model


Eigenschappen

Voorkeurslabelmodel
DefinitieVoorstelling in willekeurige vorm van een object, proces of systeem.
Synoniemmodellen
Toelichting op definitieIn de hydrologie is een model meestal een wiskundige voorstelling van een stroomgebied, een hydrologisch systeem, etc. (bron: Aquo)


Abstractie van de werkelijkheid.

Een model is een schematische weergave van de werkelijkheid.

In een wetenschappelijke context gaat het vaak om doorwerkingen van een mathematisch-logisch systeem. Een model kan formeel zijn (bijvoorbeeld een wiskundige vergelijking, een diagram of een tabel) of informeel (een beschrijving in woorden). (bron: Wikipedia)

Een model is een abstractie representatie van zaken. Een model is typisch een diagram, maar ook een tekst kan worden gezien als een model als het beoogt een weergave te zijn van de werkelijkheid. (ArchiXL)

Een model is een type product waarin de eenduidigheid en consistentie van informatie items gewaarborgd kan worden. (bron: Werkwijzer IA Bouwblokken - Afkortingen en Begrippen, code: EA32)

Systeem (meestal een aspectsysteem op een hoger aggregatieniveau) ter bestudering van een ander systeem. (bron: Analyse van organisatieproblemen, code: p. 105)

Weergave van (een deel van) de functie, structuur en/of het gedrag van een systeem. (bron: Bedrijfsarchitectuur op basis van Novius Architectuur Methode, code: 1.2)

Verzameling van generieke gegevenselementen, die zijn gegroepeerd vanuit een bepaald beheerperspectief. Een concept is lid van precies 1 model. (bron: Regels voor informatiemodellering van de gebouwde omgeving – Deel 1: Conceptuele modellen)

(bron: ABDL)
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-9170083a-fe08-48e5-b67b-ae858d16e160, https://www.aquo.nl/index.php/Id-85af3bc8-7012-4c80-9c62-a7521c4ba566, https://nl.wikipedia.org/wiki/Model_(wetenschap), https://begrippen.archixl.nl/archixl/nl/page/Model, http://www.rws.nl/abdl#DEF-2346
Afbeelding vanTV_model_vorming.png
Simpel model van de werking van een televisietoestel.
Afbeelding URLvoorstelling in willekeurige vorm van een object, proces of systeem.
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
modelBreder
modelBron van
modelGerelateerd
modelLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Oppervlakte-afvoer model (Begrip)Bredermodel
Planning- en controlcyclus (Begrip)Bredermodel
afsluiter model (Begrip)Bredermodel
algemeen algebraïsch modelleer systeem (Begrip)Bredermodel
bakjesmodel (Begrip)Bredermodel
bemalinggebied planningsmodel (Begrip)Bredermodel
conceptueel model (Begrip)Bredermodel
datamodel (Begrip)Bredermodel
digitaal terreinmodel (Begrip)Bredermodel
gecontroleerde vocabulaire (Begrip)Bredermodel
getraind model (Begrip)Bredermodel
grondwatermodel (Begrip)Bredermodel
hydrodynamisch model (Begrip)Bredermodel
informatiemodel (Begrip)Bredermodel
machine learning model (Begrip)Bredermodel
metamodel (Begrip)Bredermodel
model opbouw (Begrip)Bredermodel
modelopbouweenheid (Begrip)Bredermodel
ondergrond model (Begrip)Bredermodel
oppervlaktewatermodel (Begrip)Bredermodel
prioriteitenmodel (Begrip)Bredermodel
stochastisch model (Begrip)Bredermodel
terreinmodel (Begrip)Bredermodel
beleidsoptie (Begrip)Gerelateerdmodel
Rdf.jpg