model

Eigenschappen

VoorkeurslabelmodelEen model is een schematische weergave van de werkelijkheid.Een abstractie representatie van zaken.
DefinitieAbstractie van de werkelijkheid.
SynoniemmodellenEen model is een schematische weergave van de werkelijkheid.
Toelichting op definitieEen model is een schematische weergave van de werkelijkheid.

In een wetenschappelijkeWetenschap is zowel de systematisch verkregen, geordende en verifieerbare menselijke kennis, het daarmee verbonden proces van kennisverwerving als de gemeenschap waarin deze kennis wordt vergaard. Deze gemeenschap heeft haar eigen wetenschappelijke methodes en conventies om tot hypotheses, wetmatigheden, theorieën en systemen te komen. context gaat het vaak om doorwerkingen van een mathematisch-logisch systeemEen uit meerdere onderdelen bestaand stelsel dat als geheel toegevoegde eigenschappen heeft.Een systeem, als onderwerp van de systeemtheorie, wordt gezien als een geheel van elementen die elkaar wederzijds beïnvloeden en die een geïntegreerd geheel vormen.. Een model kan formeel zijn (bijvoorbeeld een wiskundige vergelijking, een diagram of een tabel) of informeel (een beschrijving in woorden).

Een model is een abstractie representatie van zakenVoor menselijke beheersing vatbaar stoffelijk object..

Een model is typisch een diagram, maar ook een tekst kan worden gezien als een model als het beoogt een weergave te zijn van de werkelijkheid. (ArchiXL)
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://www.aquo.nl/index.php/Id-85af3bc8-7012-4c80-9c62-a7521c4ba566, https://nl.wikipedia.org/wiki/Model_(wetenschap), https://begrippen.archixl.nl/archixl/nl/page/Model
Afbeelding vanTV_model_vorming.png
Simpel model van de werking van een televisietoestel.

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
modelEen model is een schematische weergave van de werkelijkheid.Een abstractie representatie van zaken.Breder
  • ongeclassificeerd ding (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
modelEen model is een schematische weergave van de werkelijkheid.Een abstractie representatie van zaken.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
modelEen model is een schematische weergave van de werkelijkheid.Een abstractie representatie van zaken.Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
Aquo-model (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BredermodelEen model is een schematische weergave van de werkelijkheid.Een abstractie representatie van zaken.
Oppervlakte-afvoer model (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BredermodelEen model is een schematische weergave van de werkelijkheid.Een abstractie representatie van zaken.
Planning- en controlcyclus (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BredermodelEen model is een schematische weergave van de werkelijkheid.Een abstractie representatie van zaken.
datamodel (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BredermodelEen model is een schematische weergave van de werkelijkheid.Een abstractie representatie van zaken.
digitaal terreinmodel (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BredermodelEen model is een schematische weergave van de werkelijkheid.Een abstractie representatie van zaken.
gecontroleerde vocabulaire (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BredermodelEen model is een schematische weergave van de werkelijkheid.Een abstractie representatie van zaken.
informatiemodel (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BredermodelEen model is een schematische weergave van de werkelijkheid.Een abstractie representatie van zaken.
metamodel (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BredermodelEen model is een schematische weergave van de werkelijkheid.Een abstractie representatie van zaken.
model opbouw (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BredermodelEen model is een schematische weergave van de werkelijkheid.Een abstractie representatie van zaken.
modelopbouweenheid (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BredermodelEen model is een schematische weergave van de werkelijkheid.Een abstractie representatie van zaken.
ondergrond model (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BredermodelEen model is een schematische weergave van de werkelijkheid.Een abstractie representatie van zaken.
ondergrond modelelement (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BredermodelEen model is een schematische weergave van de werkelijkheid.Een abstractie representatie van zaken.
stochastisch model (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BredermodelEen model is een schematische weergave van de werkelijkheid.Een abstractie representatie van zaken.
terreinmodel (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BredermodelEen model is een schematische weergave van de werkelijkheid.Een abstractie representatie van zaken.
Rdf.jpg