties en regels in een bepaald domein.Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
Aquo-model (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederinformatiemodelFormele definitie van objecten, attributen, relaties en regels in een bepaald domein.
DAMO objectenhandboek (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederinformatiemodelFormele definitie van objecten, attributen, relaties en regels in een bepaald domein.
bouwwerkinformatiemodel (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederinformatiemodelFormele definitie van objecten, attributen, relaties en regels in een bepaald domein.
abstracte klasse (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Deel vaninformatiemodelFormele definitie van objecten, attributen, relaties en regels in een bepaald domein.
applicatieschema (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdinformatiemodelFormele definitie van objecten, attributen, relaties en regels in een bepaald domein.
Rdf.jpg