BP004-Beheren Beheerregister Afvalwaterzuivering

Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view BP004-Beheren BeheerregisterRegistratie die de feitelijke toestand van waterstaatswerken weergeeft. Afvalwaterzuivering
Elementtype  : ArchiMateView
ElementEnkelvoudig ding, dat lid kan zijn van een verzameling. Een element is een concept of een relatie.-id  : Id-c039b87e-d8e5-0724-210e-91aca5a66742
ArchiMate-modelEen model is een schematische weergave van de werkelijkheid.  : Domein Architectuur Gegevens en Integratie
Label  : BP004-Beheren BeheerregisterRegistratie die de feitelijke toestand van waterstaatswerken weergeeft. Afvalwaterzuivering
Elementen  : 
Relaties  :