BP002-Beheren Beheerregister Watersysteem

ArchiMate-modellenEen model is een schematische weergave van de werkelijkheid.<a class="mw-lingo-tooltip-link" href="https://kennis.hunzeenaas.nl/index.php/Id-5d0ddd9c-07a3-42f1-ae90-0691292b4c9f"></a> > Domein Architectuur Gegevens en Integratie > Views > BP002-Beheren BeheerregisterRegistratie die de feitelijke toestand van waterstaatswerken weergeeft. WatersysteemSamenhangend geheel van een of meer oppervlaktewaterlichamen en grondwaterlichamen, met bijbehorende bergingsgebieden, waterkeringen en ondersteunende kunstwerken; (bron: Waterwet)
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view BP002-Beheren BeheerregisterRegistratie die de feitelijke toestand van waterstaatswerken weergeeft. WatersysteemSamenhangend geheel van een of meer oppervlaktewaterlichamen en grondwaterlichamen, met bijbehorende bergingsgebieden, waterkeringen en ondersteunende kunstwerken; (bron: Waterwet)
Elementtype  : ArchiMateView
ElementEnkelvoudig ding, dat lid kan zijn van een verzameling. Een element is een concept of een relatie.-id  : Id-248d8e4e-876a-ab62-4539-3b9a5453e291
ArchiMate-modelEen model is een schematische weergave van de werkelijkheid.  : Domein Architectuur Gegevens en Integratie
Label  : BP002-Beheren BeheerregisterRegistratie die de feitelijke toestand van waterstaatswerken weergeeft. WatersysteemSamenhangend geheel van een of meer oppervlaktewaterlichamen en grondwaterlichamen, met bijbehorende bergingsgebieden, waterkeringen en ondersteunende kunstwerken; (bron: Waterwet)
Elementen  : 
Relaties  :