beheerregister

Eigenschappen

VoorkeurslabelbeheerregisterRegistratie die de feitelijke toestand van waterstaatswerken weergeeft.
DefinitieRegistratieEen voortdurend bijgehouden bestand van gegevens over personen of zaken. De gegevens zijn afgeleid uit bescheiden zoals opgenomen in een register. Een registratie bevat (een deel van de) gegevens uit documenten. die de feitelijke toestandGeheel van omstandigheden of condities waarin een fysiek object, informatieobject of activiteit zich bevindt op een specifiek moment in de tijd. van waterstaatswerkenOppervlaktewaterlichaam, bergingsgebied, waterkering of ondersteunend kunstwerk. weergeeft.
SynoniembeheerregistersRegistratie die de feitelijke toestand van waterstaatswerken weergeeft.
Toelichting op definitieDocumentEen bundeling van verschillende vormen van content die als geheel bewerkt kan worden en in bestandsvorm wordt opgeslagen. waarin het waterschap de ligging, afmetingen, constructieWat door construeren ontstaan is. en staatHiërarchische politieke organisatie die gezag uitoefent over een bevolking binnen een bepaald grondgebeid, gelegitimeerd door een vorm van recht, waarvan de naleving wordt afgedwongen met een monopolie op het gebruik van geweld. van onderhoud van waterstaatswerkenOppervlaktewaterlichaam, bergingsgebied, waterkering of ondersteunend kunstwerk. bijhoudt.
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.http://www.aquolex.nl/html5/?id=35982&type=term

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
beheerregisterRegistratie die de feitelijke toestand van waterstaatswerken weergeeft.Breder
  • kernregistratie (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
beheerregisterRegistratie die de feitelijke toestand van waterstaatswerken weergeeft.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
beheerregisterRegistratie die de feitelijke toestand van waterstaatswerken weergeeft.Gerelateerd
  • DAMO Afvalwaterketen (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
  • omgevingswetDe Omgevingswet is een wetsvoorstel van de Minister van Infrastructuur en Milieu. Het wetsvoorstel beoogt een verregaande vereenvoudiging van het huidige stelsel van wetgeving voor de ontwikkeling en het beheer van de leefomgeving (omgevingsrecht), door tientallen wetten en honderden regels te bundelen in één nieuwe wet. (Let op: pagina bestaat niet.)
beheerregisterRegistratie die de feitelijke toestand van waterstaatswerken weergeeft.Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
Rdf.jpg