stroomgebied


Eigenschappen

Voorkeurslabelstroomgebied
DefinitieEen gebied vanwaar al het over het oppervlak lopende water via een reeks stromen, beken, rivieren en eventueel meren door één riviermond, estuarium of delta, in zee stroomt.
Synoniemstroomgebieden, river basin
Toelichting op definitie(bron: CHO (313) / RWS: themagroep Geografie/Watersystemen / Aquo)


De Kaderrichtlijn Water (KRW) kent als eenheid voor het waterbeheer zogenoemde stroomgebieddistricten. Deze bestaan uit een of meer stroomgebieden. Een stroomgebied is het gebied vanwaar het aanwezige oppervlaktewater via één uitgang (riviermond, estuarium of delta) in zee stroomt. Voor Nederland gaat het hierbij om 4 stroomgebieddistricten. Dit zijn de Rijn, de Maas, de Schelde en de Eems.

Landgebied waarvan alle oppervlakte-afstroming door een reeks beken, rivieren of meren in de zee stroomt bij één riviermonding, estuarium of delta. (Inspire)

Het gehele gebied dat afwatert naar één uitstroompunt op een water. (bron: DIV)

Een gebied, waaruit het afstromende water door één bepaalde waterloop wordt afgevoerd. (bron: DIV)
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-4f2517ac-2a19-437f-b76a-94a32c68f844, https://www.begrippenxl.nl/aquo/en/page/?clang=nl&uri=http%3A%2F%2Fstandaard.aquo.nl%2Fid%2Fbegrip%2F25151, https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/thema/water/oppervlaktewater/stroomgebiedbeheerplannen/, https://inspire.ec.europa.eu/id/document/tg/hy
Afbeelding vanstroomgebieden Nederland

stroomgebieden in Nederland.

river basin

Stroomgebied of river basin.
Video van
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
stroomgebiedBreder
stroomgebiedBron van
stroomgebiedGerelateerd
stroomgebiedLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
eenheidsafvoergolf (Begrip)Deel vanstroomgebied
Amerdiep (Gebied)Gerelateerdstroomgebied
Deurzerdiep (Gebied)Gerelateerdstroomgebied
Looner Diep (Gebied)Gerelateerdstroomgebied
afstroming (Begrip)Gerelateerdstroomgebied
bemalinggebied planningsmodel (Begrip)Gerelateerdstroomgebied
watergebied (Begrip)Gerelateerdstroomgebied
waterscheiding (Begrip)Gerelateerdstroomgebied
watersysteem (Begrip)Gerelateerdstroomgebied
Rdf.jpgHet beheergebied van waterschap Hunze en Aa's maakt deel uit van het stroomgebied Nedereems, dat zelf weer onderdeel is van het internationale stroomgebied Eems.
stroomgebied Eems
Stroomgebied Eems.

Binnen het beheergebied fungeren een hoofdboezemsysteem en een zestal watersystemen: Hunze, Drentsche Aa, Westerwolde, Veenkoloniën, Oldambt/Fiemel en Duurswold. Van deze gebieden worden laatstgenoemde twee bemalen; de overige vier gebieden lozen voor een belangrijk deel onder vrij verval. Bij het waterbeheer spelen de beeksystemen Drentsche Aa, Hunze en Runde-Ruiten Aa en Westerwoldsche Aa een belangrijke rol. De beeksystemen zijn kenmerkend voor het (beekdal)landschap en erg belangrijk voor hun natuurlijke omgeving. De natuurlijke afstroming in het gebied loopt van zuid naar noord. De afwatering vindt plaats op de Eems en de Dollard. In extreme situaties met veel neerslag kunnen ook waterbergingsgebieden worden ingezet, waardoor de boezemcapaciteit wordt vergroot. Bij watertekort wordt gebruik gemaakt van de aanvoer van water uit het IJsselmeer.